Geen woorden maar paarden...
Equine Assisted Coaching

Coaching met hulp van paarden

 

Bij equine assisted coaching roept een coach de hulp in van paarden bij het coachen van individuen, teams en kinderen.  Coach en paard werken samen om de coachee te stimuleren over zichzelf en anderen na te denken en zijn eigen oplossing of antwoorden te vinden door middel van ervaringsgericht leren. In de equine assisted coachsessie faciliteert de coach het leerproces van de coachee door middel van activiteiten die de coachee samen met het paard uitvoert, de coach schept voorwaarden voor persoonlijke groei van de coachee. Het paard geeft hierbij directe, eerlijke en oordeelloze feedback en verschaft daarmee zowel de coachee als de coach waardevolle informatie.

Door de integratie van de diverse technieken als intuïtieve coaching, systemisch werk en voice dialogue kan de coach afstemmen op wat nodig is en het ervaringsleren van de coachee verdieping geven. Op de pagina Equine Assisted Coaching (EAC) vindt u ook informatie over deze vorm van coaching.

Ervaringsgericht                                                                                                          Het uitvoeren van een activiteit met een paard daagt de coachee uit op gebieden als communicatie, contact maken, leiding geven, focus en werken vanuit denken of gevoel.
Door de metaforen die de activiteiten bieden en de directe, objectieve feedback van het paard komen gevoelens, gedrag, overtuigingen, waarden, patronen, en thema's van de coachee sneller aan de oppervlakte dan bij welke andere vorm van coaching dan ook. 
Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten zet de equine assisted coach de coachee aan tot zelfreflectie en helpt daarmee gedachtes, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te verwerken. Bij het uitvoeren van een concrete oefening met het paard is het niet van belang of de activiteit succesvol wordt uitgevoerd. De aanpak die gekozen wordt is nooit goed of fout. Het gaat om de ervaring - het proces van ervaring en verwerking biedt vele groei- en leermomenten.
De coachee ervaart direct of indirect de consequenties van zijn handelen en beslist zelf of hij het vertoonde gedrag in stand wil houden of wil veranderen. Binnen de veilige omgeving van de equine assisted coachsessie kan met nieuw gedrag geëxperimenteerd worden om te ervaren wat het effect is op de coachee zelf en op anderen.                                                                                                     

Oplossingsgericht                                                                                                       Het equine assisted coachproces beweegt zich vanuit het hier en nu in de richting van de oplossing. De focus ligt op het vinden van oplossingen en niet op het uitdiepen van problematiek. Equine assisted coaching is een non-directieve manier van coachen en heeft als  uitgangspunt dat iedereen de oplossing voor zijn of haar vragen zélf in zich heeft. De equine assisted coach zal, vanuit het hier en nu, de coachee stimuleren de eigen oplossingsmogelijkheden of antwoorden te vinden, uitgaande van zijn of haar eigen mogelijkheden en talenten. De equine assisted coach werkt hierbij vanuit een open houding, zonder oordeel.

Met beide benen op de grond                                                                                     Equine assisted coachsessies kenmerken zich door activiteiten die plaatsvinden op de grond, naast het paard en niet op het paard. Bij equine assisted coachsessies gaat het vooral om de relatie tussen het paard en de coachee. Het paard brengt de verandering bij de coachee teweeg. De coach faciliteert slechts, creëert leerkansen door de activiteiten op te zetten en helpt bij de bewustwording.        

Voor wie?                                                                                                                   Deze coachmethode kan zeer breed ingezet worden in individuele coaching van volwassenen en kinderen, teamcoaching en ook bij cliënten met een beperking, stoornis of verstandelijke handicap.

   

 

 

 


 

 

 

 

UA-48319334-1