Skip to main content

Chronische stress, burn-out & herstel

Een burn-out ontstaat niet in één keer maar is vaak een gevolg van langdurig (vaak jaren) over je grenzen heengaan. In het begin zijn er klachten zoals: moe zijn, niet lekker in je vel zitten, het hebben van slaapproblemen, een opgejaagd, gespannen gevoel hebben en snel geïrriteerd zijn. Je hebt geen zin in je werk en geen zin in sociale contacten. Een burn-out kenmerkt zich door mentale, fysieke en emotionele uitputting. Er is geringe betrokkenheid bij het werk of bij mensen met wie men werkt en men heeft vaak een gevoel van verminderde bekwaamheid (lage dunk).  

Burn-out is funest voor je gezondheid. Zo slapen mensen die veel stress ervaren doorgaans slecht, stijgt hun bloeddruk en worden ze neerslachtig of zelfs depressief. En dat is niet alleen vervelend voor de persoon in kwestie, maar ook voor de werkgever. Een werknemer met een fikse burn-out kost de baas namelijk gemiddeld 60.000 euro.  

Met stress is niets mis, het helpt je bij het doen van mentale en fysieke inspanningen, om prestaties te leveren. Vaak herkennen we dat niet eens als stress. Maar het is van groot belang dat je lichaam wel de kans krijgt om van die inspanningen te herstellen

'Jezelf goed kennen is een sleutel voor balans'

Volksziekte nr. 1

Stress is één van de grootste problemen op de werkvloer. 1 op de 6 Nederlanders ervaart burn-outklachten (CBS). Daarmee is burn-out volksziekte nummer één (TNO). Twintig jaar geleden had 1 op de 10 werknemers last van burn-outklachten. Het aantal opgebrande mensen loopt hard op in steeds meer sectoren. Een burn-out wordt over het algemeen veroorzaakt door een combinatie van problemen in de privésfeer en problemen op de werkvloer.

 Jongeren & Kinderen

Ook bij jongeren stijgt het aantal; tot een kwart heeft last van stress- en burn-outklachten. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut heeft  zo´n vier tot acht procent van de kinderen tussen 0 en 12 last van angst- en stemmingsstoornissen. Daarnaast zou tien procent van de jongeren van 13 jaar en ouder last hebben van een angststoornis. We leven in een prestatiemaatschappij en er wordt al op steeds jongere leeftijd veel van kinderen gevraagd.

Door de tekorten op de arbeidsmarkt dreigt een uitbarsting van burn-outgevallen, waarschuwen arbodiensten bij de start van de Week van de Werkstress (2022). Werkgevers moeten veel meer energie in preventie steken en het kabinet moet dat fiscaal aantrekkelijker maken.

Een op de zeven werknemers kampt met burn-outklachten, in totaal 1,3 miljoen Nederlanders, blijkt uit cijfers over 2021 die het CBS en TNO vandaag bekendmaken. Het percentage werknemers dat psychische vermoeidheid door het werk ervaart is daarmee na een daling in 2020 weer terug op pre-coronaniveau. De vele burn-outklachten leiden in veel gevallen tot verzuim. Bijna 520.000 werknemers noemden vorig jaar werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste afwezigheid. In totaal zaten werknemers 11 miljoen dagen ziek thuis met burn-outklachten. Voor werkgevers betekent dat een kostenpost van bijna 3 miljard euro.

OVAL, de branchevereniging van arbodiensten en reïntegratiebedrijven, luidt de noodklok. ,,We zijn na corona terug bij af, dit maakt werkstress opnieuw tot beroepsziekte nummer één’’, zegt directeur Elwin Wolters. Dat is voor werknemers pijnlijk en voor werkgevers kostbaar. ,,Een werknemer met een burn-out kan zo een halfjaar thuiszitten. Dat kost een werkgever al snel 250 euro per dag.’’

Het tegengaan van burn-outklachten wordt door de huidige tekorten op de arbeidsmarkt alleen nog maar belangrijker, stelt OVAL. ,,Juist in deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt moeten werkgevers op de mentale gezondheid van hun werknemers letten en ervoor waken dat personeel te zwaar wordt belast. Anders zal het aantal burn-outs nog meer stijgen.’’

Werkgevers dienen daarom veel actiever in preventie te investeren, stelt directeur Wolters. ,,Als je er als bedrijf of organisatie voor kunt zorgen dat minder mensen uitvallen, dan heb je meer handen beschikbaar om het werk te doen.’’  (AD 14-11-2022)

Psychische symptomen

 • Concentratieverlies
 • Besluiteloosheid
 • Angst- en paniekklachten
 • Geheugenproblemen
 • Jezelf snel ergeren
 • Gevoel van machteloosheid
 • Opgejaagd gevoel
 • Neerslachtig
 • Agressief
 • Wantrouwen
 • Nergens zin in
 • Gevoelens van onzekerheid

Lichamelijke symptomen

 • Constante moeheid
 • Slapeloosheid
 • Gevoel van uitputting
 • Nek- en schouderpijn en spierpijn
 • Spanning op de buikstreek
 • Hoge ademhaling
 • Vergeetachtigheid
 • Geen of weinig zin in seks
 • Snel moe of grieperig
 • Darmproblemen

Risicogroepen

 • Mensen die perfectionistisch zijn
 • Mensen met een (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Vrouwen
 • HSP'ers
 • Mensen die bang zijn om te falen
 • Mensen die weinig assertief zijn
 • Mensen die overal controle over willen hebben
 • Mensen die moeite hebben met stellen van grenzen
 • Mensen met (geboorte)- trauma en hechtings-problematiek 

Hoe ziet een coachtraject er uit?

 • Na je aanmelding stel ik je een vrijblijvende (kosteloos) eerste online kennismaking van 20-25 minuten voor. Ik zal kort op je hulpvraag, mogelijkheden en verwachtingen ingaan en ik zal mijn mogelijkheden toelichten. Ook is het belangrijk om wederzijds te bepalen of er een klik is om de samenwerking voort te zetten.
 • Voorafgaand aan het vervolg (intake)gesprek mail ik je een intakevragenlijst, een vragenlijst stresssignalen en een overeenkomst.
 • Tijdens het intakegesprek van 1,5 uur bespreken we je situatie, je klachten, mogelijke oorzaken van jouw stress en wat jouw triggers zijn.
 • Vervolgens bespreek ik met je het behandelplan en mijn werkwijze, afgestemd op jouw situatie.
 • Mijn aanpak kenmerkt zich door een multidisciplinaire, integrale en holistische aanpak. Indien nodig en wenselijk verwijs ik je éérst door naar huisarts of een andere specialist, bijvoorbeeld een mesoloog, orthomoleculair therapeut of osteopaat.
 • De vervolgsessies duren gemiddeld 1,5 uur en vinden eens in de 2-3 weken plaats. Indien nodig zullen de sessies in het begin elke week plaatsvinden. Tussen de sessies door krijg je opdrachten en oefeningen om mee aan de slag te gaan. 
 • Wandelsessie(s) en/of sessies met paarden kunnen deel uitmaken van het coachtraject

Onderwerpen die aan bod komen

 • Psycho-educatie, werking van het brein en autonome zenuwstelsel bij stress en de effecten van stress op het lichaam
 • Fysiek herstel oa door middel van stressreductie, dit kan op verschillende manieren
 • Vragenlijsten
 • Bewustwording van effect van je gedachtes op je gevoel en gedrag
 • Ademhaling
 • Leefstijl
 • Slaap- , waakritme
 • Voeding en advies voor supplementen
 • Beweging
 • Stellen van grenzen
 • Neurotransmitters test (lees hier meer informatie over neurotransmitters en de Braverman test) 
 • Voorkomen
 • Indien van toepassing: rouwverwerking en eventueel angst- en paniekaanvallen

Resultaat

 • Inzicht in je persoonlijke stressoren en energiebronnen
 • Je herkent de eerste signalen van stress en weet daarop actief in te grijpen
 • Je kan je grenzen beter aangeven waardoor je meer rust, ruimte en energie ervaart
 • Je dagelijks functioneren is verbeterd
 • Je hebt overzicht en kunt weer genieten
 • Je hebt de regie terug over jouw leven
 • Verbetering op fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch niveau

Duur & Investering

Hoewel elk traject maatwerk is kun je denken aan een traject van minimaal 6 en gemiddeld 10-15 sessies, uitlopend tot maximaal 20-25.    

 • Coachsessie 1,5 uur locatie spreekkamer Dordrecht of online: € 147,75 
 • Coachsessie met paard van 1,5 uur: € 178,50 
 • Wandelsessie locatie Dordrecht 1,5 uur € 157,50 

De bedragen zijn gebaseerd op particulier tarief en  vrijgesteld van BTW.   

Betaling door werkgever

Persoonlijke coaching gericht op het voorkomen van overspannenheid of burn-out of het behandelen van burn-out wordt steeds vaker door de werkgever betaald, zeker wanneer je als werknemer in de ziektewet zit.

Bij je leidinggevende of afdeling HR kan je informeren naar de mogelijkheden.

Aanvullende therapie (na fysiek herstel en indien nodig en wenselijk)

 • We besteden dan aandacht aan je geboorteproces
 • Systemisch werk; we kijken naar je systeem van herkomst en je plek daar in
 • NLP/RET/Cognitieve Gedragstherapie
 • Traumabehandeling dmv lichaamswerk en eventueel EMDR (behandeling volgens de CREF-methode)