MBTI Teamworkshop

 

Een leuke en effectieve manier om met teambuilding aan de slag te gaan is gebruikmaken van de     Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is wereldwijd erkend als een zeer krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor persoonlijke ontwikkeling en meer zelfinzicht. De MBTI beschrijft op een positieve en constructieve manier verschillen tussen mensen en is hiermee een van de meest populaire persoonlijkheidsinstrumenten ter wereld.      

In een MBTI Teamworkshop (groepsfeedback) achterhaalt u in de groep zelf uw MBTI type. De uitleg en toelichting over de verschillende types vindt in de groep plaats. De meerwaarde van het bespreken van de MBTI in een groep is onder meer het gesprek en onderzoek door middel van interactieve oefeningen tussen de deelnemers met de verschillende types onderling. Lees hier meer informatie over de MBTI.       

                                                          

De MBTI helpt om: 

 • Meer over uzelf te weten te komen en te begrijpen hoe u past binnen een raamwerk dat op een positieve en constructieve wijze persoonlijkheidsverschillen beschrijft. 
 • Belangrijke verschillen tussen mensen te waarderen en inzicht te krijgen in hoe de verschillende typen complementair kunnen samenwerken.

 

Specifiek voor teams is de MBTI toepasbaar bij 

 •     Het waarderen van verschillen
 •     Vergroten zelfbewustzijn, zelfkennis en zelfacceptatie bij individuen en teams
 •     Het verbeteren van werkrelaties.
 •     Het verbeteren van communicatie.
 •     Het ontwikkelen van uw stijl van leidinggeven
 •     Het verbeteren van probleemoplossingstrategien
 •     Het begeleiden en ondersteunen van veranderingsprocessen/ontwikkelingsprocessen
 •     Het begrijpen hoe mensen reageren op stress.

 

Voor wie

Teams die hun samenwerking en effectiviteit willen onderzoeken en duurzaam verbeteren vanuit wederzijds respect en vertrouwen.

 

Programma

 • Toelichting Myers-Briggs Type Indicator en de achtergrond van dit persoonlijkheidsinstrument
 • Aan de hand van diverse oefeningen, vragen en cases gaat elke deelnemer voor zichzelf een inschatting maken van zijn of haar persoonlijkheidstype, de deelnemer zelf kent zichzelf immers het beste. 
 • Na de zelfinschatting wordt aan elke deelnemer een rapport uitgereikt met het gerapporteerde type, opgesteld op basis van de ingevulde antwoorden uit de vragenlijst. Dit gerapporteerde type kan overeenkomen met de zelfinschatting, maar dat hoeft niet.
 • Uiteindelijk bepaalt elke deelnemer zelf welk type het best bij hem of haar past, dit noemen we dan ook ´het best passende´type.
 • Bekendheid met de mogelijkheden van de MBTI, specifiek gericht op de eigen organisatie
 • Eerste aanzet om MBTI onderdeel te maken van een team of organisatie

Voorafgaand aan de teamworkshop vullen alle deelnemers online de MBTI vragenlijst in. Tijdens de workshop ontvangen de deelnemers een uitgebreide rapportage van hun MBTI type.


Duur

Een dagdeel of een dag


Resultaat

De deelnemers verkrijgen inzicht in hun eigen persoonlijkheidsvoorkeuren en die van anderen. Het vergroot de bekendheid met het MBTI instrument en creëert bewustwording over de mogelijkheden om dit binnen de organisatie effectief te gebruiken.


Afhankelijk van het toepassingsgebied zijn de resultaten:

 • Begrip en waardering voor de onderlinge verschillen tussen de teamleden
 • Inzicht in de sterktes en zwaktes van het team en op basis daarvan een actieplan
 • De kwaliteiten van alle teamleden worden zichtbaar gemaakt en er word geleerd hoe deze kwaliteiten elkaar versterken
 • Inzicht in hoe de verschillende typen omgaan met verandering en hoe dit effectief te beïnvloeden
 • Het team heeft inzicht in het besluitvormingsproces en de daarbij behorende valkuilen waardoor de kwaliteit van de beslissingen verbetert
 • Inizcht in elkaars communicatiestijl waardoor er effectiever gecommuniceerd wordt binnen het team
 • Optimale verderling van de essentiële teamrollen voor een succesvol functionerend team
 • Sterke kanten van de teamleden worden (h)erkend zodat elk teamlid optimaal en met meer plezier functioneer binnen het team
 • Mogelijke conflictsituaties vooraf herkennen en voorkomen
 • Effectievere besluitvorming


Kosten

De kosten zijn afhankelijk van vraag en behoefte, neem vrijblijvend contact met me op voor vragen, de mogelijkheden of een offerte.


 

 

 

 

 

 

 

 

UA-48319334-1