Skip to main content

HSP coaching

Voor wie

Heb je als HSP (of denk je dat je HSP bent) het gevoel dat je in de overleefstand staat? Heb je last van (te veel) spannings- of burn-outklachten? Heb je last van schaamte-, schuld-, onzekerheids-, of eenzaamheidsgevoelens (omdat mensen je niet snappen)? Of twijfel je of je HSP bent? Wil je meer gaan leven vanuit jouw waarden, naar wat voor jou belangrijk is? Heb je moeite met grenzen aangeven? Wil je meer inzicht in HSP en in hoe HSP bij jou werkt? Heb je al diverse gesprekken of hulp gehad in het reguliere circuit maar kom je toch niet verder?

Neem dan vrijblijvend contact op om te bespreken wat ik voor je kan betekenen zodat je meer en beter in balans kan blijven en kan werken en leven met plezier, energie en voldoening. Ik heb aandacht, tijd en als HSP'er met de nodige levens- en werkervaring en opgeleid HSP coach, (loopbaan)coach en therapeut begrip voor je verhaal en situatie.

Wat is HSP

Hoogsensitiviteit is een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling komt. Hoogsensitieve mensen worden ook wel aangeduid met de term hsp´er: hoogsensitief persoon of in het Engels: highly sensitive person.
In feite is hun zenuwstelsel gevoeliger voor zintuiglijke prikkels (zowel positief als negatief) en de innerlijke (intense en diepgaande) verwerking ervan in de hersenen kost meer tijd en energie dan bij de meeste andere mensen.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar dit fenomeen, onder meer door de Amerikaanse psychologe Elaine Aron. Zij heeft de term hsp geïntroduceerd. Hoogsensitiviteit bestond al veel langer, maar Elaine Aron heeft het onder de aandacht gebracht van het grote publiek door middel van haar boeken.

15-20 procent van de bevolking zou hoogsensitief zijn (en geen HSP is hetzelfde); iets minder dus dan één op de vijf mensen. Hsp´ers zijn in staat om subtiele signalen en prikkels uit hun omgeving op te pikken, waar anderen (nog) niets opmerken. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld eerder gevaar waarnemen en voelen wat er aan de hand is. Hsp´ers voelen sfeer aan, horen de geluiden, ruiken de geur en zien de blikken van mensen. Hsp´ers weten vaak meteen wat ze aan mensen hebben, zelfs als die zich anders voordoen dan ze zijn. Ook tijdens een gesprek kunnen ze zich goed afstemmen op de ander, waardoor ze al snel weten waar de ander naartoe wil.

Kwaliteiten hooggevoeligheid
 • Opmerkzaamheid
 • Attent en behulpzaam, begripvol
 • Zachtmoedig, zorgzaam
 • Open, toegankelijk
 • Intelligent en leergierig
 • Behoeften van anderen aanvoelen (intuïtief)
 • Harde werkers, gaan voor voldoening
 • Rijke fantasie en belevingswereld
 • Snelle alertheid bij gevaar
 • Creatief, ondernemend, zelfstandig
 • Oprechte interesse in de ander
 • Hebben sterke gedreven wens persoonlijk groeiproces van anderen te steunen

Algemene kenmerken van HSP

Veel hoogsensitieve personen hebben een goede intuïtie en voelen een diepe verbinding met mensen, dieren en de natuur. Ze hebben een rijk gevoelsleven en worden snel geraakt door de schoonheid van details. Een minder sensitieve persoon merkt zulke details niet zo snel op.

Hoogsensitieve personen hebben veel met elkaar gemeen. In feite is hoogsensitiviteit een combinatie van eigenschappen, die hierna zullen worden opgesomd. Natuurlijk is elke hsp´er uniek en zijn er individuele verschillen. Dit is afhankelijk van de persoonlijkheid en de voorgeschiedenis. Iemand hoeft dus niet aan alle punten te voldoen om zich een hsp´er te kunnen noemen. Het kan zijn dat men zich totaal niet herkent in één of meerdere punten. Een hoogsensitief persoon vertoont over het algemeen de volgende kenmerken:

 • Neemt gedetailleerder, subtieler en intenser waar dan de meeste anderen in zijn omgeving.
 • Is erg gevoelig voor prikkels van buitenaf, stressgevoelig en gevoeliger voor een burn-out
 • Voelt zich in veel (sociale) situaties niet op zijn gemak.
 • Heeft meer tijd en moeite nodig om indrukken te verwerken.
 • Heeft een diep en rijk gevoelsleven.
 • Voelt stemmingen en sferen goed aan.
 • Is snel geraakt, zowel in positieve als negatieve zin.
 • Is snel geroerd door de schoonheid van de natuur, kunst en muziek.
 • Ervaart ook de emoties van anderen als intens.
 • Heeft moeite met planning en structuur.
 • Kan verlegen overkomen, hoewel hij dat niet is.
 • Is vaak plichtsgetrouw en perfectionistisch.
 • Functioneert minder goed als hij geobserveerd of geëvalueerd wordt.
 • Is vaak zorgzaam en heeft oog voor de behoeften van anderen; heeft soms moeite om grenzen aan te geven.
 • Heeft een verfijnd gevoel voor humor en houdt niet van platheid en geweld.
 • Heeft relatief vaak last van stress, spanning en fysieke klachten, zoals hoofdpijn, allergieën, maag- of darmklachten of chronische vermoeidheid.
 • Heeft een gevoelig lichaamssysteem en kan snel en heftig reageren op warmte en kou, ongeschikt voedsel, alcohol of juist een gebrek aan voeding en vocht.
 • Is gevoelig voor pijn.
 • Heeft wel eens last van stemmingswisselingen, angsten of perioden van depressiviteit.
 • Is gevoelig voor verslavingen, zoals roken, drinken, drugsgebruik of anderszins
 • Zet zichzelf op de laatste plaats
 • Gebrek aan eigenwaarde en ontbreken van ´ik´ kracht
 • Groot aanpassingsvermogen
 • Nee zeggen is lastig
 • Keuzes maken is moeilijk
 • Problemen met werken in teamverband
 • Handelen vanuit gevoel

Hoogsensitiviteitsanalyse

Het uitgangspunt bij een HSP coachingstraject is de Hoogsensitiviteitsanalyse (HSA). Deze analyse (ontwikkeld door Esther Bergsma) is een aanvulling op de reeds bestaande vragenlijsten om te ontdekken of je HSP bent. Aan de hand van een vragenlijst (tijdens het gesprek) kan voor elk van de 10 zintuigen (waaronder proprioceptie, interoceptie en emoceptie) de mate van gevoeligheid worden geinventariseerd.

De Hoogsensitiviteitsanalyse (HSA) zorgt voor een diepgaande analyse en draagt onder andere bij aan:
 
☘ Het zo specifiek mogelijk in kaart brengen van de verschillende elementen van ‘het HSP zijn’ en het breinproces (dus van ieders persoonlijke hoogsensitiviteit)
☘ Het verhelderen van de hulpvraag en deze te relateren aan de gevoeligheid van de zintuigen.
☘ Snappen hoe HSP in elkaar zit
☘ Het besef dat HSP zijn niet altijd als vervelend of lastig hoeft te worden ervaren maar ook als positief.
☘ De effectiviteit van een begeleidingstraject 
 

HSP is aangeboren en is een combinatie van eigenschappen. Het is geen stoornis of ziekte maar onderdeel van je persoonlijkheid. Daarom is deze analyse een hele mooie tool om in kaart te brengen hoe het bij een HSP’er werkt om de begeleiding daarop af te stemmen.

Steeds meer hoogsensitieve personen herkennen de eigenschap bij zichzelf, of komen daar tijdens begeleiding achter. Kennis en inzichten in de verschillende eigenschappen van HSP helpt om beter om te kunnen gaan met de soms lastige kanten van HSP. Ook helpt het om kwaliteiten met meer zelfvertrouwen en rust te ontplooien waardoor je als HSP keuzes kan maken en een leven kan creëren dat bij je past. 

Wat een HSP vaak lastig vindt:

 • (op tijd) rust nemen
 • nee-zeggen en grenzen aangeven
 • assertief zijn, voor zichzelf opkomen, ruimte innemen
 • in contact met zichzelf blijven in contact met de ander
 • de hoge lat voor zichzelf wat lager leggen
 • niet overal verantwoordelijk voor zijn
 • in actie komen (door overanalyseren)
 • minder aanpassen
 • vertrouwen en geloven in zichzelf
 • HSP als talent zien en gebruiken
 • balans houden
 • zichzelf niet met anderen vergelijken
 • conflicten
 • ontvangen
 • 'aarden'

Wat helpt

 • Je eigenschap leren kennen
 • Jezelf leren kennen
 • Leren en ontdekken wanneer je in een valkuil dreigt te stappen
 • Het hoogsensitief zijn omarmen, de mooie kanten van HSP gaan ontdekken
 • Weten dat HSP nooit over gaat, dat het een karaktereigenschap is die bij je hoort
 • Accepteren dat je mag leren hoe je om kunt gaan met jouw gevoeligheid en dat het gewoon altijd een aandachtspunt blijft.

Werkwijze

Na je aanmelding neem ik contact met je op om een afspraak te maken voor een vrijblijvende, kosteloze, online (of telefonische) kennismaking van 25-30 minuten. Ik luister naar je hulpvraag, je behoefte en mogelijkheden en ik geef een toelichting van mijn mogelijkheden en werkwijze. De kennismaking is ook bedoeld om te kijken of er een klik is en of ik de juiste persoon voor jou ben.

Gaan we daarna verder dan stuur ik je digitaal een overeenkomst, een korte intakevragenlijst, de factuur van het traject en de afspraakbevestiging voor de 1e sessie. Na betaling van de factuur gaan we definitief van start. In het vervolggesprek ga ik dieper in op je huidige situatie, je probleemgebieden en het doel of doelen dat je wilt bereiken.

Elke HSP'er bevindt zich in een eigen, unieke situatie, ook is elke HSP'er verschillend in persoonlijkheid, opvoeding en levenservaringen, kennis van HSP, daarom is elk traject maatwerk.

Resultaat

Na het traject heb je nieuwe inzichten opgedaan, heb je praktische tips en adviezen ontvangen en heb je geleerd hoe je beter kunt omgaan met je hoogsensitiviteit. 

De essentie van hoogsensitiviteit is niet de prikkelgevoeligheid maar de complexe en diepgaande verwerking van informatie

Thema's en onderwerpen

Afhankelijk van je hulpvraag, situatie en aantal sessies kan in het HSP coachtraject aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld:

 • HSP test
 • Hoogsensitiviteitsanalyse
 • Zelfzorg
 • Kenmerkende eigenschappen HSP, kwaliteiten, valkuilen
 • Voorkomende problemen bij HSP
 • Verschillende HSP types
 • Herkaderen situaties
 • Cognitieve gedragstherapie bij negatieve kernovertuigingen
 • Voorkomen van disfunctionele gedragsstrategieën
 • Grenzen stellen
 • Prikkels, signalen van overprikkeling (én onderprikkeling!) herkennen, herstellen na over-(onder)prikkeling en belastbaarheid vergroten
 • Afschermen negatieve energie, aarden, centreren, beschermingssymbool
 • Vermijden energievreters
 • HSP talenten ontwikkelen
 • Visualisaties, meditaties
 • Balans binnen-buitenwereld
 • Je leven aanpassen aan je hoogsensitiviteit

Ervaringen

'Door het HSP traject heb ik meer inzicht over HSP en de  bevestiging dat ik inderdaad een HSP-er ben. Ik ben een HSP-er en dat is oké. Ik verwerk nu eenmaal dingen op een andere wijze en dat is prima. I.p.v. mijzelf aan te passen naar de (zelfopgelegde) norm, kan ik gaan omarmen dat dit onderdeel is mijn identiteit. Het traject heeft me meer rust en acceptatie opgeleverd, ik heb nu meer vrede met mezelf. Het begrip van jou als coach en ook het HSP naslagwerk heeft me erg geholpen!' Louise (okt. 2023)
'Inzicht in hoe het HSP brein werkt, welke invloeden dit heeft op je gedachten en lichaam, de tips, de oefeningen, inzicht in waar ik gevoelig voor ben en kennis over mezelf heeft me erg geholpen in het beter omgaan met mijn HSP, dank je wel voor de fijne gesprekken!'

Duur & Investering

Een HSP coachtraject is mogelijk voor 5 of 8 sessies. Een sessie duurt gemiddeld 1,5 uur en wordt in overleg ingepland, gemiddeld om de 2-3 weken.

 • HSP coachtraject 5 sessies:  € 765,- 
 • HSP coachtraject 8 sessies:  € 1.208,-

De trajecten zijn inclusief:

 • de Hoogsensitiviteitsanalyse van Esther Bergsma
 • uitleg van het HSP brein
 • een syllabus met info over HSP, praktische tips en handvatten en opdrachten
 • 1 wandelcoachsessie (naar behoefte en indien fysiek mogelijk)
 • extra aanvullend op het traject: 1 cranio sacraal ontspanningsbehandeling (indien wenselijk)

Dit traject is exclusief coaching met paarden, dit behoort wel tot de mogelijkheden. De bedragen zijn gebaseerd op particulier tarief en zijn vrijgesteld van BTW.  

Elk traject kan worden uitgebreid met één of meerdere sessies:

 • Coachsessie 1,5 uur locatie spreekkamer Dordrecht of online: € 148,50  
 • Paardencoachsessie 1,5 uur: € 180,- 
 • Wandelcoachsessie 1,5 uur: € 162,-

Betaling door werkgever

Het belang en de toegevoegde waarde van coaching voor werknemers wordt door werkgevers steeds meer erkend.

Veel organisaties en werkgevers zijn bereid te investeren in coaching of er is een persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar. 

Informeer bij je leidinggevende of afdeling HR naar de mogelijkheden!