info@sylviabaars.nl - 0618290689

Loopbaantraject

In een loopbaantraject ga je aan de slag met het (her)vinden van het voor jou meest vitaliserende loopbaanperspectief. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, waar word ik blij van en hoe ga ik dat doen? Door zelfreflectie en zelfonderzoek ga je je (her)oriënteren op je loopbaan en krijg je (meer) zicht op je mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot een volgende loopbaanstap.

We staan stil bij je huidige werksituatie, gemaakte keuzes, je mogelijkheden, kwaliteiten, drijfveren, eventueel je blokkades die je beperken om je volledige potentieel te benutten en concrete stappen die je kan nemen om je persoonlijke doelstellingen ten aanzien van je loopbaan te bereiken.

Door je eigen loopbaan te onderzoeken en belangrijke thema’s te ontdekken, kunnen verdere loopbaankeuzes vervolgens bewuster worden gemaakt. Hierdoor wordt meer ´eigen regie´ ervaren ten aanzien van je loopbaan. Dit zorgt voor vitaliteit en plezier in het werk (en leven) omdat keuzes worden gemaakt die bij je passen als persoon, bij wie je bent, wat je leuk vindt, wat je kunt en vooral ook bij wat voor jou belangrijk is!

Ik begeleid je op persoonlijke en oplossingsgerichte wijze bij deze ontdekkingstocht.  

Voor wie?

Mensen die zich herkennen in onder meer de volgende vragen:

 • Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging, ik wil iets anders maar ik weet niet wat.
 • Past een leidinggevende functie bij mij?
 • Ik heb behoefte aan duidelijkheid over een nieuw in te zetten koers.
 • Ik heb last van baanonzekerheid, hoe ga ik daar het beste mee om?
 • Ik loop in mijn werk steeds tegen dezelfde problemen aan, hoe komt dit en hoe kan ik dit veranderen?
 • Ik voel me onzeker over mijn kwaliteiten, kennis en vaardigheden, daardoor bereik ik niet wat ik wil bereiken, hoe ontwikkel ik meer zelfvertrouwen?
 • Hoe bereid ik mij voor op een sollicitatiegesprek?
 • Wat zijn mijn kwaliteiten, wat zijn mijn valkuilen?
 • Waarom kost mijn werk mij zoveel energie?
 • Welke werkzaamheden passen nu eigenlijk het beste bij mij?

Een loopbaantraject is altijd maatwerk, elk individu is uniek en kent zijn eigen specifieke situatie, vraag en leerstijl.

Opbouw en inhoud

Een loopbaantraject kent een gefaseerde aanpak en opbouw, waarbij ik gebruik maak van de uitgangspunten van ‘Het koersonderzoek´ van Adriaan Hoogendijk.

Aan de hand van diverse opdrachten, oefeningen, vragenlijsten en werkvormen wordt het meest vitaliserende loopbaanperspectief in kaart gebracht. Het vertrekpunt is het biografiegesprek waarbij verleden, heden en toekomst met elkaar worden verbonden.

Het doel van het koersonderzoek is om via zelfsturing je (werk)leven in overeenstemming te kunnen brengen met wat je hart je ingeeft. Zelfreflectie, inzicht, bewustwording, ruimte, creativiteit, verbeelding en beweging worden bevorderd.

 

Werkwijze en duur loopbaantraject

Oriëntatiefase: Een eerste kennismakingsgesprek van 45-50 minuten is kosteloos en vrijblijvend. Dit gesprek staat in het teken van een nadere kennismaking, een toelichting van je situatie, je vraag, te bereiken doelen, verwachtingen en een toelichting van mijn werkwijze en aanpak.

Is er sprake van een wederzijds vertrouwen en besluiten we samen verder te gaan dan kent een loopbaantraject gemiddeld 7 gesprekken van gemiddeld 1,5 soms 2 uur met een tussenperiode van 2-3 weken. Het aantal sessies kan afwijken aangezien een loopbaantraject altijd maatwerk is. 

(Zelf)onderzoeksfase: door middel van verschillende opdrachten, werkvormen en gesprekken wordt stil gestaan bij de vragen wie ben ik, wat kan ik, wat vind ik belangrijk, wat zijn mijn motieven en drijfveren.

 

We besteden in het traject aandacht aan de volgende onderwerpen en thema´s:

 • Thema´s in je (werk)leven, patronen, gemaakte keuzes en (achterhaalde) overlevingsscenario’s
 • Kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen
 • 360 graden feedback
 • MBTI persoonlijkheidsvragenlijst
 • Loopbaan-, en levensfase
 • Elementen water, vuur, aarde, lucht
 • Waarden en loopbaanankers, wat is belangrijk voor jou
 • Energiebalans, zingeving, inspiratie, vitaliteit
 • Wensen en verlangens voor de toekomst, jouw levensmissie
 • Belemmerende overtuigingen en bekrachtigende overtuigingen
 • Ruimte creërende opdrachten
 • Een persoonlijk uniek profiel en actieplan om concreet aan de slag te gaan met je doelen en verlangens
 • Reflectie op het loopbaantraject en resultaten

Tijdens het loopbaantraject werken we naar een persoonlijk profiel toe en een persoonlijk ontwikkel- en actieplan.

Wandelcoaching of een coachsessie met paarden kan deel uitmaken van een loopbaantraject.

 

Actiefase: in beweging komen, wat ga je nu als eerste doen om dichter bij je doel te komen? Evaluatie en reflectie: tijdens het laatste afrondende gesprek vindt een evaluatie en reflectie van het loopbaantraject plaats.


Kort loopbaantraject

 

Sta je voor een belangrijke keuze in je loopbaan? Wil je in een kort traject meer zicht op de vragen 'Wat past nou bij mij, Waar word ik blij van, Waar ben ik goed in? Wil je meer autonomie, eigen regie of voldoening ervaren in je werk? Wil je een opleiding volgen maar zie je door de bomen het bos niet meer? Of vraag je je wel eens af of je je huidige werk in de toekomst wilt en kunt blijven doen?

Dit traject bestaat uit een gratis intake gesprek van 45-50 minuten en 3 sessies van 1,5 tot 2 uur. Afhankelijk van je vraag en situatie zal ik tijdens het intake gesprek een voorstel doen van de mogelijkheden die je mijns inziens kunnen helpen bij het verkrijgen van antwoorden op je vragen. 

In dit traject kan aan bod komen:

 • Onderdelen en opdrachten van het koersonderzoek 
 • Loopbaanopstelling
 • Competentie- en persoonlijkheidstest van kandoen
 • Loopbaanscan bestaande uit diverse loopbaantesten
 • Wandelsessie
 • Tips, advies arbeidsmarktbegeleiding (profileren, CV, netwerken, solliciteren)
 • Persoonlijk actieplan

Myers-Briggs Type Indicator®

De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is wereldwijd erkend als een zeer krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor persoonlijke ontwikkeling en meer zelfinzicht.

De MBTI beschrijft op een positieve en constructieve manier verschillen tussen mensen en is hiermee een van de meest populaire persoonlijkheidsinstrumenten ter wereld.

De MBTI is gebaseerd op de psychologische theorie van Carl Jung. Katharina Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers hebben de theorie van Jung toegankelijk gemaakt.

Op basis van de vragenlijst (88 vragen) en een persoonlijk feedbackgesprek met een gecertificeerde MBTI trainer wordt het MBTI type vastgesteld. 

De MBTI beschrijft iemands persoonlijkheidsvoorkeuren. De diverse combinaties van deze voorkeuren resulteren in 16 'persoonlijkheidstypes'.

De vragenlijst geeft de onderstaande basisvoorkeuren weer:

 • Waar haal je energie vandaan?   Extraversion of Introversion?
 • Aan welk soort informatie besteed je aandacht?  Sensing of Intuition?
 • Volgens welk proces neem je beslissingen? Thinking of Feeling?
 • Hoe ga je het liefst om met de wereld om je heen? Judging of Perceiving?

 

De MBTI kan worden ingezet bij:

 • Persoonlijke ontwikkeling en (loopbaan)coaching:

  Het inzicht in het eigen MBTI type versterkt het zelfbeeld en bevordert de samenwerking met anderen. De kandidaat ontdekt zijn natuurlijke kwaliteiten en mogelijke groeimogelijkheden. Het kan voor veel mensen een totale ommekeer in hun leven betekenen, als zij in staat worden gesteld om beter te begrijpen op welke manier zij in het leven staan, hoe zij met veranderingen, met stress en met andere mensen omgaan.
 • Teambuilding en -ontwikkeling:

  De MBTI laat zien dat verschillende werkstijlen elkaar kunnen aanvullen in plaats van elkaar tegen te werken. Hiermee wordt waardering voor diversiteit gestimuleerd, conflicten opgelost en de communicatie verbeterd.
 • Management- en leiderschapsontwikkeling:

  De MBTI helpt managers en leiders om het effect van hun persoonlijke stijl op anderen te begrijpen. Het geeft leiders inzicht in hun sterke kanten en eventuele groeimogelijkheden om effectiever te worden.

De MBTI is een uiterst krachtig instrument voor onder andere:

 • het ontdekken van talenten;
 • leiderschapsontwikkeling;
 • de ontwikkeling van teams;
 • het verbeteren van communicatie;
 • het verbeteren van onderlinge relaties;
 • loopbaanontwikkeling en beroepskeuze;
 • het hanteren en voorkomen van stress;
 • het oplossen van conflicten;
 • probleemoplossing en besluitvaardigheid;
 • omgaan met veranderingen
 • en nog veel meer…

Voordelen

 • Gemakkelijk te gebruiken, te scoren en uit te leggen. Mensen werken graag met de vragenlijst en vinden het resultaat zeer nuttig.
 • Gebaseerd op meer dan 50 jaar ontwikkeling en onderzoek. Door de voortdurende ontwikkeling is het instrument altijd actueel en van blijvende toegevoegde waarde.
 • Biedt een gemeenschappelijke, positieve taal voor het waarderen van verschillen tussen mensen.
 • De vragenlijst is vertaald in vele talen waarbij rekening is gehouden met culturele verschillen. Op deze manier kan men erop vertrouwen dat het instrument valide blijft.
 • Een uitgebreid assortiment boeken en materialen is beschikbaar om u te helpen bij het toepassen van de MBTI in verschillende situaties.

Je ontvangt

 • het persoonlijke feedback en coachingsgesprek van 2,5 uur;
 • je persoonlijke en officiële MBTI rapport;
 • het officiële e-boek ´Inleiding tot type´ met daarin informatie en uitgebreide beschrijvingen over MBTI type, achtergronden en toepassingsmogelijkheden;
 • een persoonlijk advies voor de volgende stap in je ontwikkeling, specifiek toegepast op jouw coachvraag.

 

MBTI groepsfeedback (workshop)

In een MBTI workshop achterhaal je in de groep zelf jouw MBTI type. De uitleg en toelichting over de verschillende types vindt dan in de groep plaats. De meerwaarde van het bespreken van de MBTI in een groep is onder meer het gesprek en onderzoek door middel van interactieve oefeningen tussen de deelnemers met de verschillende types onderling. Klik hier voor meer informatie over de MBTI Teamworkshop.


SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Vanaf 2 maart a.s. kun je als mkb-ondernemer deze subsidie aanvragen om werknemers te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en groei! Het ministerie van SZW stelt de SLIM-subsidie beschikbaar voor het stimuleren van het leren en ontwikkelen in het mkb én voor grootbedrijven in de sectoren horeca, landbouw en recreatie.

De Rijksoverheid heeft vanaf 2020 deze nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen om Nederlandse mkb- en grootbedrijven te stimuleren te blijven investeren in de ontwikkeling en leercurve van medewerkers om zich beter te kunnen wapenen tegen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, vergrijzing, de jacht op talent, toename van de aandacht voor stress en burn-out, uitval door ziekte of ongeval, functieverandering door automatisering..

Mkb-werkgevers hebben in de praktijk vaak minder tijd, geld of kennis ter beschikking hiervoor dan grotere bedrijven. Leren en ontwikkelen is echter ook binnen het mkb ontzettend belangrijk! Als leren en ontwikkelen voor medewerkers vanzelfsprekender wordt, zal de flexibiliteit op de
arbeidsmarkt toenemen en zullen een aantal problemen voor individuele bedrijven beter oplosbaar
blijken. Deze regeling geeft een financiële impuls.

Voor wie is de subsidie uit de SLIM-regeling bedoeld

Drie doelgroepen komen in aanmerking voor de SLIM-subsidie:

  • Individuele mkb-ondernemers.
  • Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
  • Samenwerkingsverbanden in het mkb zoals O&O-fondsen, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen.

Subsidie aanvragen

De SLIM-subsidie is beschikbaar voor de volgende initiatieven:

 • Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers of, bij een samenwerkingsverband, werknemers bij andere mbk-ondernemingen.
 • Het doorlichten van de onderneming voor het opleveren van een opleidings- of ontwikkelplan voor inrichting van een bedrijfsschool vanuit de onderneming zelf.
 • Het helpen van de vaardigheden van ondernemers of leidinggevende om werknemers te ondersteunen in hun ontwikkeling.
 • Gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. 

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor de SLIM-subsidie kunnen ondernemers een volledige aanvraag indienen via Sociale Zaken
Let op: het ministerie hanteert vaste aanvraagperiodes! Alleen gedurende deze periode kunnen ondernemers aanvragen indienen. 

 • Voor individuele mkb-ondernemers:  van 2 maart 12.00 uur t/m 17.00 uur op 31 maart 2020.
 • De opening van het tweede tijdvak voor individuele mkb-ondernemers staat gepland op 1 september 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 september 2020, 17:00 uur.
 • Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven: van 1 april om 9.00 uur t/m 17.00 uur op 30 juni 2020.

Is het subsidieplafond in een bepaald tijdvak overschreden dan bepaalt het ministerie met loting de volgorde van afhandeling.

Wat is de hoogte van de SLIM-subsidie?

De overheid stelt € 48 miljoen per jaar ter beschikking voor de SLIM-regeling in de periode 2020-2022. Als ondernemer ontvang je per aanvraag maximaal € 24.999,- aan subsidie. Indien de subsidie in samenwerkingsverband wordt aangevraagd, geldt er een maximale subsidiebijdrage tot € 500.000,-. De minimaal te subsidiëren kosten bedragen € 5000.

 • Voor individuele mkb’s bedraagt de subsidie maximaal € 24.999.
 • Voor mkb’s of grote ondernemingen uit de landbouwsector is de subsidie maximaal €20.000.
 • Voor het grootbedrijf uit de horeca- en recreatiesector bedraagt de subsidie maximaal € 200.000.
 • Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de maximale subsidie € 500.000 euro. Daarbij geldt dat geen van de partijen van het samenwerkingsverband aanspraak mag maken op meer dan 200.000 euro.
 • De maximale subsidie voor derde leerwegtrajecten is €2.700 euro per gerealiseerde praktijkleerplaats is (op basis van 40 weken voor een volledige praktijkleerplaats).

Aan de slag met loopbaanontwikkeling?

Het gedurende de loopbaan blijvend ontwikkelen is nodig om werknemers goed inzetbaar te houden en ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden. De SLIM-regeling helpt mkb-ondernemers nu dus bij hun inspanningen om het Leven Lang Ontwikkelen in hun onderneming voor elkaar te krijgen. 

Wil je loopbaancoaching aanbieden aan jouw medewerkers? Neem dan contact met me op om de mogelijkheden te bespreken!

Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 06-18290689

Contactgegevens

Sylvia Baars                                          Loopbaanbegeleiding & Coaching
Inzicht met hulp van paarden
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel.: 06-18290689                                Dordrecht

Aangesloten bij

   

   

 

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling: https://gatgeschillen.nl/
Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/
 

Copyrights © Sylvia Baars. Alle rechten voorbehouden.