Austisme en LVB; speciale doelgroepen

 

Speciale doelgroepen zoals kinderen, jongeren, volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en/of een aan autisme verwante stoornis (lichte vorm) kunnen veel baat hebben bij coaching met hulp van paarden. Thema´s die bij deze doelgroep regelmatig voorkomen:

- Zelfvertrouwen
- Grenzen stellen
- Hulp vragen
- Omgaan met basisemoties
- Omgaan met overgevoeligheid (overprikkeling, hooggevoeligheid)


Deze speciale doelgroep vraagt om extra aandacht, tijd, zorg en een andere aanpak. Een coachtraject met hulp van een paard met deze doelgroep start altijd met een kennismaking en intake met de ouders en met een behandelaar. Ieder mens is uniek, tijdens de intake zal worden gekeken en besproken of een coachtraject met een paard van toegevoegde waarde kan zijn.

Een coachtraject met een paard kan voor deze doelgroep gezien worden als aanvulling op een mogelijk reeds aanwezige behandeling of begeleiding.


Neem voor vragen over de mogelijkheden of meer informatie contact met me op.

 

 

 

 

 

 

UA-48319334-1