Skip to main content

Individuele opstelling

Wat is het?

Een individuele opstelling is een effectieve manier om inzicht te krijgen in blokkades en om deze te doorbreken. Uit de ervaringen blijkt dat mensen vaak meer ruimte en mogelijkheden hebben na de opstelling.

Een individuele opstelling is een onderdeel van de methodiek systemisch werken. Hierbij wordt er van uitgegaan dat wij allen deel uitmaken van één of meer systemen. Dit kan een familiesysteem zijn, maar ook een bedrijf of een afdeling van een bedrijf. Vanuit de leer van systemisch werk worden studies gemaakt naar de wijze waarop mensen deel uitmaken van een systeem. Een systeem kan worden doorgrond door middel van zogenaamde systeemopstellingen, ook wel constellaties genoemd.

Doel

Inzicht en sensitiviteit voor wat systemisch speelt zijn het doel van deze opstellingen. Heeft iedereen wel de juiste plek, welke loyaliteiten spelen er en klopt de balans van geven en nemen in het systeem?

Een opstelling kan in een relatief kort tijdsbestek zaken duidelijk maken en geeft onder meer inzicht in de onderlinge relaties en verhoudingen, gevoelens, blokkades en hulpbronnen. Door dit inzicht ontstaat bewustwording waardoor ruimte voor verandering en beweging ontstaat. Hier kan je meer lezen over systemisch werken. 

Werkwijze

Bij een familie opstelling in een groep representeren anderen jouw familieleden. Je kiest dan zelf de deelnemers uit die je ten opzichte van elkaar in de ruimte plaatst. In mijn praktijk werk ik 1-op-1 met een tafelopstelling, op de grond met vloerankers, tijdens een wandelsessie in het bos, of op een paardencoachlocatie met een paard. Het kan ook zijn dat ik als coach de plek inneem van een representant. In plaats van met mensen werken we met  poppetjes, vloerankers, de natuur of met een paard(en). Een individuele opstelling kan deel uitmaken van een (loopbaan)coach- of psychosociaal traject, dit kan ook een eenmalige sessie zijn.

Voorafgaand aan de opstelling mail ik je een vragenlijst met een aantal (feitelijke) vragen over je familie. Vaak brengt dit al veel inzichten met zich mee en werkt verdiepend als voorbereiding op de opstelling. Ook zal ik je vragen van te voren een 'genogram' te maken, dit is een grafische weergave (kaart) van de familierelaties. 

De sessie bestaat vervolgens uit de volgende fases:

  1. Intakegesprek, hulpvraag en verlangen bespreken
  2. Genogram bespreken of samen maken
  3. De opstelling
  4. De afronding 

Vragen en thema's

Vragen om in te brengen voor een opstelling kunnen heel breed en divers zijn, deze kunnen werk- en relatiegerelateerd zijn, maar ook andere thema's kunnen ingebracht worden. Vaak zijn het vragen waar iemand al lang mee rondloopt en al veel aan gedaan heeft en toch niet verder komt. Vaak gaat het om 'hardnekkige' patronen die terug blijven komen. 

Regelmatig komt naar voren dat ingebrachte thema's ook spelen of speelden bij (voor)ouders (tot 7 generaties terug kan dit doorwerken) en dat het patroon zich herhaalt.

Thema's kunnen bijvoorbeeld zijn; geheimen in de familie, verbroken relaties, scheidingen, ernstige ziektes, verslavingen, onverklaarbaar verdriet of gevoel van onveiligheid, boosheid, burn-out (perfectionisme, verantwoordelijk, faalangst), onrust, miskraam, abortus, adoptie, man-vrouw thema's, oorlog, geld, psychische ziektes, grote liefdes, buitengesloten zijn..

In een opstelling komen relevante onverwerkte zaken naar voren die de familie, dan wel het individu in die familie blokkeren. Door middel van een opstelling kan deze blokkade worden opgeheven.  

Resultaat

Na de opstelling heb je meer zicht op jouw plek, de balans, stagnaties, patronen en onderlinge verhoudingen in het familiesysteem.

Doordat je dit inzicht heb verkregen (en hebt ervaren en gevoeld), er meer duidelijkheid en bewustzijn is ontstaan kan je werken aan je herstel. Dit doen we al tijdens de opstelling. Dit geeft een gevoel van meer autonomie, rust, balans, zelfvertrouwen, ruimte, vrijheid, levensenergie en zingeving.

Een opstelling werkt op diep niveau en zal ook en met name na de opstelling doorwerken. 

Duur & Investering

De duur van een opstelling is 1,5 uur

  • Sessie 1,5 uur locatie spreekkamer Dordrecht: € 148,50 
  • Opstelling tijdens wandelsessie locatie Dordrecht 1,5 uur: € 162,-
  • Systemische paardencoachsessie 1,5 uur locatie Nieuw-Lekkerland: € 180,- 

Bedragen zijn gebaseerd op particulier tarief en vrijgesteld van BTW.

Betaling door werkgever

Het belang en de toegevoegde waarde van persoonlijke ontwikkeling voor werknemers wordt door werkgevers steeds meer erkend.

Veel organisaties en werkgevers zijn bereid te investeren in persoonlijke ontwikkeling door middel van een persoonlijk ontwikkelbudget.

Informeer bij je leidinggevende of afdeling HR naar de mogelijkheden!