Het OPQ-model verschaft een duidelijk, eenvoudig kader om inzicht te krijgen in de rol die de persoonlijkheid speelt op de werkvloer en welke invloed deze heeft op de prestaties.

´Door de OPQ heb ik inzicht gekregen in hele concrete aspecten van mijn persoonlijk-heid en mijn competentieprofiel. Het geeft heel helder aan waar (vooral) het knelpunt ligt. Dat knelpunt heb ik nog niet eerder willen accepteren. Maar moet er nu ´toch maar aan´. Dat voelt goed. Door dit knelpunt, wat volgens mij ‘onzekerheid’ is, langzaam maar zeker te accepteren ontstaat er ruimte om te kunnen benoemen wat ik nodig heb: soms bevestiging. Ik vraag daar nu soms ook naar.´ 

                    L. van der Heijden                              Occupational Personality Questionnaire (OPQ32) 

De juiste persoonlijkheid voor de juiste functie

 

Mensen met de juiste baan baan maken effectiever gebruik van hun talent. Dit komt de organisatie zelf ook ten goede, hetzij via de winst hetzij via de meerwaarde.

Door te veel te vertrouwen op gevoelsmatige technieken, zoals alleen het houden van een sollicitatiegesprek, weten veel bedrijven niet of de kandidaat voor de baan geschikt is. Dit leidt tot hoge wervingskosten voor personeel en vervolgens ondermaatse prestaties van het personeel.

Het is de kunst die gedragsaspecten te beoordelen die niet met andere technieken kunnen worden gemeten, maar die wel cruciaal zijn voor goede prestaties. Een werkgever moet weten wat iemand vandaag al kan, maar ook wat diegene in zijn mars heeft (het potentieel).

 

De OPQ32 staat voor Occupational Personality Questionnaire en is één van de meest gebruikte en best onderzochte (werkgerelateerde) persoonlijkheidsvragenlijst voor onder andere loopbaan-, selectie- en management developmenttrajecten wereldwijd. De OPQ32 is een gerespecteerd meetinstrument voor gedrag op de werkplek en biedt een helder kader om inzicht te krijgen in de impact van persoonlijkheid op de prestaties op het werk.

 

Wat is persoonlijkheid?                                                                                                                             Onder persoonlijkheid wordt in het kader van de OPQ het volgende verstaan: “persoonlijkheid is een eigen wijze van gedragen, denken en voelen waaraan iemand de voorkeur geeft boven andere wijzen van gedragen, denken en voelen.” (bron: SHL Group)

 

De OPQ32 beschrijft de persoonlijkheid op 32 persoonlijkheidsdimensies. De persoonlijkheidsdimensies zijn onder te verdelen in drie hoofdgebieden en 8 clusters, te weten:

  • Relaties met mensen: Wat zijn uw voorkeuren en gedragingen met betrekking tot invloed, sociabiliteit en empathie.
  • Denkstijl: Hoe zijn uw voorkeuren en gedragingen met betrekking tot analyse, creativiteit en verandering, en structuur.
  • Gevoelens en emoties: Hoe zijn uw voorkeuren en gedragingen met betrekking tot emotie en gedrevenheid.

Aan de hand van een zelfbeschrijvingsvragenlijst worden uw sterke kanten (kwaliteiten) en uw aandachtspunten (valkuilen) op de 32 belangrijke gedragsdimensies in kaart gebracht. Hieronder een overzicht van de 32 dimensies ondergebracht in de 3 gebieden:

Deze 32 specifieke persoonlijkheidskenmerken, die worden gemeten door de OPQ32, kunnen worden gekoppeld aan de vereiste competenties voor een bepaalde functierol.

 

Toepassingen                                                                                                                                            

De OPQ test is een waardevol instrument voor coaching bij werkgerelateerde problematiek, teamcoaching, loopbaanontwikkeling, management developmenttrajecten, selectie, outplacement en re-integratie. 

De OPQ32 is geschikt voor iedereen die op een gestructureerde wijze zicht wil krijgen op zijn eigen persoonlijkheid. 

Na het invullen van de OPQ heeft u een goed beeld van uzelf en uw voorkeur voor bepaald gedrag in uw werk. U kunt hierdoor betere keuzes maken om bepaalde functies wel of juist niet te gaan doen en u krijgt een goed beeld van uw kwaliteiten en valkuilen én wat u hiermee kunt. Hierdoor kunt u voorkomen dat u in een functie stapt die eigenlijk helemaal niet bij u past waardoor u al snel weer naar een andere baan op zoek moet/wilt. 

 

OPQ feedbackgesprek             

Indien in gezamenlijkheid wordt besloten dat de OPQ32 voor u van meerwaarde kan zijn ontvangt u van mij per mail een uitnodiging met een link, een wachtwoord en nadere toelichting voor het invullen van de OPQ32. 

De online vragenlijst wordt online afgenomen en bestaat uit 104 vragen met 3 stellingen. De meerderheid van de kandidaten kan de vragenlijst in minder dan 30 minuten afronden, er staat echter geen tijdslimiet voor. Bij het invullen wordt gevraagd om te denken aan werkgerelateerde situaties. Er is geen goed of fout, we praten bij de OPQ32 over voorkeuren, kwaliteiten en valkuilen. Het gaat er om bewust te worden van uw gedragsstijl en of deze gedragsstijl, in relatie tot uw werksituatie, effectief is. 

   

Na het invullen van de OPQ32 vragenlijst ontvang ik de rapportage (er zijn diverse rapportages beschikbaar) en gaan we uw rapportage bespreken in gemiddeld 2 uur. Het uitgangspunt van dit gesprek is uw oorspronkelijke loopbaan- of coachvraag. In de terugkoppeling van de resultaten van deze vragenlijst wordt de betekenis van de voorkeuren (uw persoonlijk profiel) getoetst aan concreet gedrag en functioneren in werksituaties en hoe dit te gebruiken is voor uw verdere professionele ontwikkeling en loopbaan.


Kosten OPQ feedbackgesprek


 

 

 

UA-48319334-1