Skip to main content

DISC- en Drijfverenanalyses

DISC- en Drijfverenanalyses zijn gerenommeerde instrumenten om zelfkennis te vergroten.

De DISC analyse vertelt ons hoe we dingen doen (dat wat anderen van je zien) en is daarmee gericht op gedrag en kwaliteiten.

De Drijfveren analyse vertelt ons waarom we dingen doen die we doen (deze zijn niet waarneembaar, maar hebben grote invloed op ons gedrag en acties) en is daarmee gericht op motivatie.

DISC analyse

DISC is een gedragsinstrument, gebaseerd op de DISC theorie van psycholoog William Moulton Marston. Hij werd geïnspireerd door Carl Jung, die als psycholoog/psychiater en als grondlegger de analytische psychologie geïntroduceerd heeft. 

De basis van Jung om introvert versus extravert gedrag als persoonlijke energiegever in beeld te brengen, is de basis van Marston geweest om verder te ontwikkelen. Naast het beeld van introvert versus extravert gedrag als energiebehoefte, kijkt Marston ook naar de behoefte van mensgericht en taakgericht gedrag als drijfveer. DISC is hiermee gericht op vier verschillende gedragsmatige eigenschappen: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit.

De theorie van Marston werd vervolgens door de industriële psycholoog Walter Vernon Clarke ontwikkeld tot gedragsmatige assessment tool. Het is overigens geen persoonlijkheidsassessment. DISC laat het gedrag van een persoon in een bepaalde omgeving zien. Daar gaat het in essentie om.

Communicatie

Misverstanden ontstaan omdat we niet begrijpen dat verschillende mensen verschillende stijlen van communiceren hebben. In feite spreken we verschillende talen.

De DISC helpt je om je sterke punten in je persoonlijke en professionele leven te herkennen, te begrijpen en te gebruiken.

Uit onderzoek blijkt dat organisaties die van de DISC methode gebruik maken een stijging laten zien op het gebied van:

  • effectieve communicatie
  • tevredenheid op de werkvloer
  • productievere teams en
  • meer harmonie op de werkvloer

Persoonlijke relaties worden verbeterd. Het opbouwen van een vertrouwensband wordt makkelijker. Zakelijke en persoonlijke interacties met anderen worden beter. Mensen ervaren minder stress en hebben een betere fysieke en betere mentale gezondheid.

Drijfverenanalyse

We zien allemaal anderen zoals wij zijn, niet zoals zij zijn. We hebben allemaal onze eigen behoeften en verlangens, en we brengen ze allemaal anders tot uitdrukking door onze acties. Als we verschillende drijfveren hebben, maken we andere keuzes. Drijfveren zijn de redenen die ons ertoe bewegen om te willen handelen.

Onderzoek wijst uit dat de meest succesvolle mensen één eigenschap delen: zelfbewustzijn. Zij zijn zich meer dan gemiddeld bewust van hun eigen drijfveren en motivatie. Zij zoeken steeds organisaties, teams, functies en mensen die goed passen bij hun eigen drijfveren en motivaties. 

Ook zijn ze zich bewust van de drijfveren en motivaties van andere mensen. Hierdoor gaan ze bewuster wel of niet de relatie en verbinding aan met anderen. Dit zorgt ervoor dat het voor hen gemakkelijker is om doelstellingen te behalen, in lijn met hun drijfveren. 

Tevens zijn ze zich bewust van hun beperkingen en van de gebieden waarop ze niet effectief zijn. Dit geeft hen inzicht in wat hen niet inspireert en wat hen niet zal motiveren om te slagen. 

De taal voor drijfveren is gebaseerd op het gecombineerde werk van Eduard Spranger (1882 - 1963) en Gordon Allport (1897 - 1967). Hierbij is het Spranger die uitgaat van nature, over het DNA waarmee je bent geboren. En het is Gordon Allport – die uitgaat van nurture, over wat je opvoeding je meegeeft. Bij het verklaren van menselijk gedrag kwamen zij tot een totaal van 7 waarden (ook wel drijfveren genoemd) die van invloed zijn op het menselijk gedrag:
Begrijpen wat je drijft, wat je motiveert, wat je inspireert en wat je als belangrijk beschouwt, is een belangrijke eerste stap in het verbeteren van je prestaties, tevredenheid en geluk in ieders leven. 

Het is belangrijk om ze te begrijpen, zodat ze optimaal kunnen worden afgestemd met wat, of beter gezegd, waarom we de dingen doen die we doen.

Als je voornamelijk gemotiveerd wordt door altruïsme, maar in je werk vooral gemotiveerd wordt door economische middelen, dan zal je lang niet zoveel passie en voldoening halen uit wat je doet.

Werkwijze

Je maakt de analyses online door middel van het beantwoorden van vragen. Je hoeft je niet voor te bereiden op de analyses. 

Tijdens de coachsessie bespreken we de rapportage en de loopbaanstappen die je kunt zetten om je loopbaan weer de juiste richting in te sturen. Het rapport van de analyses is een uitstekend hulpmiddel om zelfinzicht en ideeën over ontwikkelstappen die goed bij je passen te verkrijgen.

Duur & Investering

Deze DISC- en Drijfverenanalyse en één individuele coachsessie van 1,5 uur (locatie Dordrecht of online) inclusief rapportages bedraagt in totaal € 413,95 (incl. btw particulier)

Een coachsessie van 1,5 uur met één analyse (DISC óf drijfveren) bedraagt € 280,85 (incl. btw particulier)

Betaling door werkgever

Het belang en de toegevoegde waarde van coaching voor werknemers wordt door werkgevers steeds meer erkend. Veel organisaties en werkgevers zijn bereid te investeren in coaching of er is een persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar. 

Informeer bij je leidinggevende of afdeling HR naar de mogelijkheden!