´You may be able to fool other humans and even yourself, but you can count on the average horse to let you know exactly where you stand.´                                          Linda Kohanov  

 ©2013 Sylvia Baars Pijnacker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom met paarden?

 

De aard van paarden - prooi- en kuddedier- maakt dat zij voor hun overleving afhankelijk zijn van tijdige waarschuwingen, het lezen van lichaamstaal, de allerkleinste signalen en een goed georganiseerde kudde. De kleinste non-verbale signalen worden daardoor door paarden opgemerkt. Ze kunnen menselijke lichaamstaal (en het onderbewuste) feilloos aan de mens teruggeven.

Ze zijn daarbij in het hier en nu en reageren daardoor direct en volstrekt objectief. Een coachee ervaart de consequenties van zijn of haar handelen door de eerlijke en direct reactie van het paard. Sessies met paarden bieden een ongekend speelterrein van confrontatie-, oefen- en leermogelijkheden. Paarden zijn dynamische en krachtige levende wezens. Ze kunnen mensen innerlijk raken, maar ook intimideren door hun hun kracht en grootte, wat op een natuurlijke manier kans bied om angst te overwinnen en zelfvertrouwen te ontwikkelen.   

                       

Lichaamstaal en communicatie

Heldere communicatie en duidelijkheid over zaken als leiderschap en verdeling van taken en elkaar hierin kunnen vertrouwen is voor paarden van levensbelang. Dat maakt dat ze experts zijn in het lezen van lichaamstaal, zeer gevoelig voor hoe de ander zich gedraagt en wat er in hem omgaat. Of dat nu een paard of een mens is. 

Onduidelijke communicatie, incongruentie tussen gevoel en handelen, onzekerheid, het maakt je ongeschikt voor de kudde en paarden zullen er direct op reageren. Paarden zijn sociale dieren die in de kudde ieder hun eigen rol hebben. Ze hebben net als mensen allemaal een eigen persoonlijkheid, waardoor de aanpak die leek te werken met het ene paard niet hoeft te werken met een ander.   

                                             

Zonder oordeel                                                                                                  

Het moment dat bewustwording optreedt en het gedrag wordt aangepast is het paard onmiddelijk bereid het kuddelid weer in de kudde op te nemen of als leider te aanvaarden. Paarden oordelen niet en zijn zeer vergevingsgezind. Door deze directe beloning kan de coachee ervaren dat verandering van eigen gedrag, gedragsverandering bij anderen teweeg kan brengen.       

                           
Metaforen

De interactie met een paard biedt ontelbare metaforen voor het omgaan met allerlei situaties in het dagelijkse leven. Zaken als non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen komen op een natuurlijke manier aan de orde. Zoals de coachee handelt bij het uitvoeren van de activiteit met een paard zo zal hij of zij ook in het dagelijks leven handelen. Daarom biedt een equine assisted coachsessie de mogelijkheid te leren, te experimenteren en te ervaren in een veilige omgeving. Nieuw aangeleerd gedrag kan vervolgens worden toegepast in allerlei situaties in het dagelijks leven. 


Buiten de box, uit de comfortzone

De leefomgeving van het paard situeert de coachsessie letterlijk buiten de box en de activiteiten dagen de coachee uit uit zijn comfortzone te treden. Dat maakt het mogelijk op een nieuwe, frisse manier naar een coachvraag en jezelf te kijken. Door hun kracht en grootte bieden paarden op een natuurlijke manier kans angst of hindernissen te overwinnen en zelfvertrouwen te ontwikkelen. De oordeelloze vergevingsgezindheid van het paard maakt dat een coachee zich veilig voelt en daardoor makkelijk opent naar zelfonderzoek.     

                                                                                                                                                                   

Het paard geeft feedback

Een paard kan op verschillende lagen reageren en feedback geven: 

Gedrag: hoe doe ik iets?             

Psychisch: bewust en onbewust: wat voel ik en wat ben ik mij bewust daarover?    

Systemisch: (familie)relaties      

Energetisch: lichaam en gezondheid


  


Paarden zijn zeer intuïtief. Zonder nadenken kunnen ze van het ene op het andere moment tot een inzicht komen en tot een bijbehorende actie overgaan. Dat maakt ze puur en zo geschikt om ons mensen een goudeerlijke spiegel voor te houden. 

 

 

 

UA-48319334-1