Trauma & Hechting

Veel psychosociale problematiek (psychisch-emotioneel-sociaal-fysiek) komt voort uit trauma en hechtingsproblematiek. Met hulp van EMDR, lichaamsgericht werken, paarden en de CREF-Methode wordt het basisvertrouwen weer hersteld.

De CREF-Methode (CREF staat voor Circle Reprint Emotional Foundation) maakt het mogelijk om hardnekkige patronen succesvol te behandelen en om aangetast basisvertrouwen te herstellen. Paarden ondersteunen en versnellen dit proces en kunnen naar wens worden ingezet. Bij de CREF-methode is aandacht voor de kritische prenatale, perinatale, postnatale hechtingsmomenten en vroegkinderlijke trauma's.  

De CREF-Methode

  • achterhaalt de oorzaak van sociale, emotionele en fysieke problemen
  • herstelt natuurlijke veerkracht zónder medicatie
  • geeft een oplossing voor hechtingsproblematiek en onvervulde behoeften
  • is in te zetten voor kinderen en volwassenen en in teams en organisaties

Voor wie

De CREF-Methode is geschikt voor alle leeftijden, voor individu, gezin en organisatie en kan worden ingezet bij de volgende vragen/thema’s:

  • Burn-out/stress/spanningsklachten
  • Angsten
  • Weinig zelfvertrouwen
  • Rouwverwerking
  • Traumaverwerking
  • Verslaving
  • Depressie
  • Boosheid, faalangst, slaap- en eetproblematiek
  • Lichamelijke klachten
  • Grenzen stellen
  • Vermoeidheid
  • Allergieën
  • Balans denken-voelen
  • Hooggevoeligheid
  • Hechtingsproblemen
  • PDD-NOS
  • ADHD/ADD
  • Terugkerende problemen in relaties, familie, gezin en werkgerelateerd

Werkwijze

Tijdens het behandeltraject worden drie fases doorlopen:

De intake faseDeze bestaat uit meerdere sessies waarin we:

 • de hulpvraag en motivatie helder krijgen (voorafgaand aan het intakegesprek stuur ik je aanvullende informatie en een intakeformulier)
 • tijdens het intakegesprek overhandig ik je het boek Levensbelang, dit boek hoort bij dit traject en kost € 17,50 (buiten het traject € 20,00)
 • psycho-educatie geven (intakegesprek)
 • het basisvertrouwen inschalen aan de hand van de CREF cirkel
 • onverwerkte trauma’s / gebeurtenissen opsporen

Fase twee: Het werken aan herstel. In deze fase:

 • vergroten we het basisvertrouwen
 • werken we aan het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
 • werken we aan het opvullen van levensbehoeften
 • leren we nieuwe vaardigheden

Bij fase twee kunnen er diverse technieken worden ingezet. Bijvoorbeeld hypnotherapie en/of EMDR om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Hierdoor kan er een nieuwe balans ontstaan tussen de levensbehoeftes om het basisvertrouwen te herstellen.

De laatste fase: Het meten en bekrachtigen. Hier:

 • schalen we je basisvertrouwen opnieuw in
 • bekrachtigen we je stevige basisvertrouwen positief

In alle drie de fases speelt het paard een belangrijke rol.

Duur 

De duur en kosten van het traject volgens de CREF-Methode zijn afhankelijk van de complexiteit van je hulpvraag (of van je kind). Een sessie vindt gemiddeld één keer in de 2-3 weken plaatsen en duurt gemiddeld anderhalf uur. Gemiddeld bestaat een traject uit tien tot vijftien sessies (kortdurende therapie) en maximaal 20-24 sessies. . 

Resultaat

Na een behandeltraject ervaren mensen meer rust, zelfacceptatie, balans, ruimte, fysieke, emotionele en mentale verbetering, energie, meer verbinding met zichzelf en hun omgeving. Het basisvertrouwen is hersteld, dit geeft ontspanning, vertrouwen, gevoel van verbondenheid met jezelf en de ander, dit heeft een positief effect op gezondheid, relaties, werk, levenslust..

Tarieven

Sessie zonder paard per uur: € 95,- inclusief btw (particulier) Sessie van 1,5 uur met paard: € 170,- inclusief btw (particulier)  


Chronische stress, burn-out & herstel

 

Burn-out

Een burn-out ontstaat niet in één keer maar is vaak een gevolg van langdurig (vaak jaren) over je grenzen heengaan. In het begin zijn er klachten zoals: moe zijn, niet lekker in je vel zitten, het hebben van slaapproblemen, een opgejaagd, gespannen gevoel hebben en snel geïrriteerd zijn. Je hebt geen zin in je werk en geen zin in sociale contacten. Een burn-out kenmerkt zich door mentale, fysieke en emotionele uitputting. Er is geringe betrokkenheid bij het werk of bij mensen met wie men werkt en men heeft vaak een gevoel van verminderde bekwaamheid (lage dunk).  

Burn-out is funest voor je gezondheid. Zo slapen mensen die veel stress ervaren doorgaans slecht, stijgt hun bloeddruk en worden ze neerslachtig of zelfs depressief. En dat is niet alleen vervelend voor de persoon in kwestie, maar ook voor de werkgever. Een werknemer met een fikse burn-out kost de baas namelijk gemiddeld 60.000 euro.  

Met stress is niets mis, het helpt je bij het doen van mentale en fysieke inspanningen, om prestaties te leveren. Vaak herkennen we dat niet eens als stress. Maar het is van groot belang dat je lichaam wel de kans krijgt om van die inspanningen te herstellen.

Volksziekte nr. 1

Stress is één van de grootste problemen op de werkvloer. 1 op de 6 Nederlanders ervaart burn-outklachten (CBS). Daarmee is burn-out volksziekte nummer één (TNO). Twintig jaar geleden had 1 op de 10 werknemers last van burn-outklachten. Het aantal opgebrande mensen loopt hard op in steeds meer sectoren. Een burn-out wordt over het algemeen veroorzaakt door een combinatie van problemen in de privésfeer en problemen op de werkvloer.

Jongeren & Kinderen

Ook bij jongeren stijgt het aantal; tot een kwart heeft last van stress- en burn-outklachten. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut heeft  zo´n vier tot acht procent van de kinderen tussen 0 en 12 last van angst- en stemmingsstoornissen. Daarnaast zou tien procent van de jongeren van 13 jaar en ouder last hebben van een angststoornis. We leven in een prestatiemaatschappij en er wordt al op steeds jongere leeftijd veel van kinderen gevraagd.

Psychische symptomen

 • Concentratieverlies
 • Besluiteloosheid
 • Angst- en paniekklachten
 • Geheugenproblemen
 • Jezelf snel ergeren
 • Gevoel van machteloosheid
 • Opgejaagd gevoel
 • Neerslachtig
 • Agressief
 • Wantrouwen
 • Nergens zin in
 • Gevoelens van onzekerheid

Lichamelijke symptomen

 • Constante moeheid
 • Slapeloosheid
 • Gevoel van uitputting
 • Nek- en schouderpijn en spierpijn
 • Spanning op de buikstreek
 • Hoge ademhaling
 • Vergeetachtigheid
 • Geen of weinig zin in seks
 • Snel moe of grieperig
 • Darmproblemen

 

Risicogroepen

 • Mensen die perfectionistisch zijn
 • Mensen met een (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Vrouwen
 • HSP'ers
 • Mensen die bang zijn om te falen
 • Mensen die weinig assertief zijn
 • Mensen die overal controle over willen hebben
 • Mensen die moeite hebben met stellen van grenzen
 • Mensen met (geboorte)trauma en hechtingsproblematiek

 

Hoe ziet het coachtraject er uit?

Voorafgaand aan het intakegesprek mail ik je een intakevragenlijst. Tijdens het intakegesprek van 1,5 uur bespreken we je situatie, je klachten, mogelijke oorzaken van jouw stress en wat jouw triggers zijn. Vervolgens bespreek ik met je het behandelplan en mijn werkwijze, afgestemd op jouw situatie. Mijn aanpak kenmerkt zich door een multidisciplinaire, integrale en holistische aanpak. Indien nodig en wenselijk verwijs ik je eerst door naar huisarts of een andere specialist, bijvoorbeeld een mesoloog, orthomoleculair therapeut of osteopaat. De vervolgsessies duren gemiddeld 1-1,5 uur en vinden eens in de 2-3 weken plaats. Tussen de sessies door krijg je opdrachten en oefeningen om mee aan de slag te gaan. 

Een vrijblijvende eerste kennismaking van 45 minuten behoort tot de mogelijkheden

Onderdelen die aan bod komen

 • Psycho-educatie, werking van het brein en autonome zenuwstelsel bij stress en de effecten van stress op het lichaam
 • Fysiek herstel oa door middel van stressreductie, dit kan op verschillende manieren
 • Vragenlijsten
 • Bewustwording van effect van je gedachtes op je gevoel en gedrag
 • Leefstijl
 • Slaap- , waakritme
 • Voeding en advies voor supplementen
 • Beweging
 • Stellen van grenzen
 • Neurotransmitters test (lees hier meer informatie over neurotransmitters en de Braverman test) 
 • Voorkomen
 • Indien van toepassing: rouwverwerking en eventueel angst- en paniekaanvallen

Aanvullende therapie (na fysiek herstel en indien nodig en wenselijk)

 • We besteden aandacht aan je geboorteproces
 • Systemisch werk; we kijken naar je systeem van herkomst en je plek daar in
 • NLP/RET/Cognitieve Gedragstherapie
 • Traumabehandeling dmv lichaamswerk en eventueel EMDR

Wandelsessie(s) en sessies met paarden maken onderdeel uit van de behandeling.

Duur

Hoewel elk traject maatwerk is kun je denken aan een traject van minimaal 6 en gemiddeld 10-15 sessies, uitlopend tot maximaal 20-25.    De sessies zullen indien nodig in het begin elke week plaatsvinden, vervolgens eens in de 2-3 weken. 

Resultaat

 • Inzicht in je persoonlijke stressoren en energiebronnen
 • Je herkent de eerste signalen van stress en weet daarop actief in te grijpen
 • Je kan je grenzen beter aangeven waardoor je meer rust, ruimte en energie ervaart
 • Je dagelijks functioneren is verbeterd
 • Je hebt overzicht en kunt weer genieten
 • Je hebt de regie terug over jouw leven
 • Verbetering op fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch niveau

Tarieven

Coachsessie per uur: € 95,- inclusief btw (particulier) Coachsessie met paard van 1,5 uur: € 170,- inclusief btw (particulier) 

Betaling door werkgever

Persoonlijke coaching gericht op het voorkomen van burn-out of het behandelen van burn-out wordt steeds vaker door de werkgever betaald, zeker wanneer je als werknemer in de ziektewet zit. Bij je leidinggevende of afdeling HR kan je informeren naar de mogelijkheden.

Heb je vragen of wil je je aanmelden? 


Opstellingen

 

Wat is het?

Opstellingen is een effectieve manier om inzicht te krijgen in blokkades en om deze te doorbreken. Uit de ervaringen blijkt dat mensen vaak meer ruimte en mogelijkheden hebben na de opstelling.

Systemisch Werk gaat er van uit dat wij allen deel uitmaken van één of meer systemen. Dit kan een familiesysteem zijn, maar ook een bedrijf of een afdeling van een bedrijf. Vanuit de leer van systemisch werk worden studies gemaakt naar de wijze waarop mensen deel uitmaken van een systeem. Een systeem kan worden doorgrond door middel van zogenaamde systeemopstellingen, ook wel constellaties genoemd.

Inzicht en sensitiviteit voor wat systemisch speelt zijn het doel van deze opstellingen. Heeft iedereen wel de juiste plek, welke loyaliteiten spelen er en klopt de balans van geven en nemen in het systeem? Een opstelling kan in een relatief kort tijdsbestek zaken duidelijk maken en geeft onder meer inzicht in de onderlinge relaties en verhoudingen, gevoelens, blokkades en hulpbronnen. Door dit inzicht ontstaat bewustwording waardoor ruimte voor verandering en beweging ontstaat. Hier kan je meer lezen over systemisch werken. 

 

Vragen en thema's

Vragen om in te brengen voor een opstellingen kunnen heel breed en divers zijn, deze kunnen werk- en relatiegerelateerd zijn, maar ook andere thema's kunnen ingebracht worden. Vaak zijn het vragen waar iemand al lang mee rondloopt en al veel aan gedaan heeft en toch niet verder komt. Vaak gaat het om 'hardnekkige' patronen die terug blijven komen. 

Regelmatig komt naar voren dat ingebrachte thema's ook spelen of speelden bij (voor)ouders (tot 7 generaties terug kan dit doorwerken) en dat het patroon zich herhaalt. Thema's kunnen bijvoorbeeld zijn; geheimen in de familie, verbroken relaties, scheidingen, ernstige ziektes, verslavingen, onverklaarbaar verdriet of gevoel van onveiligheid, boosheid, burn-out (perfectionisme, verantwoordelijk, faalangst), onrust, miskraam, abortus, adoptie, man-vrouw thema's, oorlog, geld, psychische ziektes, grote liefdes, buitengesloten zijn..

In een opstelling komen relevante onverwerkte zaken naar voren die de familie, dan wel het individu in die familie blokkeren. Door middel van een opstelling kan deze blokkade worden opgeheven. 

 

Werkwijze

Bij een familie opstelling in een groep representeren anderen jouw familieleden. Je kiest dan zelf de deelnemers uit die je ten opzichte van elkaar in de ruimte plaatst. In mijn praktijk werk ik 1-op-1 met een tafelopstelling of op een paardencoachlocatie met een paard. In plaats van met mensen werken we met  poppetjes of met een paard(en). Een individuele opstelling kan deel uitmaken van een (loopbaan)coach- of psychosociaal traject, dit kan ook een eenmalige sessie zijn.

Voorafgaand aan de opstelling mail ik je een vragenlijst met een aantal (feitelijke) vragen over je familie. Vaak brengt dit al veel inzichten met zich mee en werkt verdiepend als voorbereiding op de opstelling. Ook zal ik je vragen van te voren een 'genogram' te maken, dit is een grafische weergave (kaart) van de familierelaties. 

De sessie bestaat vervolgens uit de volgende fases:

 1. Intakegesprek, hulpvraag en verlangen bespreken
 2. Genogram bespreken of samen maken
 3. De opstelling
 4. De afronding 

Resultaat

Na de opstelling heb je meer zicht op jouw plek, de balans, stagnaties, patronen en onderlinge verhoudingen in het familiesysteem. Doordat je dit inzicht heb verkregen (en hebt ervaren en gevoeld), er meer duidelijkheid en bewustzijn is ontstaan kan je werken aan je herstel. Dit doen we al tijdens de opstelling. Dit geeft een gevoel van meer autonomie, rust, balans, zelfvertrouwen, ruimte, vrijheid, levensenergie en zingeving. Een opstelling werkt op diep niveau en zal ook en met name na de opstelling doorwerken. 

Duur

De duur van een individuele opstelling is gemiddeld 2 uur 

Tarieven

Individuele opstelling van 2 uur locatie praktijk Dordrecht:  € 160,- inclusief btw (particulier) 

Contactgegevens

Sylvia Baars                          Loopbaanbegeleiding & Coaching
Inzicht met hulp van paarden  Houweningestraat 50 3312 PM Dordrecht
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel.: 06-18290689
KvK: 5785350

Noloc: 4128
Sylvia Baars is aangesloten bij VIV en 
RBCZ en in het bezit van AGB codes.

   

         

   

  


Copyrights © Sylvia Baars. Alle rechten voorbehouden.