Waarom met paarden?

Zelfinzicht en bewustwording helpen om de regie over werk en leven terug te krijgen. Samenwerken met een paard is daarbij een geweldige en effectieve manier om in korte tijd zicht te krijgen in werk- of privésituaties en in (vaak onbewuste) gedragspatronen.  Ervaring met paarden is niet nodig. 

De aard van paarden – prooi- en kuddedier- maakt dat zij voor hun overleving afhankelijk zijn van tijdige waarschuwingen, het lezen van lichaamstaal, de allerkleinste signalen en een goed georganiseerde kudde. De kleinste non-verbale signalen worden daardoor door paarden opgemerkt. Ze kunnen menselijke lichaamstaal (en het onderbewuste) feilloos aan de mens teruggeven.

Ze zijn daarbij in het hier en nu en reageren daardoor direct en volstrekt objectief. Een coachee ervaart de consequenties van zijn of haar handelen door de eerlijke en direct reactie van het paard. Sessies met paarden bieden een ongekend speelterrein van confrontatie-, oefen- en leermogelijkheden. Paarden zijn dynamische en krachtige levende wezens. Ze kunnen mensen innerlijk raken, maar ook intimideren door hun hun kracht en grootte, wat op een natuurlijke manier kans bied om angst te overwinnen en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Lichaamstaal en communicatie

Heldere communicatie en duidelijkheid over zaken als leiderschap en verdeling van taken en elkaar hierin kunnen vertrouwen is voor paarden van levensbelang. Dat maakt dat ze experts zijn in het lezen van lichaamstaal, zeer gevoelig voor hoe de ander zich gedraagt en wat er in hem omgaat. Of dat nu een paard of een mens is.

Onduidelijke communicatie, incongruentie tussen gevoel en handelen, onzekerheid, het maakt je ongeschikt voor de kudde en paarden zullen er direct op reageren. Paarden zijn sociale dieren die in de kudde ieder hun eigen rol hebben. Ze hebben net als mensen allemaal een eigen persoonlijkheid, waardoor de aanpak die leek te werken met het ene paard niet hoeft te werken met een ander.

Zonder oordeel

Het moment dat bewustwording optreedt en het gedrag wordt aangepast is het paard onmiddelijk bereid het kuddelid weer in de kudde op te nemen of als leider te aanvaarden. Paarden oordelen niet en zijn zeer vergevingsgezind. Door deze directe beloning kan de coachee ervaren dat verandering van eigen gedrag, gedragsverandering bij anderen teweeg kan brengen.

Metaforen

De interactie met een paard biedt ontelbare metaforen voor het omgaan met allerlei situaties in het dagelijkse leven. Zaken als non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen komen op een natuurlijke manier aan de orde. Zoals de coachee handelt bij het uitvoeren van de activiteit met een paard zo zal hij of zij ook in het dagelijks leven handelen. Daarom biedt een equine assisted coachsessie de mogelijkheid te leren, te experimenteren en te ervaren in een veilige omgeving. Nieuw aangeleerd gedrag kan vervolgens worden toegepast in allerlei situaties in het dagelijks leven.

Buiten de box, uit de comfortzone

De leefomgeving van het paard situeert de coachsessie letterlijk buiten de box en de activiteiten dagen de coachee uit uit zijn comfortzone te treden. Dat maakt het mogelijk op een nieuwe, frisse manier naar een coachvraag en jezelf te kijken. Door hun kracht en grootte bieden paarden op een natuurlijke manier kans angst of hindernissen te overwinnen en zelfvertrouwen te ontwikkelen. De oordeelloze vergevingsgezindheid van het paard maakt dat een coachee zich veilig voelt en daardoor makkelijk opent naar zelfonderzoek.

Het paard geeft feedback
Een paard kan op verschillende lagen reageren en feedback geven:
Gedrag: hoe doe ik iets?
Psychisch: bewust en onbewust: wat voel ik en wat ben ik mij bewust daarover?
Systemisch: (familie)relaties
Energetisch: lichaam en gezondheid

Ervaringsgericht

Het uitvoeren van een activiteit met een paard daagt de coachee uit op gebieden als communicatie, contact maken, leiding geven, focus en werken vanuit denken of gevoel. Door de metaforen die de activiteiten bieden en de directe, objectieve feedback van het paard komen gevoelens, gedrag, overtuigingen, waarden, patronen, en thema’s van de coachee sneller aan de oppervlakte dan bij welke andere vorm van coaching dan ook.

Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten zet de equine assisted coach de coachee aan tot zelfreflectie en helpt daarmee gedachtes, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te verwerken. Bij het uitvoeren van een concrete oefening met het paard is het niet van belang of de activiteit succesvol wordt uitgevoerd. De aanpak die gekozen wordt is nooit goed of fout. Het gaat om de ervaring – het proces van ervaring en verwerking biedt vele groei- en leermomenten.
De coachee ervaart direct of indirect de consequenties van zijn handelen en beslist zelf of hij het vertoonde gedrag in stand wil houden of wil veranderen.
Binnen de veilige omgeving van de equine assisted coachsessie kan met nieuw gedrag geëxperimenteerd worden om te ervaren wat het effect is op de coachee zelf en op anderen.

Oplossingsgericht

Het equine assisted coachproces beweegt zich vanuit het hier en nu in de richting van de oplossing. De focus ligt op het vinden van oplossingen en niet op het uitdiepen van problematiek. Equine assisted coaching is een non-directieve manier van coachen en heeft als uitgangspunt dat iedereen de oplossing voor zijn of haar vragen zélf in zich heeft.
De equine assisted coach zal, vanuit het hier en nu, de coachee stimuleren de eigen oplossingsmogelijkheden of antwoorden te vinden, uitgaande van zijn of haar eigen mogelijkheden en talenten. De equine assisted coach werkt hierbij vanuit een open houding, zonder oordeel.

Met beide benen op de grond

Equine assisted coachsessies kenmerken zich door activiteiten die plaatsvinden op de grond, naast het paard en niet op het paard. Bij equine assisted coachsessies gaat het vooral om de relatie tussen het paard en de coachee. Het paard brengt de verandering bij de coachee teweeg. De coach faciliteert slechts, creëert leerkansen door de activiteiten op te zetten en helpt bij de bewustwording.

Therapie

In therapiesessies (volgens de CREF methode), waarbij ook óp het paard wordt gezeten of gelegen, fungeert het paard ook als 'draagmoeder'. Hierdoor wordt het limbische systeem ('gevoelshersenen') (nog meer) geactiveerd.

Wil je meer lezen over waarom coachen met paarden dan kan je in dit artikel meer lezen over verschillende verklaringsmodellen. 

Contactgegevens

Sylvia Baars                          Loopbaanbegeleiding & Coaching
Inzicht met hulp van paarden  Houweningestraat 50 3312 PM Dordrecht
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel.: 06-18290689
KvK: 5785350

Noloc: 4128
VIV: 1907993            RBCZ: 200527R
AGB code: 90108553
AGB code praktijk: 9006
7594

 

   

         

   

  


Copyrights © Sylvia Baars. Alle rechten voorbehouden.