©2005 Sylvia Baars Whitesundays Australië

  

 

 

 

 

 

 

Coaching

 

Coaching is een vorm van professionele, persoonlijke begeleiding waarbij ik als coach als gelijkwaardige gesprekspartner u ondersteun bij het behalen van uw zelfgekozen doelen (toekomstgericht). Bij coachen gaat het om bewustwording van (onbewuste) overtuigingen en gedachtenpatronen. Deze kunnen u belemmeren dan wel stimuleren op weg naar uw doelen. Coaching is er op gericht uw eigen krachtbronnen, kernkwaliteiten, drijfveren, verlangens en keuzemogelijkheden te (her)ontdekken en in te zetten om uw doelen te bereiken.

Thema´s en vragen bij persoonlijke coaching zijn zeer divers en uiteenlopend. Thema´s kunnen werk- of privé gerelateerd zijn. Vaak ligt achter een werkgerelateerde vraag de oorsprong op een dieperliggend persoonlijk vlak. Elk coachingstraject is maatwerk.

 

Op het gebied van coaching bied ik de volgende mogelijkheden:


Persoonlijke ontwikkeling

Stress, overspannen of burn-out

Equine Assisted Coaching

Coaching bij Hooggevoeligheid

Wandelcoaching

Autisme en LVB

 

De coaching is doel- en resultaatgericht waarbij de confrontatie met het probleem, de stagnatie niet uit de weg wordt gegaan. Deze confrontatie kan soms lastig en pijnlijk zijn maar wel verhelderend en nuttig, hierdoor ontstaan inzicht, ruimte en mogelijkheden voor andere keuzes. Deze resultaatgerichtheid maakt dat coaching in korte tijd, soms zelfs in enkele sessies zeer effectief kan zijn. 

 

Coaching leidt tot:

  • Toename zelfinzicht en bewustwording wat leidt tot toename in zelfsturend vermogen om richting te kunnen geven aan werk en persoonlijke ontwikkeling.   
  • Meer zelfvertrouwen, optimaal benutten van talenten, rust, motivatie en zelfacceptatie.
  • Handvatten hoe u zelf uw belemmerende gedachtes en patronen kunt doorbreken en omzetten in meer ´helpende´ en positieve gedachtes en gedrag, dit leidt tot betere resultaten en voldoening (vergroten persoonlijke effectiviteit).       
  • Meer succes, energie en plezier in je werk en privéleven.                                                                                                                                                                                                            

 

 ´Je kunt de wind niet veranderen, wel de stand van de zeilen´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-48319334-1