©2012 Sylvia Baars Vietnam

 

 

 

 

 

Systemisch Werken

 

Systemisch werken is een oplossingsgerichte methode waarvan de oorsprong ligt bij de systemische familietherapie ontwikkeld door de Duitse psycho-analyticus Bert Hellinger. Hij ontdekte dat gebeurtenissen in een 'systeem' gevolgen hebben voor de latere leden van dat systeem. Systemisch werk bestudeert de wijze waarop een individu deelneemt in een systeem en welke ervaringen in dat systeem van significante invloed zijn op het functioneren van dat individu.

Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen of thema´s zichtbaar te maken en een oplossingsrichting of inzicht te bieden in een bepaald vraagstuk. Erkennen van wat er speelt, onvervulde verlangens, herstellen van disbalans of innemen van eigen plek zijn vaak aandachtspunten. Systemisch werken kan zowel toegepast worden voor personen als voor bedrijven / organisaties.

 

Het uitgangspunt van systemisch werken is dat heel ons leven zich afspeelt in systemen. We worden geboren in een gezin, zijn lid van een vereniging, gaan naar school en werken in een bedrijf. Allemaal systemen met hun eigen kenmerken. In de basis gelden echter drie uitgangspunten, drie natuurwetten:

 

Binding: iedereen die bij het systeem betrokken is heeft daarin een plek.

Ordening: tussen de leden heerst een bepaalde hiërarchische volgorde.

Balans: er moet balans zijn in geven en nemen.

 

Verstrikking

Als in een van de uitgangspunten van het systemisch werken iets 'niet goed' is ontstaat een verstrikking in het systeem dat zich uit in een dynamiek. Vaak gebeurt dit onbewust en puur uit liefde. Deze dynamiek uit zich door een symptoom. 

In een opstelling wordt aan de hand van het symptoom de dynamiek opgespoord en daarmee wordt gewerkt zodat de energie in het systeem weer gaat stromen. Dat werkt vaak diep door. Ook voor diegenen die er niet bij zijn. 


Systemisch Werk pas ik toe in individuele coachtrajecten door middel van tafelopstellingen, vloerankers en in coachsessies met hulp van paarden.  Zie voor meer informatie ook Loopbaanopstellingen.

  

Herinnering,
Omkijken? Liever niet.
Want kijken, echt kijken
Doet pijn. Je voelt weer
Hoe het was, de pijn, het gemis.
Omkijken? Liever niet.
En als het moet dan maar
Gewapend als beton, met
Droge ogen, jij er niet bij.
Herinnering. Zonder tranen
Gaat het niet. Maar door
De tranen heen blijft liefde
Levend, vind jij jezelf terug
Herinnering. Alleen wie om
Kan kijken, kan vooruit zien.
Wie tranen zaait, zal licht
En toekomst oogsten
Schrijver: Hans Stolp

 

 

UA-48319334-1