Waar ligt uw grens? Wat heeft u nodig en wat kunt u doen om ruimte terug te krijgen voor uzelf?

 

Bewustwordingsprogramma


Van grenzen, naar ruimte, naar vitaliteit!


Het stellen van grenzen, assertiviteit en zelfvertrouwen is een belangrijk en regelmatig voorkomend     thema in coaching.


Met de nadruk op deze thema´s heb ik op basis van ervaringen en diverse opleidingen onderstaand programma ontwikkeld. Ook of juíst voor (jonge) hoger opgeleide professionals en leidinggevenden is het stellen van grenzen in een arbeidsmarkt met steeds meer tijdelijke projecten (van baan- naar werkzekerheid) en met ontelbaar veel mogelijkheden en te maken keuzes het stellen van grenzen belangrijk, doet u dat niet dan loopt u het risico op burn-out.


Voor wie

Voor 25-plusser die moeite heeft met grenzen aangeven, graag assertiever wil worden, op dit moment overspannen of (weer) burn-out is en regie over werk en leven terug wil nemen.    

Dit programma bied ik ook aan voor bedrijven om het ziekteverzuim terug te dringen dan wel ter preventie van ziekteverzuim! Met name in de zorg (hulpverleners) en het onderwijs is het risico op overspannenheid en burn-out hoog.


Doel

Doel van dit programma is inzicht en bewustwording creëren, doorbreken van belemmerende gedachte- en gedragspatronen, versterken draagkracht, zelfvertrouwen en ´ik identiteitsgevoel´ , vergroten eigen regie en verantwoordelijkheid (keuzes maken), ervaren van meer rust, ruimte en vitaliteit (waardoor u ook voor de arbeidsmarkt duurzaam inzetbaar blijft). Inzicht in uw persoonlijke balans (draaglast-draagkracht / energiegevers-energievreters).


Opbouw en inhoud

Dit programma bevat de volgende onderdelen:

- Gratis vrijblijvend intakegesprek

- Klachtenreductie (fysiek, emotioneel, mentaal), komen tot dag/weekstructuur

- Ontspanningsoefeningen, verbeteren energiebalans (energiegevers/energievreters)

- Huidige situatie en belemmerende patronen en gedachten ontdekken en bewustworden

- Onderzoek naar oorzaak van je gedrag (en onderliggende dynamieken)

- Belemmerende, negatieve gedachten ombuigen naar meer positieve en 

  bekrachtigende gedachten

- Oefenen met aangeven grenzen (ervaringsgericht leren met hulp van paarden)

- Blik naar de toekomst, wat zijn uw talenten, drijfveren en hoe kan en wilt u die inzetten?


In dit programma wordt gewerkt met onder meer de volgende werkvormen:

- Mindfulness

- Biografische opdrachten, levensfases

- MBTI persoonlijkheidsvragenlijst

- Optioneel OPQ vragenlijst

- Elementen water, vuur, aarde, lucht

- Waarden en drijfveren

- Kernkwadrant van Ofman

- NLP technieken (ook metaprogramma´s), oplossingsgerichte coaching, intuitieve werkvormen en voice dialogue

- Genogram en tafelopstelling

- Wandelcoaching

- 3 paardencoachsessies (waarvan 1 systemische paardencoachsessie)


Duur programma

Dit bewustwordingsprogramma kent gemiddeld 10-12 sessies en de sessies vinden gemiddeld plaats met een tussenperiode van 2 tot 3 weken. Later in het programma kunnen de sessies ook één keer in de maand of 6 weken plaatsvinden. De doorlooptijd is gemiddeld 8 tot 12 maanden.


Resultaat

  • Na dit programma bent u (meer) bewust van uw gedrag, uw kwaliteiten, drijfveren, belemmerende gedachtepatronen en heeft u geleerd om te kiezen voor positieve gedachtes en gedrag wat u helpt om uw regie over werk en leven terug te nemen.
  • U heeft inzicht in uw persoonlijke (werk/privé)balans, in energiegevers/vreters
  • U heeft ontspanningsoefeningen geleerd en ervaren
  • U heeft geleerd en geëxperimenteerd met het aangeven van uw grenzen.
  • U heeft inzicht gekregen in uw persoonlijkheid en in uw systeemdynamieken. Indien er sprake is van een verstrikking (lees hierover meer bij Systemisch Werken) kan door een opstelling de energie weer gaan stromen.
  • U ervaart meer rust, ontspanning, ruimte, vitaliteit en u heeft meer zelfvertrouwen!


Kosten

Op basis van een gratis en vrijblijvende intake maak ik een offerte voor u op die m.i aansluit bij uw persoonlijke vraag, situatie, behoefte en mogelijkheden. Dit programma is een richtlijn en indicatie en zal worden afgestemd op uw persoonlijke situatie.


Aanmelden

Heeft u interesse of vragen neem gerust vrijblijvend contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.


Een coachsessie met gezondheidsdoelen of dit bewustwordingsprogramma vervangt niet het bezoek aan de huisarts of andere medisch geschoolde hulpverleners. Een coachsessie of dit bewustwordingsprogramma kan aanvullend werken, ik adviseer u altijd het bezoek aan de huisarts.


 

UA-48319334-1