´De beste manier om je  toekomst te voorspellen is haar zelf te creëren.´              

                   Stephen. R. Covey

  

 

 

Werkwijze

 

Missie        

Bijdrage leveren aan werken en leven in gezondheid met plezier en voldoening. Leven en werken vanuit eigen verantwoordelijkheid, potentieel, missie en keuzes.                                                                     

Waarden                                                          

Mijn manier van werken komt voort uit de waarden die voor mij belangrijk zijn, dat zijn onder meer: gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, gelijkwaardigheid, natuur, creativiteit, humor, plezier, verbinding, autonomie en kwaliteit. 


Aanpak

Ik geef uiting aan mijn missie door mensen te begeleiden en te coachen bij hun zoektocht naar hun werkelijke verlangens, drijfveren, kwaliteiten, persoonlijke kracht, interesses en potentieel om opgedane inzichten en bewustwording vervolgens om te zetten in keuzes, actie en beweging. Om dit bereiken maak ik gebruik van verschillende methodieken, en werkvormen. 

Mijn werkwijze kenmerkt zich door oprechte belangstelling, openheid, enthousiasme, in het nu met aandacht voor de ander. In coachgesprekken en in coachsessies met hulp van paarden ga ik respectvol, praktisch, integer, intuitief en soms met humor en confrontatie te werk. Ik werk oplossings-, resultaat- en ervaringsgericht.  

Onder de links Loopbaanbegeleiding en Coaching treft u mijn diensten aan.


Kennismakingsgesprek                             

Het eerste kennismakingsgesprek van 45-50 minuten is vrijblijvend en kosteloos. Dit kennismakingsgesprek is bedoeld om uw situatie en vraag nader te onderzoeken, mijn werkwijze toe te lichten, verwachtingen uit te spreken en te bepalen of er sprake is van een wederzijds vertrouwen en een persoonlijke klik. Vertrouwen en een klik vormen de basis voor het begin van een succesvolle samenwerking. Besluiten we samen verder te gaan dan maak ik een voorstel.


Locaties en tarieven

Ik maak gebruik van verschillende locaties en hanteer verschillende tarieven, kijk bij locaties en tarieven voor meer informatie.


Kwaliteit

Om kwaliteit van dienstverlening te waarborgen, mijzelf (persoonlijk en professioneel) blijvend te ontwikkelen en om inspiratie op te doen volg ik met regelmaat bijscholing door het volgen van trainingen, intervisie en workshops op het gebied van loopbaanbegeleiding, coaching, coaching met paarden en persoonlijke ontwikkeling. Om gekwalificeerd te blijven is permanente educatie als vanzelfsprekend een vereiste.   


Certificering en registraties:


Gedragscodes

  • Als Noloc erkend Loopbaanprofessional werk ik volgens de gedragscode zoals deze is opgesteld door de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals.
  • Als Equine Assisted Coach®  werk ik volgens de ethische code van het kwaliteitsregister van equine assisted coaches.  
  • Ik ben aangemeld bij Gcoach en houd me aan de ethische code van Gcoach                                                         

Uitgangspunten

Uitgangspunten bij loopbaanbegeleiding, coachingsgesprekken en equine assisted coachsessies: 

  • Veiligheid en vertrouwen
  • De eigen kracht, de eigen verantwoordelijkheid en het zelfsturend vermogen van de coachee (versterken wat goed gaat)
  • Persoonlijke en oplossingsgerichte benadering
  • De wetenschap dat de coachee de oplossing voor zijn of haar vraag zelf in zich heeft
  • De motivatie van de coachee om met zijn of haar loopbaan en/of persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan
  • Positieve insteek, vitaliteit en plezier
  • Coachee is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen

                                                                                                                            Verandering vergt moed en lef, is bij u de intrinsieke motivatie om te veranderen aanwezig dan kijk ik er naar uit u te mogen ontmoeten.                                   

  UA-48319334-1