Skip to main content

'Ik word er blij van als ik een bijdrage kan leveren aan het kunnen werken en leven in gezondheid met plezier en voldoening. Leven en werken vanuit eigen verantwoordelijkheid, potentieel, missie en keuzes'.

Mijn interesse in mensen en mijn liefde voor paarden en de natuur komen samen in mijn werk in mijn praktijk voor Loopbaanbegeleiding, Coaching & Therapie. Sinds het afronden van de NLP Practitioner en de Post-HBO opleiding voor loopbaanadviseur in 2010 ben ik werkzaam als loopbaanadviseur en coach. Vanaf 1 mei 2013 ben ik naast mijn werkzaamheden als loopbaanadviseur in loondienst aan de slag gegaan als zelfstandig loopbaanadviseur en coach. Vanaf 1 juli 2018 ben ik volledig zelfstandig en heb ik mezelf ook verder doorontwikkeld als integraal psychosociaal therapeut (met paard). 

Ik geniet er van als ik mensen mag begeleiden en coachen in hun professionele en/of persoonlijke ontwikkeling. Dit proces in samenwerking met een paard en/of de natuur faciliteren maakt het voor mij compleet. Ik heb een brede opleidings- en werkervaringsachtergrond op het gebied van HR, Loopbaanadviseur, NLP Master, Equine Assisted Coach, Systemisch Coach en CREF-Methode behandelaar (traumabehandeling met hulp van paarden en EMDR). Kijk voor meer informatie op mijn Linkedin profiel.

Een bijdrage leveren aan het vergroten van (zelf)inzicht en bewustwording om de regie over werk, gezondheid, plezier en leven terug te krijgen in samenwerking met een paard en de natuur geeft mij veel plezier, inspiratie en voldoening! Daarnaast blijft ook voor mij als HSP'er de balans houden soms een uitdaging..

Opleidingen

 • CREF & Psychosociaal Therapeut met Paard (2021) 3-jarige vakopleiding Post-HBO (traumatherapie met paard)

 • Medische en Psychosociale Basiskennis (2018-2019)
 • Taal van het Lichaam (Body Mind, traumahealing) (2017-2018)

 • CREF-Methode Behandelaar (2017-2018)
 • EMDR (2016)
 • De Windopleiding, Systemisch Werken met paarden (2015-2016)
 • Gediplomeerd HSP Coach (2015)
 • Systemisch Werk en Systemisch Begeleiden (2013-2014)
 • Intuïtieve Ontwikkeling (2013)
 • Equine Assisted Coach Post HBO (2012)

 • Myers briggs Type Indicator (MBTI) (2012)
 • NLP Master (2011)
 • Loopbaanadviseur Post HBO (2010)

 • Occupational Personality Questionaire (OPQ) (2009)
 • Arbeids- en Organisatiepsychologie (Ergonomie, Selectiepsychologie, Organisatieverandering, Arbeidspsychologie en -sociologie Open Universiteit (2007-2008)

 • Bachelor of Human Resources Management (Cum Laude) (2004)

Trainingen & Cursussen

 • Drukpuntmassage (Sensi)

 • Masterclass Hoogsensitiviteitsanalyse (HSA)

 • Disc- en Drijfverenspecialist

 • Over liefde en relaties, Jan Geurtz

 • Hechting, Relatie & Seksualiteit

 • CREF wijzer (CREF model toepassen in teams)

 • Geboorte In Kaart

 • Buteyko groepscursus (ademhaling) - Buteyko instituut Nederland

 • Biofeedback (inclusief hartcoherentie) bij stressbegeleiding

 • Trauma en traumabehandeling, Bessel van der Kolk

 • Behandelprotocol burn-out

 • Sjamanisme (basiscursus)
 • Kinderen met autismespectrumstoornis en licht verstandelijk beperkte coachees coachen met hulp van paarden
 • Psychosomatiek (Henk Fransen)
 • Basiskennis Prenatale Hechting & Basisvertrouwen

 • Basiscursus ‘Autisme wonen en Werken’ (Pameijer)
 • Teams coachen met hulp van paarden
 • Mindfulness
 • Voice Dialogue
 • Wandelcoaching
 • Grondwerk en communiceren met paarden (Annemarie van der Toorn)
 • Transactionele Analyse 101
 • Levensfasegericht coachen
 • Jobmarketing (Aaltje Vincent)
 • Rheiki
 • BHV
 • Train de trainer
 • Effectief communiceren, Adviseren & Beinvloeden, Omgaan met Meningsverschillen & Conflicten (S&N)

Certificering en registraties

• Ik ben gecertificeerd om de Myers Briggs Type Indicator (MBTI) en de Occupational Personality Questionaire OPQ (beiden zijn persoonlijkheidsvragenlijsten) af te nemen.
• Door de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals (NOLOC) ben ik sinds 2010 geregistreerd als erkend loopbaanprofessional.
• Als integraal complementair therapeut aangesloten bij VIV Nederland: Vereniging Integrale Vitaliteitskunde en bij koepelorganisatie RBCZ 

Gedragscodes

• Als Noloc erkend Loopbaanprofessional werk ik volgens de gedragscode zoals deze is opgesteld door de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals.
• Als Equine Assisted Coach® werk ik volgens de ethische code van het kwaliteitsregister van equine assisted coaches.
• Als integraal complementair therapeut werk ik volgens de beroepscode van VIV Nederland.

Missie & Werkwijze

Ik word er blij van als ik een bijdrage kan leveren aan het kunnen werken en leven in gezondheid met plezier en voldoening. Leven en werken vanuit eigen verantwoordelijkheid, potentieel, missie en keuzes.

Mensen begeleiden en coachen bij hun zoektocht naar hun werkelijke verlangens, drijfveren, kwaliteiten, persoonlijke kracht, interesses en potentieel voor de toekomst. Om opgedane inzichten vervolgens om te zetten in keuzes, actie en beweging. Zelfkennis is de eerste stap voor succes en balans. Wanneer je weet waar je goed in bent kun je op zoek naar de plek waar je past. Daardoor kan je in verbinding komen met jezelf en je omgeving. 

Om dit te bereiken maak ik gebruik van verschillende methodieken en werkvormen. Mijn werkwijze kenmerkt zich door oprechte belangstelling, openheid, enthousiasme, in het nu met aandacht voor de ander. In coachgesprekken en in coachsessies met hulp van paarden ga ik respectvol, praktisch, integer, intuïtief en soms met humor en confrontatie te werk. Ik werk oplossings-, onderzoeks-, lichaams-, resultaat- en ervaringsgericht.

Waarden

Mijn manier van werken komt voort uit de waarden die voor mij belangrijk zijn, dat zijn onder meer: gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, gelijkwaardigheid, natuur, creativiteit, humor, plezier, verbinding, autonomie en kwaliteit.

Kwaliteit

Om kwaliteit van dienstverlening te waarborgen, mijzelf (persoonlijk en professioneel) blijvend te ontwikkelen en om inspiratie op te doen volg ik met regelmaat bijscholing door het volgen van trainingen, intervisie en workshops op het gebied van loopbaanbegeleiding, coaching, coaching met paarden en persoonlijke ontwikkeling. Om gekwalificeerd te blijven is permanente educatie als vanzelfsprekend een vereiste.

Aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

De VIV is sinds 1999 dé beroepsvereniging voor professionele therapeuten die holistische werkmethodieken gebruiken. Onder holistische geneeskunde/geneeswijzen verstaan wij een geïntegreerde aanpak, waarbij aandacht is voor zowel de fysieke, emotionele, mentale en spirituele kant van het leven.Wij hebben een brede groep van vitaliteitsprofessionals als leden. Behandelaars die werken volgens methodieken als natuurgeneeswijzen, psychosociale geestelijke begeleiding, lichaamsgerichte therapieën of homeopathie. De VIV ziet het als haar taak de belangen van haar leden in alle aspecten te behartigen. Meer informatie

Klacht- en tuchtcommissie.
Heb je een klacht en komen wij er samen niet uit, dan kun je terecht bij beroepsvereniging VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitskunde, waarbij ik ben aangesloten onder registratienr. 1907993. Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) beschik ik ook over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Bij een klacht kun je dit stappenplan en klachtproces volgen. 

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. Ik ben op de hoogte van Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt er gehandeld conform de stappen van de meldcode huiselijk geweld:

Stap 1 In kaart brengen van signalen
Stap 2 Collegiale Consultatie
Stap 3 Gesprek met cliënt / betrokkenen
Stap 4 Wegen van aard en ernst van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
(Het wegen wordt gedaan door beroepskracht en/of aandachtsfunctionaris al dan niet in overleg met Veilig Thuis)
Stap 5 Beslissen aan de hand van het afwegingskader

Noloc, Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacementconsulenten

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. De vereniging telt circa 3.000 leden. Zij draagt bij aan toekomstgerichte beleidsvorming daar waar mensen, werk en organisaties centraal staan. Zij werkt daarbij nauw samen met onder andere de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Net als met het UWV, SBB, gemeenten, OVAL, CMI, kennisorganisaties en overige partijen die de transformatie op het gebied loopbanen in ontwikkeling vormgeven.
Noloc-erkende loopbaanprofessionals en jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen in een beroepsregister, en dragen daarmee bij aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening. Meer informatie 

Uitgangspunten

Uitgangspunten bij loopbaanbegeleiding, coachingsgesprekken, therapie en equine assisted coachsessies die ik hanteer zijn:
• Veiligheid en vertrouwen
• De eigen kracht, de eigen verantwoordelijkheid en het zelfsturend vermogen van de coachee (versterken wat goed gaat)
• Persoonlijke en oplossingsgerichte benadering
• De wetenschap dat de coachee de oplossing voor zijn of haar vraag zelf in zich heeft
• De motivatie van de coachee om met zijn of haar loopbaan en/of persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan
• Positieve insteek, vitaliteit en plezier
• Coachee is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen

Verandering vergt moed en lef, als bij jou de intrinsieke motivatie om te veranderen aanwezig is dan kijk ik er naar uit je te mogen ontmoeten.