Skip to main content

Tarieven & Vergoedingen 2023

Particulier

 • kennismaking 25-30 minuten via online beeldbellen of telefonisch
  kosteloos

Loopbaanbegeleiding (inclusief btw)  

 • Loopbaansessie per uur locatie Dordrecht of online
  € 115,-

Coaching en therapie (vrijgesteld van btw)

 • Coach- of therapiesessie per uur locatie Dordrecht of online
  € 98,50
 • Coach- of therapiesessie met paard per 1,5 uur locatie Nieuw-Lekkerland
  € 178,50
 • Wandelcoachsessie per uur
  € 105,-

Gemiddeld duurt een sessie 90 min. (1,5 uur) tot 100 min. 

Team of workshop

 • Workshop MBTI, teambuilding of bedrijfsuitje met paarden
  op aanvraag

Tarieven voor loopbaanbegeleiding, workshops en trainingen zijn inclusief  BTW.
Tarieven voor coaching en therapie zijn vrijgesteld van BTW.

Zakelijk

Het zakelijk uurtarief bedraagt € 150,- excl. BTW. Tarieven voor zakelijke coaching (met of zonder paard), MBTI teamworkshop, teamcoaching, teambuilding, of workshop worden opgesteld op basis van een maatwerkofferte. Tarief is afhankelijk van de vraag, locatie, aantal deelnemers, duur van de coaching, workshop of training. Coaching en therapie zijn vrijgesteld van BTW.

Uurtarief voor ZZP'er bedraagt € 125,- excl. BTW.

Betaling 

Na de sessie ontvang je per email de factuur met een betalingstermijn van 5 dagen. 

Vergoeding coaching en therapie vanuit aanvullende verzekering

Sylvia Baars is door beroepsvereniging VIV erkend als integraal, complementair therapeut. Dit betekent dat door een aantal verzekeraars coachsessies en psychosociale behandelingen geheel of gedeeltelijk worden vergoedt. Loopbaancoaching wordt niet vergoed. Je dient dan wel aanvullend verzekerd te zijn voor Alternatieve Geneeswijzen. De mate van vergoeding hangt af van jouw polis. De vergoedingen vanuit jouw aanvullende verzekering, Alternatieve Geneeswijzen, hebben géén invloed op het eigen risico. Vraag bij je zorgverzekeraar na of je voor een vergoeding in aanmerking kunt komen.

Vergoedingen psychosociale therapie (2023)

Neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie. Meer informatie kan je ook lezen op vergoeding verzekeraar VIV therapeut.

Annuleren afspraak

Afspraken kunnen binnen 48 uur (2 werkdagen maandag t/m vrijdag) voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd (telefonisch, via voicemail of per mail). Bij afzegging tussen 48 en 24 uur van te voren wordt 50% in rekening gebracht, na 24 uur wordt de sessie (de gereserveerde tijd en voorbereiding) volledig in rekening gebracht, ongeacht de reden van afzegging (ook bij overmacht, Covid-19 klachten of positieve Covid-19 test).

Vergoeding door werkgever

Een individueel traject kan vergoed worden door de werkgever. Bijvoorbeeld omdat er een persoonlijk opleidingsbudget beschikbaar is om je als medewerker duurzaam inzetbaar en vitaal te houden en om uitval (ziekteverzuim) uit het arbeidsproces te voorkomen. Ook kan het zijn dat er een regeling is opgenomen in de CAO. In veel CAO's is meegenomen dat er een budget is bijvoorbeeld voor scholing of duurzame inzetbaarheid. Je kan navragen bij je werkgever (bij je leidinggevende of afdeling HR) of er hiervoor mogelijkheden zijn. Je werkgever kan ook altijd contact met mij opnemen.

SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf: mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb draagt hieraan bij.

Voor wie en voor welke activiteiten geldt de SLIM-regeling?
De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

 1. individuele mkb-ondernemingen,
 2. samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast
 3. de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Meer informatie over de SLIM-regeling, de aanvraagtijdvakken en de aanvraagcriteria vindt u op deze website: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heb je vanaf de eerste dag (en niet meer pas na twee jaar) van je arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding bij ontslag. Dit is een financiële vergoeding van je werkgever, als compensatie voor het ontslag en om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld (deels) gebruiken voor loopbaancoaching en/of scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Hier kan je meer lezen over de transitievergoeding. 

Belastingaftrek loopbaanbegeleiding ook voor werkgevers en zzp’ers

Voor werkgevers geldt dat loopbaancoaching onder gerichte vrijstellingen valt. De kosten zijn aftrekbaar als zakelijke uitgave. Ondernemers en zzp’ers kunnen de kosten als ondernemerskosten meenemen. Voor meer informatie kun je terecht bij de Belastingdienst

Wanneer er naar een andere locatie dan waar ik werkzaam ben wordt uitgeweken, worden reistijd en reiskosten, € 0,35 per km (excl. btw) in rekening gebracht.