Loopbaantraject

Voor wie?

Mensen die zich herkennen in onder meer de volgende vragen:

 • Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging, ik wil iets anders maar ik weet niet wat.
 • Past een leidinggevende functie bij mij?
 • Ik heb behoefte aan duidelijkheid over een nieuw in te zetten koers.
 • Ik heb last van baanonzekerheid, hoe ga ik daar het beste mee om?
 • Ik loop in mijn werk steeds tegen dezelfde problemen aan, hoe komt dit en hoe kan ik dit veranderen?
 • Ik voel me onzeker over mijn kwaliteiten, kennis en vaardigheden, daardoor bereik ik niet wat ik wil bereiken, hoe ontwikkel ik meer zelfvertrouwen?
 • Hoe bereid ik mij voor op een sollicitatiegesprek?
 • Wat zijn mijn kwaliteiten, wat zijn mijn valkuilen?
 • Waarom kost mijn werk mij zoveel energie?
 • Welke werkzaamheden passen nu eigenlijk het beste bij mij?

Een loopbaantraject is altijd maatwerk, elk individu is uniek en kent zijn eigen specifieke situatie, vraag en leerstijl.

Wat?

We gaan aan de slag met de volgende vragen die je helpen bij het (her)vinden van het voor jou meest vitaliserende loopbaanperspectief.

 • Wie ben ik
 • Wat kan ik
 • Wat wil ik
 • Waar word ik blij van
 • Wat past dan bij mij
 • Hoe ga ik dat doen, hoe kom ik daar? 

Door zelfreflectie en zelfonderzoek ga je je (her)oriënteren op je loopbaan en krijg je (meer) zicht op je mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot een volgende loopbaanstap!

We staan stil bij je huidige werksituatie, gemaakte keuzes, je mogelijkheden, kwaliteiten en drijfveren. En eventueel ook bij je blokkades die je beperken om concrete stappen te nemen om je persoonlijke doelstellingen ten aanzien van je loopbaan te bereiken.

Ik begeleid je op persoonlijke en oplossingsgerichte wijze bij deze ontdekkingstocht.  

Opbouw en inhoud

Een loopbaantraject kent een gefaseerde aanpak en opbouw, waarbij ik gebruik maak van de uitgangspunten van ‘Het koersonderzoek´ van Adriaan Hoogendijk.

Aan de hand van diverse opdrachten, oefeningen, vragenlijsten en werkvormen wordt het meest vitaliserende loopbaanperspectief in kaart gebracht. Het vertrekpunt is het biografiegesprek waarbij verleden, heden en toekomst met elkaar worden verbonden.

Het doel van het koersonderzoek is om via zelfsturing je (werk)leven in overeenstemming te kunnen brengen met wat je hart je ingeeft. Zelfreflectie, inzicht, bewustwording, ruimte, creativiteit, verbeelding en beweging worden bevorderd.

 

Werkwijze 

Oriëntatiefase: Een eerste kennismakingsgesprek van 30-45 minuten is kosteloos en vrijblijvend. Dit gesprek staat in het teken van een nadere kennismaking, een toelichting van je situatie, je vraag, te bereiken doelen, verwachtingen en een toelichting van mijn werkwijze en aanpak.

Is er sprake van een wederzijds vertrouwen en besluiten we samen verder te gaan dan kent een loopbaantraject gemiddeld 7 gesprekken van gemiddeld 1,5 soms 2 uur met een tussenperiode van 2-3 weken. Het aantal sessies kan afwijken aangezien een loopbaantraject altijd maatwerk is. 

(Zelf)onderzoeksfase: door middel van verschillende opdrachten, werkvormen en gesprekken wordt stil gestaan bij de vragen wie ben ik, wat kan ik, wat vind ik belangrijk, wat zijn mijn motieven en drijfveren.

 

We besteden in het traject aandacht aan de volgende onderwerpen en thema´s:

 • Thema´s in je (werk)leven, patronen, gemaakte keuzes en (achterhaalde) overlevingsscenario’s
 • Kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen
 • 360 graden feedback
 • MBTI persoonlijkheidsvragenlijst
 • Loopbaanscan met diverse loopbaantesten
 • Loopbaan-, en levensfase
 • Elementen water, vuur, aarde, lucht
 • Waarden en loopbaanankers, wat is belangrijk voor jou
 • Energiebalans, zingeving, inspiratie, vitaliteit
 • Wensen en verlangens voor de toekomst, jouw levensmissie
 • Belemmerende overtuigingen en bekrachtigende overtuigingen
 • Ruimte creërende opdrachten
 • Een persoonlijk uniek profiel en actieplan om concreet aan de slag te gaan met je doelen en verlangens
 • Reflectie op het loopbaantraject en resultaten

Tijdens het loopbaantraject werken we naar een persoonlijk profiel toe en een persoonlijk ontwikkel- en actieplan.

 

 

Actiefase: in beweging komen, wat ga je nu als eerste doen om dichter bij je doel te komen? Evaluatie en reflectie: tijdens het laatste afrondende gesprek vindt een evaluatie en reflectie van het loopbaantraject plaats.

Wandelcoaching of een coachsessie met paarden kan deel uitmaken van een loopbaantraject.

Resultaat

Door je eigen loopbaan te onderzoeken en belangrijke thema’s te ontdekken, kunnen verdere loopbaankeuzes vervolgens bewuster worden gemaakt. Hierdoor wordt meer ´eigen regie´ en autonomie ervaren ten aanzien van je loopbaan. Dit zorgt voor vitaliteit, authenticiteit en plezier in het werk (en leven) omdat keuzes worden gemaakt die bij je passen als persoon, bij wie je bent, wat je leuk vindt, wat je kunt en vooral ook bij wat voor jou belangrijk is! 

Duur

Een loopbaantraject volgens het koersonderzoek kent gemiddeld 7 sessies van gemiddeld 1,5 tot 2 uur.  (minimaal 6 maximaal 8). Met een tussenperiode van 2-3 weken. De doorlooptijd is gemiddeld 4 tot 6 maanden. 

Tarieven

Coachsessie per uur: € 95,- inclusief btw (particulier) Indicatie totale kosten loopbaantraject volgens koersonderzoek (zonder coaching met paarden): € 1450,- incl. btw (particulier) Dit is inclusief gratis intakegesprek, 7 sessies van 1,5 tot 2 uur, reflectieboekje, de officiële MBTI, een loopbaanscan bestaande uit diverse loopbaantesten inclusief werkboek, een wandelsessie, voorbereidingen, analyses en tussentijds mailcontact. Dit bedrag is een indicatie, elk loopbaan- of coachtraject is maatwerk.


Kort loopbaantraject

 

Sta je voor een belangrijke keuze in je loopbaan? Wil je in een kort traject meer zicht op de vragen 'Wat past nou bij mij, Waar word ik blij van, Waar ben ik goed in? Wil je meer autonomie, eigen regie of voldoening ervaren in je werk? Wil je een opleiding volgen maar zie je door de bomen het bos niet meer? Of vraag je je wel eens af of je je huidige werk in de toekomst wilt en kunt blijven doen?

Dit traject bestaat uit een gratis intake gesprek van 45 minuten en 3 sessies van 1,5 tot 2 uur. Afhankelijk van je vraag en situatie zal ik tijdens het intake gesprek een voorstel doen van de mogelijkheden die je mijns inziens kunnen helpen bij het verkrijgen van antwoorden op je vragen. 

In dit traject kan aan bod komen:

 • Onderdelen en opdrachten van het koersonderzoek 
 • Loopbaanopstelling
 • Competentie- en persoonlijkheidstest van kandoen
 • Loopbaanscan bestaande uit diverse loopbaantesten
 • Wandelsessie
 • Tips, advies arbeidsmarktbegeleiding (profileren, CV, netwerken, solliciteren)
 • Persoonlijk actieplan

Tarieven

Coachsessie per uur: € 95,- inclusief btw (particulier) 
Indicatie totale kosten kort loopbaantraject (zonder coaching met paarden): € 600,- incl. btw (particulier) 
Dit is inclusief gratis intakegesprek, 3 sessies van 1,5 tot 2 uur, een loopbaanscan bestaande uit diverse loopbaantesten, een wandelsessie is mogelijk, voorbereidingen, analyses en tussentijds mailcontact. Dit bedrag is een indicatie, elk loopbaan- of coachtraject is maatwerk.


Myers-Briggs Type Indicator®

De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is wereldwijd erkend als een zeer krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor persoonlijke ontwikkeling en meer zelfinzicht.

De MBTI beschrijft op een positieve en constructieve manier verschillen tussen mensen en is hiermee een van de meest populaire persoonlijkheidsinstrumenten ter wereld.

De MBTI is gebaseerd op de psychologische theorie van Carl Jung. Katharina Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers hebben de theorie van Jung toegankelijk gemaakt.

Op basis van de vragenlijst (88 vragen) en een persoonlijk feedbackgesprek met een gecertificeerde MBTI trainer wordt het MBTI type vastgesteld. 

De MBTI beschrijft iemands persoonlijkheidsvoorkeuren. De diverse combinaties van deze voorkeuren resulteren in 16 'persoonlijkheidstypes'.

De vragenlijst geeft de onderstaande basisvoorkeuren weer:

 • Waar haal je energie vandaan?   Extraversion of Introversion?
 • Aan welk soort informatie besteed je aandacht?  Sensing of Intuition?
 • Volgens welk proces neem je beslissingen? Thinking of Feeling?
 • Hoe ga je het liefst om met de wereld om je heen? Judging of Perceiving?

 

De MBTI kan worden ingezet bij:

 • Persoonlijke ontwikkeling en (loopbaan)coaching:

  Het inzicht in het eigen MBTI type versterkt het zelfbeeld en bevordert de samenwerking met anderen. De kandidaat ontdekt zijn natuurlijke kwaliteiten en mogelijke groeimogelijkheden. Het kan voor veel mensen een totale ommekeer in hun leven betekenen, als zij in staat worden gesteld om beter te begrijpen op welke manier zij in het leven staan, hoe zij met veranderingen, met stress en met andere mensen omgaan.
 • Teambuilding en -ontwikkeling:

  De MBTI laat zien dat verschillende werkstijlen elkaar kunnen aanvullen in plaats van elkaar tegen te werken. Hiermee wordt waardering voor diversiteit gestimuleerd, conflicten opgelost en de communicatie verbeterd.
 • Management- en leiderschapsontwikkeling:

  De MBTI helpt managers en leiders om het effect van hun persoonlijke stijl op anderen te begrijpen. Het geeft leiders inzicht in hun sterke kanten en eventuele groeimogelijkheden om effectiever te worden.

De MBTI is een uiterst krachtig instrument voor onder andere:

 • het ontdekken van talenten;
 • leiderschapsontwikkeling;
 • de ontwikkeling van teams;
 • het verbeteren van communicatie;
 • het verbeteren van onderlinge relaties;
 • loopbaanontwikkeling en beroepskeuze;
 • het hanteren en voorkomen van stress;
 • het oplossen van conflicten;
 • probleemoplossing en besluitvaardigheid;
 • omgaan met veranderingen
 • en nog veel meer…

Voordelen

 • Gemakkelijk te gebruiken, te scoren en uit te leggen. Mensen werken graag met de vragenlijst en vinden het resultaat zeer nuttig.
 • Gebaseerd op meer dan 50 jaar ontwikkeling en onderzoek. Door de voortdurende ontwikkeling is het instrument altijd actueel en van blijvende toegevoegde waarde.
 • Biedt een gemeenschappelijke, positieve taal voor het waarderen van verschillen tussen mensen.
 • De vragenlijst is vertaald in vele talen waarbij rekening is gehouden met culturele verschillen. Op deze manier kan men erop vertrouwen dat het instrument valide blijft.
 • Een uitgebreid assortiment boeken en materialen is beschikbaar om u te helpen bij het toepassen van de MBTI in verschillende situaties.

Je ontvangt

 • het persoonlijke feedback en coachingsgesprek van 2,5 uur;
 • je persoonlijke en officiële MBTI rapport;
 • het officiële e-boek ´Inleiding tot type´ met daarin informatie en uitgebreide beschrijvingen over MBTI type, achtergronden en toepassingsmogelijkheden;
 • een persoonlijk advies voor de volgende stap in je ontwikkeling, specifiek toegepast op jouw coachvraag.

 

MBTI groepsfeedback (workshop)

In een MBTI workshop achterhaal je in de groep zelf jouw MBTI type. De uitleg en toelichting over de verschillende types vindt dan in de groep plaats. De meerwaarde van het bespreken van de MBTI in een groep is onder meer het gesprek en onderzoek door middel van interactieve oefeningen tussen de deelnemers met de verschillende types onderling. Klik hier voor meer informatie over de MBTI Teamworkshop.

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.'   Albert  Einstein

Tarieven

MBTI feedbackgesprek 2,5 uur inclusief rapportage en e-boek 'Inleiding tot type' : € 327,- incl. btw (particulier)
MBTI groepsfeedback: op aanvraag


Week van de Loopbaan 2020

van 14 t/m 19 september

In heel Nederland zetten loopbaanprofessionals hun deuren voor je open tijdens de landelijke Week van de Loopbaan!

Werkenden, werkzoekenden én werkgevers worden in de gelegenheid gesteld om gratis en vrijblijvend advies in te winnen. Hiermee wordt aandacht gegeven aan het belang van LevenLangOntwikkelen én aan alle vormen van (persoonlijke) begeleiding van mensen en organisaties op de arbeidsmarkt.

Wat kan je dit jaar verwachten van de Week van de Loopbaan?

- Zes dagen lang gratis loopbaanadvies (online of offline)
- Voor iedereen toegankelijk
- Ruimte en aandacht voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers
- Bij meer dan 300 bureaus in Nederland, dus ook bij jou in de buurt
- Direct contact met erkende professionals op loopbaangebied (online of offline). 

Zoek je een loopbaanprofessional bij jou in de buurt? Klik dan hier

Sylvia Baars heeft op de volgende dagen ruimte gereserveerd voor gratis en vrijblijvende loopbaangesprekken in het kader van de week van de loopbaan:

 • Dinsdag 15 september
 • Woensdag 16 september
 • Vrijdag 18 september

Na aanmelding ontvang je een aanmeldformulier met het verzoek deze in te vullen en aan mij te retourneren welke dient als voorbereiding op het gesprek. 

Gesprekken kunnen zowel offline (face to face) indien geen gezondheidsklachten, in Dordrecht plaatsvinden of online. De gesprekken duren één uur, maximaal vijf kwartier. 

Werkzoekend of beweging willen in je werk

Ben je werkzoekend? Wil je meer plezier en energie uit je werk halen? Sta je stil in jouw ontwikkeling? Ben je toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? Wil je weten waar jouw kwaliteiten liggen? Er kunnen talloze redenen zijn waarom je vastloopt in je werk. Het kost veel energie als je te lang met loopbaanvragen blijft rondlopen. Je zelfvertrouwen loopt een forse deuk op. Als je bedenkt dat je gemiddeld zo’n 90.000 uur van je leven werkt, dan besef je nog meer hoe belangrijk het is om werk te doen dat bij je past en waar je gelukkig van wordt. Een loopbaanprofessional helpt je je doel scherp te krijgen en een ontwikkelplan op te stellen, zodat je in beweging blijft.

 

Leven Lang Ontwikkelen

Ook als je het prima naar je zin hebt, kun je al nadenken over je toekomst. Tenslotte zijn de tijden dat je 30 jaar bij dezelfde werkgever werkt voorbij. Door jezelf voortdurend te ontwikkelen blijf je bij en groei je mee met de veranderende arbeidsmarkt. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Hoe doe je dat dan: blijvend ontwikkelen? Moet je daarvoor de schoolbanken in of kan dat ook in de praktijk? Betekent het een carrièreswitch of eens snuffelen in een andere branche? Of is een werkervaringsplek voor jou dé oplossing? Veel vragen waar je met een loopbaanprofessional over kunt sparren.

Alléén in de maand september 15% korting bij aanmelding in deze maand voor:

 • Loopbaantraject kort van 3 sessies van € 600,- incl. btw voor € 510,-
 • Loopbaantraject koersonderzoek van 7 sessies van € 1.450,- voor  € 1.232,50
 • Loopbaanscan en 1 gesprek van € 192,50  voor € 163,63
 • Coachtraject van 5 sessies á 1,5 uur van €  712,50 voor € 605,63
 • Coachtraject van 8 sessies á 1,5 uur van € 1.140,- voor € 969,-
 • Wandelcoachsessie van 2 uur van € 190,- voor € 161,50
 • Individuele (loopbaan)opstelling van 2 uur van € 160,- voor € 136,-
 • MBTI en gesprek van 2,5 uur incl. rapportage en digitaal e-boek van € 327,- voor € 277,95

Genoemde bedragen zijn voor particulier inclusief btw, zakelijk exclusief btw. 

Heb je behoefte om eens van gedachten te wisselen over je loopbaan met een vakkundige loopbaancoach? Ik nodig je graag uit om vrijblijvend een afspraak te maken. Ik hoop je te ontmoeten tijdens de Week van de Loopbaan.

Vol = vol dus mail mij nu alvast voor het maken van een afspraak!


Loopbaanscan

Twijfel je over je loopbaan, maar wil je (nog) geen loopbaantraject starten? Met deze loopbaanscan (inclusief werkboek) en één individuele coachsessie krijg je inzicht in je persoonlijke kwaliteiten en je mogelijkheden. 

Deze loopbaanscan met uitgebreide rapportage geeft antwoord op:

 • Wat voor werk en werkomgeving past bij jou?
 • Wat zijn jouw duidelijkste persoonlijkheidseigenschappen?
 • Wat vind jij belangrijk in je werk en bedrijfscultuur?
 • Wat zijn jouw belangrijkste en beste competenties?

De scan laat zien of de drijfveren die voor jou belangrijk zijn ook in je werk aanwezig zijn, welke werksectoren en taken het beste bij je passen, wat je competenties zijn en welke je kunt ontwikkelen.

Voor wie?

Deze loopbaanscan kan breed ingezet worden bij volwassenen vanaf 20 jaar met alle opleidingsniveaus bij vragen op het gebied van:

 • Ontwikkeling
 • Loopbaanadvies
 • Mobiliteit
 • Re-integratie
 • Outplacement

Werkwijze

Je maakt de scan online door middel van het beantwoorden van vragen, dit duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.
Je hoeft je niet voor te bereiden op de scan. 

Tijdens de coachsessie bespreken we de rapportage en de loopbaanstappen die je kunt zetten om je loopbaan weer de juiste richting in te sturen. Het rapport van de loopbaanscan is een uitstekend hulpmiddel om zelfinzicht en ideeën over ontwikkelstappen die goed bij je passen te verkrijgen.

Investering

Deze loopbaanscan inclusief één individuele coachsessie en werkboek bedraagt € 192,50 (incl. btw particulier)


SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Ontwikkel- en loopbaanadvies voor uw medewerkers met 60-80% subsidie!

Duurzaam inzetbaar personeel is ook voor het MKB van belang!

Als mkb-ondernemer kun deze subsidie aanvragen om werknemers te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en groei! Het ministerie van SZW stelt de SLIM-subsidie beschikbaar voor het stimuleren van het leren en ontwikkelen in het mkb én voor grootbedrijven in de sectoren horeca, landbouw en recreatie.

De Rijksoverheid heeft vanaf 2020 deze nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen om Nederlandse mkb- en grootbedrijven te stimuleren te blijven investeren in de ontwikkeling en leercurve van medewerkers om zich beter te kunnen wapenen tegen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, vergrijzing, de jacht op talent, toename van de aandacht voor stress en burn-out, uitval door ziekte of ongeval, functieverandering door automatisering..

Mkb-werkgevers hebben in de praktijk vaak minder tijd, geld of kennis ter beschikking hiervoor dan grotere bedrijven. Leren en ontwikkelen is echter ook binnen het mkb ontzettend belangrijk!Als leren en ontwikkelen voor medewerkers vanzelfsprekender wordt, zal de flexibiliteit op de arbeidsmarkt toenemen en zullen een aantal problemen voor individuele bedrijven beter oplosbaar blijken. Deze regeling geeft een financiële impuls.

Voor wie is de subsidie uit de SLIM-regeling bedoeld

Drie doelgroepen komen in aanmerking voor de SLIM-subsidie:

  • Individuele mkb-ondernemers.
  • Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
  • Samenwerkingsverbanden in het mkb zoals O&O-fondsen, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen.

Subsidie aanvragen

De SLIM-subsidie is beschikbaar voor de volgende initiatieven:

 1. Het doorlichten van de onderneming voor het opleveren van een opleidings- of ontwikkelplan voor inrichting van een bedrijfsschool vanuit de onderneming zelf.
 2. Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers 
 3. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
 4. Gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. 

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor de SLIM-subsidie kunnen ondernemers een volledige aanvraag indienen via Sociale Zaken
Let op: het ministerie hanteert vaste aanvraagperiodes! Alleen gedurende deze periode kunnen ondernemers aanvragen indienen. 

 • De opening van het tweede tijdvak voor individuele mkb-ondernemers staat gepland op 1 september 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 september 2020, 17:00 uur.
 • Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven: van 1 april om 9.00 uur t/m 17.00 uur op 30 juni 2020.

Is het subsidieplafond in een bepaald tijdvak overschreden dan bepaalt het ministerie met loting de volgorde van afhandeling.

Wat is de hoogte van de SLIM-subsidie?

De overheid stelt € 48 miljoen per jaar ter beschikking voor de SLIM-regeling in de periode 2020-2022. Als ondernemer ontvang je per aanvraag maximaal € 24.999,- aan subsidie. Indien de subsidie in samenwerkingsverband wordt aangevraagd, geldt er een maximale subsidiebijdrage tot € 500.000,-. De minimaal te subsidiëren kosten bedragen € 5.000.

 • Voor individuele mkb’s bedraagt de subsidie maximaal € 24.999.
 • Voor mkb’s of grote ondernemingen uit de landbouwsector is de subsidie maximaal €20.000.
 • Voor het grootbedrijf uit de horeca- en recreatiesector bedraagt de subsidie maximaal € 200.000.
 • Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de maximale subsidie € 500.000 euro. Daarbij geldt dat geen van de partijen van het samenwerkingsverband aanspraak mag maken op meer dan 200.000 euro.
 • De maximale subsidie voor derde leerwegtrajecten is €2.700 euro per gerealiseerde praktijkleerplaats is (op basis van 40 weken voor een volledige praktijkleerplaats).

Aan de slag met loopbaanontwikkeling?

Het gedurende de loopbaan blijvend ontwikkelen is nodig om werknemers goed inzetbaar te houden en ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden. De SLIM-regeling helpt mkb-ondernemers nu dus bij hun inspanningen om het Leven Lang Ontwikkelen in hun onderneming voor elkaar te krijgen. 

Wil je loopbaanbegeleiding en/of coaching aanbieden aan jouw medewerkers (valt voor de subsidie onder initiatief 2.: Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers)? Neem dan contact met me op om in een vrijblijvend, kosteloos, oriëntatie- en kennismakingsgesprek je behoefte, vragen en de mogelijkheden te bespreken!  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 06-18290689

Thema's die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn:

 • Hoe helpen we onze medewerkers zich effectief te ontwikkelen
 • Hoe kunnen we bijdragen aan een leven lang leren en ontwikkelen
 • Hoe staat het met de vitaliteit van onze medewerkers
 • Persoonlijk leiderschap
 • Wat zijn loopbaanperspectieven en kansen voor onze medewerkers
 • (Loopbaan)coachtrajecten specifiek voor de doelgroep 45+ om gezond, vitaal en duurzaam inzetbaar te blijven

Er is ook een handige Menukaart SLIM-subsidie van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar. Daarin over Loopbaan- en ontwikkeladviezen het volgende:

Waarom?

Om een leerrijke werkomgeving te creëren is
het belangrijk om aandacht te hebben voor
de loopbaan van je personeel. Welke wensen,
ambities en mogelijkheden hebben je medewerkers?
Hoe verhoudt dit zich tot de arbeidsmarkt?
En hoe kun je hier als leidinggevende
samen met de medewerker op inspelen? Om op
deze vragen een antwoord te krijgen, kan je als
ondernemer subsidie ontvangen om loopbaan of
ontwikkeladviezen te verkrijgen voor
de medewerkers in je organisatie.

Wat?

Om tot een loopbaan- of ontwikkeladvies te komen wordt gestart
met een traject tussen een loopbaanadviseur en een medewerker.
In dit traject wordt gekeken naar het huidige werk van de medewerker en het toekomstperspectief daarvan. Daarnaast worden de competenties (vaardigheden) en kwaliteiten van je medewerker inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke toekomstige loopbaanmogelijkheden hij of zij heeft op de arbeidsmarkt.
Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt jou als ondernemer ook weer bij het vitaal houden van medewerkers en kan daarnaast behulpzaam zijn voor de strategische planning van je bedrijf. Je kunt de adviseur zelf kiezen.

Contactgegevens

Sylvia Baars                          Loopbaanbegeleiding & Coaching
Inzicht met hulp van paarden  Houweningestraat 50 3312 PM Dordrecht
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel.: 06-18290689
KvK: 57853509

       

         

   


Copyrights © Sylvia Baars. Alle rechten voorbehouden.