Skip to main content

'Ik word er blij van als ik een bijdrage kan leveren aan het kunnen werken en leven in gezondheid met plezier en voldoening.

Leven en werken vanuit eigen verantwoordelijkheid, mogelijkheden en keuzes'.

Mijn interesse in mensen en mijn liefde voor paarden en de natuur komen samen in mijn werk in mijn praktijk voor Loopbaanbegeleiding, Coaching & Therapie. Sinds het afronden van de NLP Practitioner en de Post-HBO opleiding voor loopbaanadviseur in 2010 ben ik werkzaam als loopbaanadviseur en coach. Vanaf 1 mei 2013 ben ik naast mijn werkzaamheden als loopbaanadviseur in loondienst aan de slag gegaan als zelfstandig loopbaanadviseur en coach. Vanaf 1 juli 2018 ben ik volledig zelfstandig en heb ik mezelf ook verder doorontwikkeld als integraal psychosociaal (trauma)therapeut (met paard). 

Ik geniet er van als ik mensen mag begeleiden en coachen in hun professionele en/of persoonlijke ontwikkeling. Dit proces in samenwerking met een paard en/of de natuur faciliteren maakt het voor mij compleet. Ik heb een brede opleidings- en werkervaringsachtergrond op het gebied van HR, Loopbaanadviseur, NLP Master, Equine Assisted Coach, Systemisch Coach en CREF-Methode behandelaar (traumabehandeling met hulp van paarden en EMDR). Kijk voor meer informatie op mijn Linkedin profiel.

Een bijdrage leveren aan het vergroten van (zelf)inzicht en bewustwording om de regie over werk, gezondheid, plezier en leven terug te krijgen (of te verbeteren) in samenwerking met een paard en de natuur geeft mij veel plezier, inspiratie en voldoening!

Daarnaast blijft ook voor mij als HSP'er de balans houden soms een uitdaging...wandelen in de natuur, de zon, de zee, sporten, yoga, vakantie, dieren, verbinding, muziek, persoonlijke ontwikkeling helpen mij daar onder andere bij. Mijn rode kater Harry laat zich heel soms horen of even zien tijdens een sessie, maar hij houdt vooral van lekker buiten zijn en zijn eigen gang gaan.

Missie & Begeleidingswijze

Mensen begeleiden en coachen bij hun zoektocht naar hun werkelijke verlangens, drijfveren, kwaliteiten, persoonlijke kracht, interesses en potentieel voor de toekomst. Om opgedane inzichten vervolgens om te zetten in keuzes, actie en beweging. 

Zelfkennis is de eerste stap voor succes en balans. Wanneer je weet waar je goed in bent kun je op zoek naar de plek waar je past. Daardoor kan je in verbinding komen met jezelf en je omgeving. 

Om dit te bereiken maak ik gebruik van verschillende methodieken en werkvormen. Mijn begeleiding kenmerkt zich door oprechte belangstelling, openheid, enthousiasme, in het nu met aandacht voor de ander.

In coachgesprekken en in coachsessies met hulp van paarden ga ik respectvol, praktisch, integer, intuïtief en soms met humor en confrontatie te werk. Ik werk oplossings-, onderzoeks-, lichaams-, resultaat- en ervaringsgericht. De begeleiding kan zowel kort en praktisch zijn als langer en diepgaand (bijvoorbeeld bij trauma).

Waarden

Mijn manier van werken komt voort uit de waarden die voor mij belangrijk zijn, dat zijn onder meer: gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, gelijkwaardigheid, natuur, creativiteit, humor, plezier, verbinding, autonomie en kwaliteit.

Kwaliteit

Om kwaliteit van dienstverlening te waarborgen, mijzelf (persoonlijk en professioneel) blijvend te ontwikkelen en om inspiratie op te doen volg ik met regelmaat bijscholing door het volgen van trainingen, intervisie en workshops op het gebied van loopbaanbegeleiding, coaching, coaching met paarden en persoonlijke ontwikkeling. Om gekwalificeerd te blijven is permanente educatie als vanzelfsprekend een vereiste.

Uitgangspunten

Uitgangspunten bij loopbaanbegeleiding, coachingsgesprekken, therapie en equine assisted coachsessies die ik hanteer zijn:
• Veiligheid en vertrouwen
• De eigen kracht, de eigen verantwoordelijkheid en het zelfsturend vermogen van de coachee (versterken wat goed gaat)
• Persoonlijke en oplossingsgerichte benadering
• De wetenschap dat de coachee de oplossing voor zijn of haar vraag zelf in zich heeft
• De motivatie van de coachee om met zijn of haar loopbaan en/of persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan
• Positieve insteek, vitaliteit en plezier
• Coachee is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen

Er is veel moed voor nodig om hulp te vragen; ik weet daar zelf alles van. Hulp en steun zoeken is een stap naar een positieve verandering. Verandering vergt moed en lef, als bij jou de intrinsieke motivatie om te veranderen aanwezig is dan kijk ik er naar uit je te ontmoeten en om met jou te werken.