info@sylviabaars.nl - 0618290689

Tarieven 2020

Particulieren

 • Sessie per uur op locatie Dordrecht zonder paard
  € 95,-
 • Paardencoachsessie 1,5 uur locatie zorgboerderij Nieuw-Lekkerland
  € 170,-
 • MBTI feedbackgesprek 2,5 uur inclusief rapportage en e-boek 'Inleiding tot type'
  € 327,-
 • EMDR sessie per uur zonder paard locatie Dordrecht
  € 95,-
 • Loopbaantraject volgens koersonderzoek *
  € 1.450,-
 • Kort loopbaantraject **
  € 600,-

* Loopbaantraject volgens het koersonderzoek bestaat gemiddeld uit 7 sessies, variërend van 1,5 tot 2,5 (MBTI) uur. Dit is inclusief gratis intakegesprek, de officiële MBTI, een loopbaanscan bestaande uit diverse loopbaantesten, een wandelsessie, voorbereidingen, analyses en tussentijds mailcontact. Dit bedrag is een indicatie, elk loopbaan- of coachtraject is maatwerk.

** Kort loopbaantraject bestaat uit 3 sessies van 1,5 tot 2 uur. Dit is inclusief gratis intakegesprek, een loopbaanscan bestaande uit diverse loopbaantesten, een wandelsessie is mogelijk, voorbereidingen, analyses en tussentijds mailcontact. Dit bedrag is een indicatie, elk loopbaan- of coachtraject is maatwerk.

Annuleren afspraak

Gemiddeld duurt een sessie 1,5 uur. Afspraken zonder paard kunnen binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd, bij afzegging na 24 uur wordt de sessie (de gereserveerde tijd en voorbereiding) volledig in rekening gebracht.                  Sessies mét paard dienen uiterlijk 48 uur van te voren geannuleerd. Afspraken op maandag die niet nagekomen kunnen worden dienen op vrijdag voorafgaand uiterlijk om 10.00uur te worden geannuleerd.  

Zakelijk

Tarieven voor zakelijke coaching (met of zonder paard), MBTI teamworkshop, teamcoaching, teamuitje, workshop of training worden opgesteld op basis van een maatwerkofferte. Tarief is afhankelijk van de vraag, locatie, aantal deelnemers, duur van de coaching, workshop of training. 

Werkgever

Een individueel traject kan vergoed worden door de werkgever. Bijvoorbeeld omdat er een persoonlijk opleidingsbudget beschikbaar is om je als medewerker duurzaam inzetbaar en vitaal te houden en om uitval (ziekteverzuim) uit het arbeidsproces te voorkomen. Ook kan het zijn dat er een regeling is opgenomen in de CAO. Je kan navragen bij je werkgever of er hiervoor mogelijkheden zijn. Je werkgever kan ook altijd contact met mij opnemen.

SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf: mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb draagt hieraan bij.

Voor wie en voor welke activiteiten geldt de SLIM-regeling?
De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

 1. individuele mkb-ondernemingen,
 2. samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast
 3. de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Vanaf 2 maart 2020 kunnen deze partijen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming.

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten. Tot slot kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Meer informatie over de SLIM-regeling, de aanvraagtijdvakken en de aanvraagcriteria vindt u op deze website: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heb je vanaf de eerste dag (en niet meer pas na twee jaar) van je arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding bij ontslag. Dit is een financiële vergoeding van je werkgever, als compensatie voor het ontslag en om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld (deels) gebruiken voor loopbaancoaching en/of scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Hier kan je meer lezen over de transitievergoeding. 

STAP-budget

Per 1 januari 2022 treedt het STAP-budget in werking. Een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshovenvan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer.

De arbeidsmarkt verandert in een rap tempo. Door digitalisering en globalisering komen er nieuwe banen bij, en andere verdwijnen juist. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Mensen die in een krimpberoep werken kunnen zich laten omscholen naar een nieuwe baan. Zij kunnen zo voorkomen dat ze op den duur ontslagen worden. Maar er zijn ook veel werkgevers die staan te springen om personeel met up-to-date vaardigheden, zoals in de ICT-sector. Bovendien kan leven lang ontwikkelen mensen in zware beroepen helpen om van baan te wisselen en zo op een fitte, gezonde manier de AOW-leeftijd te bereiken. Lees voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/03/persoonlijk-ontwikkelbudget-voor-iedereen

PGB

Tevens is een individueel traject ook mogelijk voor mensen die een persoonsgebonden budget (PGB) hebben.

 

Wanneer er naar een andere locatie dan waar ik werkzaam ben wordt uitgeweken, worden reistijd en reiskosten, € 0,30 per km (excl. btw) in rekening gebracht.

Contactgegevens

Sylvia Baars                                          Loopbaanbegeleiding & Coaching
Inzicht met hulp van paarden
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel.: 06-18290689                                Dordrecht

Aangesloten bij

   

   

 

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling: https://gatgeschillen.nl/
Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/
 

Copyrights © Sylvia Baars. Alle rechten voorbehouden.