© 2013 Sylvia Baars Landgoed Dordwijk

´MBTI was een feest van herkenning, inzicht in mezelf en anderen en erkenning voor wie ik ben.´ F. van  Sundert 

 

Voorbeeldrapportage MBTI

 

 

 

 

 

Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®)

 

De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is wereldwijd erkend als een zeer krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor persoonlijke ontwikkeling en meer zelfinzicht. De MBTI beschrijft op een positieve en constructieve manier verschillen tussen mensen en is hiermee een van de meest populaire persoonlijkheids-instrumenten ter wereld.       

De MBTI is gebaseerd op de psychologische theorie van Carl Jung. Katharina Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers hebben de theorie van Jung toegankelijk gemaakt.  Op basis van de vragenlijst (88 vragen) en een persoonlijk feedbackgesprek met een gecertificeerde MBTI trainer wordt het MBTI type vastgesteld. 


De MBTI beschrijft iemands persoonlijkheidsvoorkeuren, de vragenlijst geeft de onderstaande basisvoorkeuren weer:   

Waar haalt u energie vandaan?  Extraversion of Introversion                                                       Aan welk soort informatie besteedt u aandacht? Sensing of Intuition                                            Volgens welk proces neemt u beslissingen?  Thinking of Feeling                                                    Hoe gaat u het liefst om met de wereld om u heen? Judging of Perceiving


Extraversion of Introversion
Geeft er de voorkeur aan om energie te putten uit de wereld buiten zichzelf, zoals activiteiten, mensen en dingen   Geeft er de voorkeur aan om energie te putten uit de wereld van reflectie, gevoel en ideeën
Sensing of Intuition
Geeft er de voorkeur aan om zich te richten op informatie verkregen via de vijf zintuigen en op praktische toepassingen   Geeft er de voorkeur aan om zich te richten op patronen, verbindingen en mogelijke betekenissen
Thinking of Feeling
Geeft er de voorkeur aan om beslissingen te baseren op logica en objectieve analyse van oorzaak en gevolg   Geeft er de voorkeur aan om beslissingen te baseren op persoonlijke waarden en neemt daarbij in overweging wat belangrijk is voor anderen
Judging of Perceiving
Houdt van een geplande, geordende benadering tot het leven en geeft er de voorkeur aan dat dingen beslist zijn   Houdt van een flexibele, spontane benadering en geeft er de voorkeur aan om mogelijkheden open te houden


De diverse combinaties van deze voorkeuren resulteren in 16 'persoonlijkheidstypes'. Door begrip van de verschillen tussen persoonlijkheidstypes, zijn teams en individuen beter in staat om effectiever samen te werken, de communicatie te verbeteren en conflicten te verminderen.

De MBTI is géén test. De MBTI stelt geen vaardigheden of capaciteiten vast, de MBTI bepaalt voorkeuren. Elk type heeft zijn eigen krachten en valkuilen.

 

Toepassingen

De MBTI kan ingezet worden bij:

Persoonlijke ontwikkeling en (loopbaan)coaching 

Het inzicht in het eigen MBTI type versterkt het zelfbeeld en bevordert de samenwerking met anderen. De kandidaat ontdekt zijn natuurlijke kwaliteiten en mogelijke groeimogelijkheden. Het kan voor veel mensen een totale ommekeer in hun leven betekenen, als zij in staat worden gesteld om beter te begrijpen op welke manier zij in het leven staan, hoe zij met veranderingen, met stress en met andere mensen omgaan.

Teambuilding en -ontwikkeling

De MBTI laat zien dat verschillende werkstijlen elkaar kunnen aanvullen in plaats van elkaar tegen te werken. Hiermee wordt waardering voor diversiteit gestimuleerd, conflicten opgelost en de communicatie verbeterd.

Management- en leiderschapsontwikkeling

De MBTI helpt managers en leiders om het effect van hun persoonlijke stijl op anderen te begrijpen. Het geeft leiders inzicht in hun sterke kanten en eventuele groeimogelijkheden om effectiever te worden.  

 

De MBTI is een uiterst krachtig instrument voor onder andere:

 • het ontdekken van talenten;
 • leiderschapsontwikkeling;
 • de ontwikkeling van teams;
 • het verbeteren van communicatie;
 • het verbeteren van onderlinge relaties;
 • loopbaanontwikkeling en beroepskeuze;
 • het hanteren en voorkomen van stress;
 • het oplossen van conflicten;
 • probleemoplossing en besluitvaardigheid;
 • omgaan met veranderingen
 • en nog veel meer...


Voordelen

 • Gemakkelijk te gebruiken, te scoren en uit te leggen. Mensen werken graag met de vragenlijst en vinden het resultaat zeer nuttig.
 • Gebaseerd op meer dan 50 jaar ontwikkeling en onderzoek. Door de voortdurende ontwikkeling is het instrument altijd actueel en van blijvende toegevoegde waarde.
 • Biedt een gemeenschappelijke, positieve taal voor het waarderen van verschillen tussen mensen. 
 • De vragenlijst is vertaald in vele talen waarbij rekening is gehouden met culturele verschillen. Op deze manier kan men erop vertrouwen dat het instrument valide blijft.  
 • Een uitgebreid assortiment boeken en materialen is beschikbaar om u te helpen bij het toepassen van de MBTI in verschillende situaties.


MBTI individueel feedbackgesprek

Het MBTI individueel feedback gesprek kan onderdeel uitmaken van een (loopbaan)coachtraject, het gesprek kan ook heel goed afzonderlijk plaatsvinden zonder verder traject. Tijdens dit gesprek krijgt u een gedetailleerd beeld van uw persoonlijkheidstype en uw gedragsvoorkeuren.

Indien u interesse heeft in een MBTI individueel feedbackgesprek meld u dan aan door contact met mij op te nemen. Daarna zal ik met u afstemmen wat de aanleiding en wat uw doelstelling is voor het gesprek. Als blijkt dat de MBTI een passend instrument is voor uw doelstelling maken we een afspraak voor het feedbackgesprek. Dit kan bij u op het werk, in mijn praktijk of op een andere nader afgesproken locatie.

Voorafgaand aan het gesprek ontvangt u een email met een link naar de online vragenlijst. U vult de vragenlijst in. Na het invullen van de onlinevragenlijst vindt het feedbackgesprek plaats, dit gesprek duurt ongeveer 2 uur.

In het feedback gesprek gaat u eerst een zelfinschatting maken van uw MBTI type. U ontvangt vervolgens uw persoonlijke officiële MBTI rapport waarin de uitkomst van de vragenlijst is gerapporteerd in de vorm van uw MBTI type. U bepaalt daarna zelf uw bestpassende type op basis van uw zelf ingeschatte type en het gerapporteerde type. Tot slot krijgt u inzicht in de toepassingsmogelijkheden van het MBTI type.


U ontvangt:

 • het persoonlijke feedback en coachingsgesprek van 2 uur;
 • uw persoonlijke en officiele MBTI rapport;
 • het officiële boek ´Inleiding tot type´ met daarin informatie en uitgebreide beschrijvingen over MBTI type, achtergronden en toepassingsmogelijkheden;
 • een persoonlijk advies voor de volgende stap in uw ontwikkeling, specifiek toegepast op uw coachvraag.


Kosten MBTI individueel feedbackgesprek

260,- incl. BTW particulier, zakelijk excl. BTW


MBTI groepsfeedback (workshop)

In een MBTI workshop achterhaalt u in de groep zelf uw MBTI type, de uitleg en toelichting over de verschillende types vindt dan in de groep plaats. De meerwaarde van het bespreken van de MBTI in een groep is onder meer het gesprek en onderzoek door middel van interactieve oefeningen tussen de deelnemers met de verschillende types onderling. Klik hier voor meer informatie over de MBTI Teamworkshop en hier indien u zich wilt aanmelden voor een MBTI workshop (open inschrijving).

 

 

 

 

 

Meer informatie over de Myers-Briggs Type Indicator vindt u op Wikipedia en op de site van OPP.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

UA-48319334-1