Skip to main content

Teambuilding met paarden

Teambuilding met paarden is een effectieve, leuke en ervaringsgerichte methode om bewust te worden van de verschillende denk- en gedragspatronen in een team!

Het team leert om effectief samen te werken door het gezamenlijk uitvoeren van diverse activiteiten met het paard. Het paard geeft feedback zonder oordelen waardoor (vaak onbewuste) patronen in denken en gedrag zichtbaar kunnen worden en, indien gewenst, veranderd/aangepast kunnen worden om gewenste doelen te kunnen bereiken. Teamleden kunnen hun eigen rol of gewenste rol in een team onder de loep nemen en experimenteren met nieuw gedrag.

Teambuilding met paarden gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige actie. Lees hier meer over Equine Assisted Coaching en waarom met paarden.

Voor wie

Teams die hun samenwerking ervarings- en oplossingsgericht willen onderzoeken en duurzaam verbeteren vanuit wederzijds respect en vertrouwen.

Te denken valt aan thema´s als leiderschap, kennismaking, communicatie en samenwerking.

Voor organisaties, verenigingen, sportteams, vriendinnen/vriendenclub.

Bij een teamsessie met paarden hanteer ik een max. van 8 personen.

Programma

Een voorbeeldprogramma voor Teambuilding met paarden kan zijn:

  • Kennismaking
  • Uitleg wat maakt dat paarden zo geschikt zijn als co-coach, hoe paarden communiceren en waarom coaching met behulp van paarden zo effectief is
  • Inventarisatie van mogelijke vragen die op dat moment in het team dan wel bij de teamleden spelen.
  • Afhankelijk van de vraag of vragen gaat het team als groep een opdracht met het paard uitvoeren.
  • Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld in groepjes van 3 opdrachten met het paard uit te voeren.
  • Deelnemers krijgen opdrachten waarbij het in grote lijnen gaat om contact maken, leiden, volgen, samenwerken en afscheid nemen. Het paard geeft een directe spiegeling op de deelnemer.
  • Terugblik, reflectie en hoe nu verder. De bewustwording van de deelnemers leidt tot inzichten, die zeer verhelderend zijn voor zowel de persoon als het team. Aan het einde van de sessie wordt besproken hoe het team verder kan met de inzichten die zijn opgedaan tijdens deze teamsessie. 

Gedurende een dagdeel of een dag wordt gewerkt met het hele team aan thema´s die door het team zijn aangegeven. Er wordt gewerkt aan het versterken van het team door te weten wat ieders persoonlijke, sterke eigenschappen en nog te ontwikkelen punten zijn en die van het team. Op deze wijze kan het team als geheel worden versterkt.

Duur & Investering

Een halve dag of een dag

De investering is onder andere afhankelijk van de vraag en behoefte, het aantal deelnemers, wel/geen lunch en locatie.

Neem vrijblijvend contact met me op voor vragen, de mogelijkheden, een kennismakingsgesprek of een offerte.