Skip to main content

Trauma & Hechting   (CREF behandeling)

Voor wie

De CREF-Methode is geschikt voor alle leeftijden, voor individu, gezin en organisatie en wordt ingezet voor ieder die zich meer wil ontwikkelen of af wil komen van bepaalde klachten. In mijn praktijk werk ik met de CREF methode met individuen vanaf 21 jaar, met duo's en kan het model ingezet worden bij teamsessies met paarden. De CREF behandeling is voor mensen die er voor open staan en er klaar voor zijn om op onderzoek uit te gaan naar de oorsprong, de oorzaak van hun klachten. 

Vragen/thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Burn-out/stress/spanningsklachten
 • Angsten
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Rouwverwerking
 • Traumaverwerking
 • Verslaving
 • Depressie
 • Boosheid, faalangst, slaap- en eetproblematiek
 • Lichamelijke klachten
 • Grenzen stellen
 • Vermoeidheid
 • Allergieën
 • Balans denken-voelen
 • Hooggevoeligheid
 • Hechtingsproblemen
 • Terugkerende problemen in relaties, familie, gezin en werkgerelateerd

'De basis ligt in de baarmoeder',  Tessa Roseboom, hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid (16 mei 2023, lunchwebinar documentaire 'In Utero')

Wat is de CREF-Methode

De Cref-methode:

 • achterhaalt de oorzaak van sociale, emotionele en fysieke problemen
 • herstelt natuurlijke veerkracht zónder medicatie
 • geeft een oplossing voor hechtingsproblematiek en onvervulde behoeften
 • is in te zetten voor kinderen en volwassenen en in teams en organisaties

In de cirkel van de CREF-methode wordt er gemeten hoe het gesteld is met het basisvertrouwen. Door inzet van het paard komt er een oordeelloze en eerlijke meting van dit vertrouwen. Aan de hand van deze inschaling wordt er exact zichtbaar welke levensbehoeftes er ontbreken of onvoldoende opgevuld zijn. Er wordt tijdens de behandeling continu gewerkt aan het opvullen en het versterken van het basisvertrouwen.

Veel psychosociale problematiek (psychisch-emotioneel-sociaal-fysiek) komt voort uit trauma en hechtingsproblematiek. Met hulp van EMDR, lichaamsgericht werken, paarden en de CREF-Methode wordt het basisvertrouwen weer hersteld.

De CREF-Methode (CREF staat voor Circle Reprint Emotional Foundation) is gebaseerd op een samenstelling van complementaire therapeutische interventies en maakt het mogelijk om hardnekkige patronen succesvol te behandelen en om aangetast basisvertrouwen te herstellen. Bij een hersteld basisvertrouwen kunnen bijvoorbeeld ook tegenslagen beter worden gehanteerd.
Paarden ondersteunen en versnellen dit proces en kunnen naar wens worden ingezet (van mei t/m okt.). Het paard wordt ingezet als graadmeter, als spiegel, en met een dragende functie. Het paard zorgt voor een snelle verbinding naar gevoelens, waardoor trajecten effectief zijn en snel de kern van het probleem zichtbaar wordt.

Bij de CREF-methode is ook aandacht voor de kritische, prenatale, perinatale, postnatale hechtingsmomenten en vroegkinderlijke trauma's.  

Emotionele verbinding is hierbij liefdevol naar jezelf kunnen zijn met zo min mogelijk oordelen.

"Owning our story and loving ourselves through that process, is the bravest thing that we will ever do” Brene Brown

CIRCLE
In de circle wordt er gemeten hoe het gesteld is met het basisvertrouwen. Dit meten kan gedaan worden met volwassenen, kinderen, het gezin, team en op organisatieniveau. Veelal wordt er in deze fase gewerkt met paarden. Door het paard komt er een versnelling in bewustwording over ieders basisvertrouwen. Aan de hand van deze meting wordt exact zichtbaar welke levensbehoeften precies ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn.

REPRINT
Door te gaan werken aan de voorafgaande meting, is het doel gevormd om het basisvertrouwen te vergroten. Wanneer het basisvertrouwen hoog en stabiel genoeg geworden is, wordt dit door verschillende technieken (zoals NLP, positieve EMDR) vastgelegd. Dit heet een Reprint.

EMOTIONAL
Tijdens de Circle en werken naar de Reprint, is emotionele verbinding de rode draad. De emotionele verbinding is liefdevol naar jezelf kunnen zijn met zo min mogelijk oordelen. (Emotional).

FOUNDATION
Circle, Reprint en Emotional bij elkaar genomen, vormt dan een stevige bodem (Foundation). Op deze stevige bodem zal het basisvertrouwen nog verder opgebouwd worden. Op deze manier is de balans herstelt en kunnen tegenslagen veel gemakkelijker worden gehanteerd.

Hechting is de dimensie van de relatie tussen verzorger en jong kind die betrekking heeft op de regulering van veiligheid en geborgenheid. Het betreft een intense en blijvende gevoelsband die het kind ontwikkelt met de moeder of moederfiguur. Deze binding staat ten dienste van de biologische functie het kind te beschermen tegen mogelijk gevaar.'  Bowlby

Basisvertrouwen herstellen

Een goede gezondheid en emotioneel welbevinden, begint bij de basis van het leven. Wanneer men geboren wordt is er van nature een basisvertrouwen van ongeveer 70%. De andere 30% zal normaliter groeien op basis van emotioneel veilige ervaringen die als kind worden opgedaan. Wanneer door bepaalde omstandigheden de levensbehoeftes niet opgevuld worden dan ontstaat er in veel gevallen problematiek van diverse aard.

Angst die hierbij is ontstaan tast het functioneren aan op sociaal/emotioneel vlak. De werking van het brein kan in meer of mindere mate verstoord zijn.
Hierdoor worden overlevingsmechanismen ingezet als: vechten, vluchten of verstarren. De uitingen van deze diepgewortelde overlevingsmechanismen zal liggen aan welke strategie er onbewust nodig was.

De mate waarin je levensbehoeften worden vervuld is van invloed op je basisvertrouwen. Basisvertrouwen is de voedingsbodem van waaruit je groeit en verder ontwikkelt. Een gezonde voedingsbodem geeft je vertrouwen in jezelf en in de mensen en de wereld om je heen. Iemand met een groot basisvertrouwen is zelfverzekerd, straalt rust uit, is ontspannen, heeft vertrouwen, kan zich overgeven aan nieuwe ervaringen, kan verbinding maken met andere mensen en weet: ik mag er zijn.

Iemand met verminderd basisvertrouwen voelt zich vaak onzeker of uit balans, heeft last van stress, vermoeidheid of andere klachten, is depressief, heeft weinig weerstand, wordt (chronisch) ziek, of leeft met een diagnose als ADHD, een stoornis in het autistisch spectrum of andere (gedrags)problemen.

Werkwijze

Tijdens het behandeltraject worden drie fases doorlopen:

De intake fase: Deze bestaat uit meerdere sessies waarin we:

 • de hulpvraag en motivatie helder krijgen (voorafgaand aan het intakegesprek stuur ik je aanvullende informatie, een intakeformulier en een praktijkovereenkomst. Na het intakegesprek ontvang je ook een zogenaamde informed consent met verzoek deze te tekenen.)
 • tijdens het intakegesprek overhandig ik je het boek Levensbelang, dit boek hoort bij dit traject en kost € 17,50 (buiten het traject € 20,00)
 • psycho-educatie geven 
 • het basisvertrouwen inschalen aan de hand van de CREF cirkel
 • onverwerkte trauma’s / gebeurtenissen opsporen

Fase twee: Het werken aan herstel. In deze fase:

 • vergroten we het basisvertrouwen
 • werken we aan het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
 • werken we aan het opvullen van levensbehoeften
 • leren we nieuwe vaardigheden

Bij fase twee kunnen er diverse technieken worden ingezet. Bijvoorbeeld hypnotherapie, delenwerk, innerlijk kindwerk, opstellingen, NLP, lichaamsgerichte interventies, visualisaties, ademhalings- en ontspanningstechnieken en/of EMDR om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Hierdoor kan er een nieuwe balans ontstaan tussen de levensbehoeftes om het basisvertrouwen te herstellen. Geboorte in Kaart kan ook deel uit maken van de therapie. 

De laatste fase: Het meten en bekrachtigen. Hier:

 • schalen we je basisvertrouwen opnieuw in
 • bekrachtigen we je stevige basisvertrouwen positief

In alle drie de fases speelt het paard een belangrijke rol. Therapie sessies met een paard kunnen ingepland worden op maandag en donderdag op een zorgboerderij in Nieuw-Lekkerland. In de wintermaanden november t/m april vinden de sessies binnen plaats in de spreekruimte in Dordrecht, online en/of wandelend. 

Bij (thuiswonende) jongeren maken ouders ook deel uit van het behandelplan. Afhankelijk van de leeftijd, situatie en het probleem van de jongere vindt de intake plaats met alleen de jongere of gezamenlijk met de ouders.  

Resultaat

Na een behandeltraject ervaren mensen duurzaam meer rust, zelfacceptatie, balans, ruimte, fysieke, emotionele en mentale verbetering, energie, meer verbinding met zichzelf en hun omgeving.
Het basisvertrouwen is sterk verbeterd dan wel hersteld. Dit geeft ontspanning, vertrouwen, gevoel van verbondenheid met jezelf en de ander, dit heeft een positief effect op gezondheid, relaties, werk, levenslust..

Het resultaat hangt (ook en vooral) af van je eigen commitment, inzet en motivatie. Daarnaast kunnen ook externe factoren, waar we niet altijd invloed op hebben, van invloed zijn op het resultaat van je traject. Therapie is een intensief proces dat tijd, ruimte, reflectie en vertraging vraagt. Ben je daartoe bereid neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.                                 

Duur & Investering

De duur en kosten van het traject volgens de CREF-Methode zijn afhankelijk van veel factoren, onder andere van de complexiteit van je hulpvraag, van je omstandigheden en van wat er tijdens de intakefase naar voren komt.

Traject kortdurende therapie: 14-15 sessies (7-8 maanden)

Ik adviseer rekening te houden met (minimaal) een jaar als je duurzaam resultaat wilt bereiken. Daarbij kan je denken aan 20-24 sessies.
Bij bijvoorbeeld complex (vroegkinderlijk) trauma kan dit ook langer, twee of drie jaar zijn.

Een sessie vindt gemiddeld één keer in de 2 weken, later in het traject mogelijk één keer in de 3 weken, plaats en duurt anderhalf uur. 

 • Sessie zonder paard 1,5 uur locatie Dordrecht en online: € 148,50     
 • Sessie van 1,5 uur met paard: € 180,- 
 • Wandelsessie Dordrecht 1,5 uur: € 162,-                    

De bedragen zijn gebaseerd op particulier tarief en vrijgesteld van BTW. Na de sessie wordt een betaalverzoek verstuurd. Bij zakelijke trajecten wordt een maatwerkofferte opgesteld na de kennismaking.   

You've got to feel it, to heal it.

Gabor Maté: “De meeste mensen denken bij een trauma aan een gebeurtenis uit het verleden, iets dramatisch uit de kindertijd. Maar het trauma is eigenlijk niet de gebeurtenis, wel de impact die het op ons heeft. Het is een wond die we meedragen en die ons ervan weerhoudt verbinding met onszelf te maken. Trauma is de disconnectie van het zelf. We zijn ons er niet van bewust, maar trauma’s sturen ons leven. Ze zitten in onze cultuur, de politiek, ons persoonlijke leven, overal.”