Folder EMDR 

 

'De gedachte achter EMDR is dat er opnieuw een beeld wordt opgeslagen maar dit keer met een lichaam met een laag adrenalinepeil en een rustige hartslag. Je zou het hele proces kunnen vergelijken met het opslaan van een nieuw document op de computer. Je haalt het oude op, schrijft er iets bij of wist iets uit en bergt het opnieuw weer op.'

IKEV Opleidingsinstituut voor Kennis en Vaardigheden


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traumaverwerking (EMDR)


EMDR staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing. Het is een trauma verwerkingstechniek die wereldwijd steeds meer populariteit en erkenning krijgt. EMDR wordt door diverse hulpverleners toegepast vanwege de efficiënte werkwijze. Met behulp van EMDR kan je snel tot de kern komen en problemen grondiger aanpakken.


Voor wie

EMDR is een kortdurende geprotocolleerde behandelingsmethode, ontwikkelt door de Amerikaanse psycholoog Francine Shapiro. De methode is geschikt voor kinderen, jeugdigen en volwassenen die lijden aan traumagerelateerde stoornissen, waaronder Acute Stress Stoornissen of Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS). Vrij vertaald betekent het: door oogbewegingen minder gevoelig maken en verwerken. De methode is opgebouwd uit een aantal omschreven protocollen/stappen.


EMDR is bij veel problematiek toe te passen

Er wordt vaak gedacht dat EMDR veelal ingezet wordt bij trauma. Echter is dit vaak niet te peilen wanneer een indrukwekkende gebeurtenis uitgegroeid is tot een trauma. Bovendien is de vraag wie bepaalt wat een trauma is? De methode kan ook gebruikt worden voor nare ervaringen die veel invloed hebben gehad op iemands leven, zoals pesterijen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben. EMDR kan ingezet worden bij de behandeling van een grote verscheidenheid aan psychische klachten:

 • Pijn (chronische pijn)
 • Lichamelijke klachten (hart klachten)
 • Verslaving
 • Voedselproblematiek
 • Allergieën
 • Burn-out /stress
 • Hoogtevrees
 • Autorijden
 • Tandartsangst
 • Schrik- en vermijdingsreacties
 • Nachtmerries en flash backs
 • Woede uitbarstingen


Werkt EMDR? 

Dat EMDR werkt bij trauma en angsten lijdt geen twijfel. Er bestaan inmiddels meer dan 21 gecontroleerde wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van trauma en angst. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.


Hoe weet je of EMDR kan worden toegepast? 

In het begin van de EMDR-therapie zal er tijdens de intake uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt. In de intake wordt de werkwijze van de behandeling en de werking van EMDR uitgelegd. 

 

EMDR is een werkzame, kortdurende therapievorm die al na enkele zittingen effectief is. Voor klachten die al langere tijd duren en waarvoor met behulp van medisch onderzoek geen duidelijke oorzaken zijn gevonden, kan deze aanpak uitkomst bieden. Waar nodig of wenselijk werk ik samen met andere behandelende specialisten. 

  

 

UA-48319334-1