Skip to main content

Persoonlijke coaching

Bij coachen gaat het om bewustwording van (onbewuste)  overtuigingen en gedachtepatronen. Deze kunnen je belemmeren dan wel stimuleren op weg naar je doelen. Bij coaching werk ik vanuit het hier en nu, met actuele gebeurtenissen in het dagelijks leven (werk of privé) en is er op gericht je eigen krachtbronnen, kernkwaliteiten, drijfveren, verlangens en keuzemogelijkheden te (her)ontdekken en in te zetten om je doelen te bereiken.

De coaching is doel- en resultaatgericht waarbij de confrontatie met het probleem, de stagnatie niet uit de weg wordt gegaan. Deze confrontatie kan soms lastig en pijnlijk zijn maar wel verhelderend en nuttig, hierdoor ontstaan inzicht, ruimte en mogelijkheden voor andere keuzes. Deze resultaatgerichtheid maakt dat coaching in korte tijd, soms zelfs in enkele sessies zeer effectief kan zijn.

Thema´s en vragen bij persoonlijke coaching zijn zeer divers en kunnen werk- of privé gerelateerd zijn. Vaak ligt achter een werkgerelateerde vraag de oorsprong op een dieperliggend persoonlijk vlak. Elk coachingstraject is maatwerk.

Coaching kan voor jou iets zijn als je:

 • meer en beter gebruik wilt maken van je eigen kracht en kwaliteiten

 • meer plezier en regie wilt in je werk en leven (herbezinning en zingevingsvraagstukken)

 • (meer) zelfinzicht en bewustwording wilt

 • een patroon wilt doorbreken

 • je doelen wilt bereiken

 • wilt leren grenzen te stellen en ´nee´ te zeggen

 • meer jezelf wilt zijn

 • wilt leren omgaan met hooggevoeligheid

 • de juiste keuze wilt maken

 • meer in het ‘hier en nu’ wilt leven

 • efficiënter en effectiever met je energie en tijd wilt om gaan (werk en privé balans)

 • wilt leren omgaan met veranderingen

 • minder last wilt hebben van onzekerheid, angst of schaamte

 • wilt leren omgaan met bijvoorbeeld perfectionisme

 • beter wilt kunnen samenwerken en effectiever communiceren met een collega, in een team of met een leidinggevende

 • wilt voorkomen dat je (weer) burn-out of overspannen raakt

 • beter naar eigen intuïtie en gevoel wilt leren luisteren

Resultaat coaching:

 • Toename zelfinzicht en bewustwording wat leidt tot toename in zelfsturend vermogen om richting te kunnen geven aan werk en persoonlijke ontwikkeling.

 • Meer zelfvertrouwen, optimaal benutten van talenten, rust, motivatie en zelfacceptatie.

 • Handvatten hoe je zelf je belemmerende gedachtes en patronen kunt doorbreken en omzetten in meer ´helpende´ en positieve gedachtes en gedrag. Dit leidt tot betere resultaten en voldoening (vergroten persoonlijke effectiviteit).

 • Meer succes, energie en plezier in je werk en in je privéleven 

Werkwijze 

Kennismaking
Na je aanmelding (via mail, contactformulier of Whats App) stuur ik je een aantal data met opties voor een vrijblijvende, kosteloze, online (of telefonische) kennismaking van 25-30 minuten. We gaan dan kort in op je situatie en we bespreken wat je met de individuele coaching wilt bereiken. Ik zal mijn werkwijze toelichten en een voorstel van de mogelijkheden doen.

Het coachtraject
Indien er sprake is van een wederzijdse klik en we besluiten samen verder te gaan dan maken we een afspraak voor het vervolg.
Na de kennismaking stuur ik je digitaal een aantal intakevragen om op die manier het optimale uit je coachtraject te kunnen halen. Ik stuur je (of jouw werkgever) de factuur voor het traject (deze kan ook in 2 delen worden betaald) en de coachovereenkomst. Na betaling van de factuur gaan we samen aan de slag en stuur ik je de afspraakbevestiging voor de 1e sessie. 

De daaropvolgende individuele coachsessies (5 tot 12 sessies blijken meestal effectief) zijn aangepast op je persoonlijke situatie, vraag en persoon.
De gesprekken duren 1,5 uur met een tussenperiode van 2-3 weken. De sessies worden gepland in overleg. 

Tijdens de coachsessies wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen, oefeningen en methodieken om door middel van zelfreflectie, inzicht, bewustwording, ruimte, creativiteit, verbeelding en beweging te bevorderen. Elk coachtraject kent 1 wandelcoachsessie (mits fysiek mogelijk) en kan worden uitgebreid met een equine assisted coachsessie. Als tijdens het traject blijkt dat er een andere (dan de oorspronkelijke) vraag prioriteit heeft of krijgt dan bespreken we dat en sturen we waar nodig bij.

Evaluatie
In de laatste sessie blikken we terug op het traject, we evalueren zowel op het proces als op de inhoud en bespreken wat er eventueel nog nodig is.

Doorlooptijd
Elk coachtraject is maatwerk en daarmee ook de doorlooptijd, dit kan variëren van 3 maanden tot een jaar. 

Ervaringen

'Uit haar rugzak vol ervaring en instrumenten wist Sylvia voor mij steeds de juiste aanpak te kiezen. Ze is zeer toegankelijk en invoelend en sloot daardoor naadloos aan bij mijn vragen en behoeften. De sessies met de paarden waren heel bijzonder en raakten me zeer. Ik heb met heel veel plezier met Sylvia aan mezelf gewerkt.' Truus Winkelmolen
'Ik ben mij nu bewust(er) dat ik zelf invloed heb op mijn eigen manier van opstellen. Ik ben er achter dat ik zelf invloed heb op vrijwel alles. Maar ook dat het soms ook een ding van de ander is, dus ik niet hoef te veranderen. Ik heb inzicht verkregen in mijn eigen waarden en oordelen.' Kees
'Vooral de onzekerheid over mijzelf speelde erg op. Lichamelijk en geestelijk had dit effect op mij. Door de gesprekken heb ik handvatten gekregen hoe hier mee om te gaan en om mijzelf te accepteren zoals ik ben. Ik weet nu wat belangrijk voor mij is en wat wél werkt voor mij om mijn werk goed te kunnen doen. Ik ben ook een stuk rustiger geworden. Ik werd serieus genomen door je zonder dat je een oordeel over me had wat het voor mij makkelijk maakte om open te zijn naar je.' I. Maasdam

Investering

Traject 5 sessies van 1,5 uur € 755,- 
Traject 8 sessies van 1,5 uur € 1.199,- 
Traject 12 sessies van 1,5 uur € 1.790,-

Elk traject houdt in:

 • Gratis, vrijblijvende, online kennismaking
 • Sessies vinden plaats online of face to face in Dordrecht
 • 1 wandelcoachsessie in Dordrecht (mits fysiek mogelijk)
 • Notitieboekje, pen
 • Naar behoefte en maatwerkgericht aanvullende opdrachten, vragenlijsten

Elk traject kan uitgebreid worden met 1 of enkele sessies:

 • Coachsessie 1,5 uur locatie spreekkamer Dordrecht of online: € 148,50 
 • Paardencoachsessie 1,5 uur: € 180,- 
 • Wandelcoachsessie 1,5 uur: € 162,-

De bedragen zijn gebaseerd op particulier tarief en zijn vrijgesteld van BTW.   

Betaling door werkgever

Het belang en de toegevoegde waarde van coaching voor werknemers wordt door werkgevers steeds meer erkend. Veel organisaties en werkgevers zijn bereid te investeren in coaching of er is een persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar. Informeer bij je leidinggevende of afdeling HR naar de mogelijkheden!