Skip to main content

Beroepscode VIV

Beroepscode en ethiek

Algemeen
De beroepscode is de codificatie van ethische en praktische normen en beginselen omtrent
hetgeen in de uitoefening van een beroep behoort te worden gedaan of te worden
nagelaten jegens de collega VIV-leden en anderen bij de uitoefening van het beroep
betrokken personen of instanties.

Artikel 1 - Beroepscode VIV
1. Het lid is erop gericht zijn cliënt te ondersteunen in het bereiken van zijn doelen.
2. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is en blijft voor de inrichting
van zijn leven.
3. Het lid respecteert de wijze waarop de cliënt tegen de werkelijkheid aankijkt en
dringt zijn visie niet aan de cliënt op.
4. Het lid stelt hoge eisen aan zijn professionaliteit en handelt volgens de
reglementen van de VIV.

Artikel 2 - Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening
1. Het lid is zich ervan bewust waar de grenzen van zijn kennis en vaardigheden
liggen en zal zich onthouden van behandelingen en uitspraken die gelegen zijn
buiten zijn kennen en kunnen.

Artikel 3 - Aspecten met betrekking tot de relatie cliënt - lid
1. Het lid heeft een professionele en integere houding bij de beroepsuitoefening.
2. De cliënt heeft de vrijheid de relatie met het behandelende lid op elk moment en
zonder opgaaf van redenen te verbreken.
3. Cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn dossier.
4. Het lid heeft een geheimhoudingsplicht; alles wat het lid ten tijde van zijn
beroepsuitoefening, in welke vorm dan ook, ter ore komt mag niet zonder
toestemming van zijn cliënt met derden worden gecommuniceerd. Het lid gaat
geen intieme persoonlijke relatie aan met de cliënt gedurende de periode van
beroepsuitoefening.

Wettelijke regels
Het lid dient zich te houden aan de wettelijk gestelde regels die verband houden met zijn
beroepsuitoefening.

 

 

03.5000 Versie 2019-001