Skip to main content

EMDR

Wat is het?

EMDR is een kortdurende, geprotocolleerde behandelingsmethode, ontwikkelt door de Amerikaanse psycholoog Francine Shapiro en het staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing.

 • Vrij vertaald betekent het: door oogbewegingen minder gevoelig maken en verwerken.
 • De methode is opgebouwd uit een aantal omschreven protocollen/stappen. 
 • Het is een trauma verwerkingstechniek die wereldwijd steeds meer populariteit en erkenning krijgt.
 • EMDR wordt door diverse hulpverleners toegepast vanwege de efficiënte werkwijze.
 • Met behulp van EMDR kan je snel tot de kern komen en problemen grondiger aanpakken.
'Een trauma is niet de gebeurtenis zelf maar wat er in je gebeurt als gevolg van wat er met je is gebeurd.' Gabor Maté 

Voor wie

De methode is geschikt voor kinderen, jeugdigen en volwassenen die lijden aan traumagerelateerde stoornissen, waaronder Acute Stress Stoornissen of Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS). 

Er wordt vaak gedacht dat EMDR veelal ingezet wordt bij trauma. Echter is dit vaak niet te peilen wanneer een indrukwekkende gebeurtenis uitgegroeid is tot een trauma. Bovendien is de vraag wie bepaalt wat een trauma is?

De methode kan ook gebruikt worden voor nare ervaringen die veel invloed hebben gehad  op iemands leven, zoals pesterijen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben. EMDR kan ingezet worden bij de behandeling van een grote verscheidenheid aan psychische klachten:

'Een trauma kan ontstaan wanneer een gebeurtenis te vroeg, te snel of te heftig is om meteen te verwerken. Ogenschijnlijke kleine gebeurtenissen kunnen dus ook een traumatisch effect hebben. Bij trauma wordt vaak meteen gedacht aan uitzonderlijke gebeurtenissen, maar in werkelijkheid krijgt ieder mens er in meer of mindere mate mee te maken.' dr. Peter A. Levine

 • Pijn (chronische pijn)
 • Lichamelijke klachten (hart klachten)
 • Verslaving
 • Voedselproblematiek
 • Allergieën
 • Burn-out /stress
 • Hoogtevrees
 • Autorijden
 • Tandartsangst
 • Schrik- en vermijdingsreacties
 • Nachtmerries en flash backs
 • Woede uitbarstingen

Werkt EMDR?

Dat EMDR werkt bij trauma en angsten lijdt geen twijfel. Er bestaan inmiddels meer dan 21 gecontroleerde wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van trauma en angst. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren.

Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis (enkelvoudig trauma), dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek (waaronder hechtingsproblematiek, emotionele verwaarlozing, ontwikkelingstrauma) duurt de behandeling langer en is alléén EMDR vaak niet voldoende.

Hoe weet je of EMDR kan worden toegepast? En zo ja, hoe verder?

 • Na je aanmelding neem ik contact met je op om een afspraak te maken. 
 • Tijdens de intake zal vervolgens uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van je klachten. Dit is nodig om te beoordelen of EMDR passend is bij je hulpvraag of dat er (eerst) iets anders nodig is.
 • Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder je persoonlijke draagkracht en de last die je van de klachten ondervindt. 
 • Als blijkt dat EMDR een passende behandelmethode kan zijn dan wordt in de intake de werkwijze van de behandeling en de werking van EMDR uitgelegd. Ook wordt uitgelegd wat de te verwachte effecten zijn en waar je een EMDR sessie rekening mee kunt houden. De informatie wordt ook per mail toegestuurd. 
 • Voorafgaand aan de start van de EMDR therapie wordt psycho-educatie gegeven over stress, het zenuwstelsel en het brein. 
 • EMDR wint steeds meer aan populariteit, het mag echter niet gezien worden als een quick fix! Voorafgaand aan de start van de daadwerkelijke EMDR therapie vindt er altijd een langere dan wel kortere voorbereidingsfase plaats. Dit is nodig om er voor te zorgen dat met de EMDR ook daadwerkelijk het gewenste resultaat wordt bereikt.
 • In de voorbereidingsfase wordt er gewerkt aan de vertrouwensrelatie en een gevoel van veiligheid. 
 • Is er sprake van complexere (hechtings)problematiek dan besteden we eerst aandacht aan je levensverhaal (biografie/tijdlijn, onderzoeken we traumatische gebeurtenissen, je kindertijd) en werken we aan zelfregulatieoefeningen (mindfullness, ademhaling, stressmanagement, lichaamsmeditaties, we onderzoeken wat voor jou het beste werkt tussen de sessies)
 • Een sessie duurt 1,5 uur en vindt gemiddeld 1 keer in de 2-3 weken plaats.
 • EMDR vindt plaats in de spreekkamer op de locatie in Dordrecht of op de zorgboerderij samen met een paard in Nieuw-Lekkerland.

EMDR is een werkzame, kortdurende therapievorm die al na enkele zittingen effectief kan zijn (afhankelijk van diverse factoren). Voor klachten die al langere tijd duren en waarvoor met behulp van medisch onderzoek geen duidelijke oorzaken zijn gevonden, kan deze aanpak uitkomst bieden. Waar nodig of wenselijk werk ik samen met andere behandelende specialisten.

Resultaat

In het brein worden door EMDR nieuwe, neurale paden aangelegd. Dat kan omdat het brein plastisch is (neuroplasticiteit). Dit resulteert in:

 • gezonder gedrag; een (meer) passende, volwassen reactie bij de situatie in het hier-en-nu, in plaats van gedrag voortkomend uit een overlevingsstrategie
 • weer balans in de afgifte van stresshormonen 
 • emotionele lading (spanning, stress) gaat er bij een nare herinnering af, hoewel de herinnering blijft
 • ervaren van meer rust, ruimte, veiligheid, energie, vertrouwen en levenslust. 

Duur

De duur van EMDR therapie is afhankelijk van veel factoren en is per persoon verschillend. Ik adviseer minimaal 4 sessies ná de intake. Een sessie duurt 1,5 uur en vindt 1 keer in de 2 weken plaats.

Het kan zijn dat iemand aan 5-12 sessies genoeg heeft, het kan ook zijn dat er (veel) meer sessies nodig zijn. 

Het kan ook zijn dat de therapie betekent het werken aan het vergroten van het gevoel van veiligheid, zonder EMDR. 

Investering

 • Sessie 1,5 uur locatie Dordrecht: € 148,50 
 • Sessie van 1,5 uur met paard: € 180,- 

Bedragen zijn gebaseerd op particulier tarief,  therapie is vrijgesteld van BTW.  

Het belang en de toegevoegde waarde van persoonlijke ontwikkeling voor werknemers wordt door werkgevers steeds meer erkend. Veel organisaties en werkgevers zijn bereid te investeren in persoonlijke ontwikkeling door middel van een persoonlijk ontwikkelbudget. Informeer bij je leidinggevende of afdeling HR naar de mogelijkheden!