Skip to main content

Persoonlijke coaching

Bij coachen gaat het om bewustwording van (onbewuste)  overtuigingen en gedachtepatronen. Deze kunnen je belemmeren dan wel stimuleren op weg naar je doelen. Coaching is er op gericht je eigen krachtbronnen, kernkwaliteiten, drijfveren, verlangens en keuzemogelijkheden te (her)ontdekken en in te zetten om je doelen te bereiken.

De coaching is doel- en resultaatgericht waarbij de confrontatie met het probleem, de stagnatie niet uit de weg wordt gegaan. Deze confrontatie kan soms lastig en pijnlijk zijn maar wel verhelderend en nuttig, hierdoor ontstaan inzicht, ruimte en mogelijkheden voor andere keuzes. Deze resultaatgerichtheid maakt dat coaching in korte tijd, soms zelfs in enkele sessies zeer effectief kan zijn.

Thema´s en vragen bij persoonlijke coaching zijn zeer divers en kunnen werk- of privé gerelateerd zijn. Vaak ligt achter een werkgerelateerde vraag de oorsprong op een dieperliggend persoonlijk vlak. Elk coachingstraject is maatwerk.

Coaching kan voor jou iets zijn als je:

 • meer en beter gebruik wilt maken van je eigen kracht en kwaliteiten

 • meer plezier en regie wilt in je werk en leven (herbezinning en zingevingsvraagstukken)

 • (meer) zelfinzicht en bewustwording wilt

 • een patroon wilt doorbreken

 • je doelen wilt bereiken

 • wilt leren grenzen te stellen en ´nee´ te zeggen

 • meer jezelf wilt zijn

 • wilt leren omgaan met hooggevoeligheid

 • de juiste keuze wilt maken

 • meer in het ‘hier en nu’ wilt leven

 • efficiënter en effectiever met je energie en tijd wilt om gaan (werk en privé balans)

 • wilt leren omgaan met veranderingen

 • minder last wilt hebben van onzekerheid, angst of schaamte

 • wilt leren omgaan met bijvoorbeeld perfectionisme

 • beter wilt kunnen samenwerken en effectiever communiceren met een collega, in een team of met een leidinggevende

 • wilt voorkomen dat je (weer) burn-out of overspannen raakt

 • beter naar eigen intuïtie en gevoel wilt leren luisteren

Coaching leidt tot:

 • Toename zelfinzicht en bewustwording wat leidt tot toename in zelfsturend vermogen om richting te kunnen geven aan werk en persoonlijke ontwikkeling.

 • Meer zelfvertrouwen, optimaal benutten van talenten, rust, motivatie en zelfacceptatie.

 • Handvatten hoe je zelf je belemmerende gedachtes en patronen kunt doorbreken en omzetten in meer ´helpende´ en positieve gedachtes en gedrag. Dit leidt tot betere resultaten en voldoening (vergroten persoonlijke effectiviteit).

 • Meer succes, energie en plezier in je werk en in je privéleven 

Werkwijze 

Een online kennismakingsgesprek van 20-25 minuten is vrijblijvend en kosteloos. We gaan kort in op je situatie en we bespreken wat je met de individuele coaching wilt bereiken. Ik zal mijn werkwijze toelichten en een voorstel van de mogelijkheden doen.

Indien er sprake is van een wederzijds vertrouwen en we besluiten samen verder te gaan dan maken we een afspraak voor het vervolg. De daaropvolgende individuele coachsessies (gemiddeld 4 tot 12 sessies blijken meestal effectief) zijn aangepast op je persoonlijke situatie, vraag en persoon. De gesprekken duren gemiddeld 1,5 soms 2 uur met een tussenperiode van 2-3 weken.

Tijdens de coachsessies wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen, oefeningen en methodieken om door middel van zelfreflectie, inzicht, bewustwording, ruimte, creativiteit, verbeelding en beweging te bevorderen. Wandelcoaching of een equine assisted coachsessie kan deel uitmaken van een coachtraject.

Duur 

Een coachtraject kent gemiddeld 5 tot 12 sessies van 1,5 uur tot 2 uur per sessie. De sessies worden gepland in overleg, gemiddeld vindt een coachsessie om de 2-3 weken plaats. 

Elk coachtraject is maatwerk en daarmee ook de doorlooptijd, dit kan variëren van 3 maanden tot een jaar. 

Investering

 • Coachsessie 1,5 uur locatie spreekkamer Dordrecht of online: € 148,50 
 • Paardencoachsessie 1,5 uur: € 180,- 
 • Wandelcoachsessie 1,5 uur: € 162,-

De bedragen zijn gebaseerd op particulier tarief en zijn vrijgesteld van BTW.   

Het belang en de toegevoegde waarde van coaching voor werknemers wordt door werkgevers steeds meer erkend. Veel organisaties en werkgevers zijn bereid te investeren in coaching of er is een persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar. Informeer bij je leidinggevende of afdeling HR naar de mogelijkheden!