©sylvia baars 2014 Vlindertuin Emmen ´blauwe morpho´

Veel hoogsensitieve personen hebben een goede intuïtie en voelen een diepe verbinding met mensen, dieren en de natuur. 

 

 

 

Hooggevoeligheid

 

Hoogsensitiviteit is een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling komt. Hoogsensitieve mensen worden ook wel aangeduid met de term HSP´er: hoogsensitieve persoon, of in het Engels: highly sensitive person.

In feite is hun zenuwstelsel gevoeliger voor zintuiglijke prikkels en de innerlijke verwerking ervan kost meer tijd en energie dan bij de meeste andere mensen.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar dit fenomeen, onder meer door de Amerikaanse psychologe Elaine Aron. Zij heeft de term hsp geïntroduceerd. Hoogsensitiviteit bestond al veel langer, maar Elaine Aron heeft het onder de aandacht gebracht van het grote publiek door middel van haar boeken. 15-20 procent van de bevolking zou hoogsensitief zijn; iets minder dus dan één op de vijf mensen.

Veel hsp´er hebben geen of weinig besef van hun hoogsensitiviteit en wat daarbij komt kijken. Niet zelden lopen ze vast in hun leven, studie, gezondheid, werk en/of relatie of ondervinden ze grote problemen om hun draai te vinden in het leven.


Elke hsp´er bevindt zich in een eigen, unieke situatie zodat ik veel waarde hecht aan maatwerk. Specifieke kennis, inzichten en werkvormen worden op de persoonlijke situatie, mogelijkheden en behoeften toegepast. Sommige hsp´ers zitten al in een ontdekkings- en bewustwordingsproces, terwijl anderen er nog mee moeten beginnen. Dat is per persoon verschillend.

Tijdens een op maatwerk gericht begeleidingstraject voor hoogsensitieve personen wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende vier zaken:

1. Zelfkennis en kennis over HSP

2. Ervaringen in een nieuw kader plaatsen

3. Emotionele wonden helen

4. Balans vinden tussen actie in de buitenwereld en zich terugtrekken in de binnenwereld


Inzichten, handvatten, methoden en oefeningen worden aangereikt waarmee hoogsensitieve mensen aan de slag kunnen gaan, zodat ze meer in hun kracht komen te staan in alle aspecten van het leven. De mogelijkheid voor wandelcoaching en coachsessies met een paard vormen een mooie en waardevolle aanvulling op de gesprekken.


Algemene kenmerken van hoogsensitiviteit

Hoogsensitieve personen hebben veel met elkaar gemeen. In feite is hoogsensitiviteit een combinatie van eigenschappen, die hierna zullen worden opgesomd. Natuurlijk is elke hsp´er uniek en zijn er individuele verschillen. Dit is afhankelijk van de persoonlijkheid en de voorgeschiedenis. Iemand hoeft dus niet aan alle punten te voldoen om zich een hsp´er te kunnen noemen. Het kan zijn dat men zich totaal niet herkent in één of meerdere punten. Een hoogsensitief persoon vertoont over het algemeen de volgende kenmerken (waar -hij- staat kan ook -zij- gelezen worden):

 • Neemt gedetailleerder, subtieler en intenser waar dan de meeste anderen in zijn omgeving.
 • Is erg gevoelig voor prikkels van buitenaf.
 • Voelt zich in veel (sociale) situaties niet op zijn gemak.
 • Heeft meer tijd en moeite nodig om indrukken te verwerken.
 • Heeft een diep en rijk gevoelsleven.
 • Voelt stemmingen en sferen goed aan.
 • Is snel geraakt, zowel in positieve als negatieve zin.
 • Is snel geroerd door de schoonheid van de natuur, kunst en muziek.
 • Ervaart ook de emoties van anderen als intens.
 • Heeft moeite met planning en structuur.
 • Kan verlegen overkomen, hoewel hij dat niet is.
 • Is vaak plichtsgetrouw en perfectionistisch.
 • Functioneert minder goed als hij geobserveerd of geëvalueerd wordt.
 • Is vaak zorgzaam en heeft oog voor de behoeften van anderen; heeft soms moeite om grenzen aan te geven.
 • Heeft een verfijnd gevoel voor humor en houdt niet van platheid en geweld.
 • Heeft relatief vaak last van stress, spanning en fysieke klachten, zoals hoofdpijn, allergieën, maag- of darmklachten of chronische vermoeidheid.
 • Heeft een gevoelig lichaamssysteem en kan snel en heftig reageren op warmte en kou, ongeschikt voedsel, alcohol of juist een gebrek aan voeding en vocht.
 • Is gevoelig voor pijn.
 • Heeft wel eens last van stemmingswisselingen, angsten of perioden van depressiviteit.
 • Is gevoelig voor verslavingen, zoals roken, drinken, drugsgebruik of anderszins.


Hoogsensitiviteit is (nog) geen hooggewaardeerde eigenschap, meetbare prestaties zijn dat wel. Zeker in de moderne maatschappij is een drukke en gejaagde levensstijl daarom eerder regel dan uitzondering. Veel hsp´ers passen zich daarom zo goed mogelijk mogelijk aan. Ze doen zoveel mogelijk mee en trekken zich pas terug als het echt nodig is. Helaas moeten velen van hen na verloop van jaren de tol betalen: ze raken overspannen of krijgen een burn-out.

 

Het is belangrijk om te beseffen dat hoogsensitiviteit een gave is en geen vloek. Veel hsp´ers denken dat er iets mis is met hen, maar dat is geenszins het geval. Het kost de meeste hsp´ers veel tijd en moeite om goed met hun eigenschap om te gaan. Maar als ze dat eenmaal kunnen, zullen ze de vruchten ervan plukken en een rijk en vervuld leven kunnen leiden. Professionele begeleiding op dit gebied kan de hsp´er de nodige steun bieden.

 

Het belangrijkste is dat hsp´ers zichzelf accepteren zoals zij zijn, als hoogsensitieve personen in al hun kwetsbaarheid.

 

 

 Hoogsensitiviteitstest

 

´De voortdurende belasting van onze zintuigen, de zware druk en het hoge tempo van de moderne tijd, de koppeling van geluk aan uiterlijke prestaties en materieel bezit en het steeds slechter wordende contact met de natuur - dit alles heeft een soort chronische opwinding veroorzaakt.´

Philip Goldberg in De kracht van intuïtie.

 

UA-48319334-1