© 2005 Sylvia Baars Kakadu National Park, Australië

 

NLP

 

Neuro-linguïstisch Programmeren (NLP) heeft zijn wortels in de psychotherapie, maar wordt ook gebruikt door coaches, trainers, leraren, managers, adviseurs en artsen.

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren en bestudeert ´de structuur van de subjectieve ervaring´. Dat wil zeggen, NLP bestudeert de patronen (programma’s) die worden gecreëerd door de interactie tussen het brein (neuro), de taal (linguïstisch) en het lichaam. 

Door het bestuderen van hoe we de wereld met onze zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven) waarnemen (de studie van de subjectieve ervaring), kunnen we belemmerende indrukken en conclusies een andere betekenis geven dan wel veranderen waardoor we onze doelstellingen makkelijker bereiken en een groot aantal van onze problemen kunnen oplossen.

NLP is ook een communicatiemodel, NLP biedt technieken om:

  • inzicht te krijgen in de beleving achter de woorden van een ander
  • beter contact te kunnen maken met anderen
  • beter af te kunnen afstemmen op de ander
  • anderen door middel van taal te helpen om gewenste veranderingen door te voeren.

Een ander aspect van NLP is ´modelleren´. Dat is het coderen van datgene wat iemand doet uitblinken in datgene wat hij of zij doet. Bij modelleren gaat het dan niet zo zeer om het uiterlijke gedrag, maar meer om de innerlijke weergave en de denkpatronen die er aan ten grondslag liggen. 

 

Samengevat:

1. NLP is de studie van de structuur van de subjectieve ervaring (het bepalen van van structuren

   (elementen en verbanden) in onze beleving.

2. NLP is een communicatiemodel (een manier om harmonieuze relaties op te bouwen en inter- en

   intrapersoonlijke communicatie te verhelderen en te versterken)

3. NLP is modelleren van uitzonderlijk gedrag (een manier om menselijke vermogens overdraagbaar te maken

    met behulp van NLP-veranderingstechnieken)

 
 

 

´Elk gedrag heeft een positieve intentie en was ooit iemands beste keuze´

 

 

 

 

 

UA-48319334-1